EuropaPolska

Magazynowanie CO2 w Polsce staje się faktem. ORLEN podpisał umowę

Grupa ORLEN ma zamiar zaoferować klientom nowe usługi związane z odbiorem i zarządzaniem przemysłowymi emisjami dwutlenku węgla. Do rozwoju tych usług Grupa ORLEN zamierza wykorzystać doświadczenia nabyte w ramach nowo zawartej współpracy z norweską spółką Horisont Energi AS. Magazynowanie CO2 w Polsce, m.in. pod dnem Morza Bałtyckiego, będzie miało kluczowe znaczenie dla utrzymania konkurencyjności krajowego przemysłu w branżach obarczonych wysokimi kosztami emisji.

Magazynowanie CO2 w Polsce ma kluczowe znaczenie dla przemysłu

Zgodnie ze strategią Grupy ORLEN, do końca obecnej dekady koncern będzie miał możliwość magazynowania lub zagospodarowania 3 mln ton dwutlenku węgla rocznie. Rozwiązanie to odegra ważną rolę w zmniejszeniu emisji koncernu. Wychwyt i magazynowanie lub zagospodarowanie CO2 w Polsce ma pomóc ograniczyć emisje związane z działalnością rafineryjną, petrochemiczną i wydobywczą o 25 proc. do końca 2030 roku. Ponadto analizowana technologia zostanie wykorzystana do świadczenia usług zarządzania dwutlenkiem węgla (ang. carbon management) na rzecz podmiotów zewnętrznych.

Z oferowanej przez ORLEN w przyszłości usługi odbioru i zarządzania przemysłowymi emisjami dwutlenku węgla będą korzystać przede wszystkim te branże, które są jego dużymi emitentami, ale ze względów technologicznych mają ograniczone możliwości redukcji śladu węglowego. Są to m.in. cementownie, hutnictwo i przemysł chemiczny, zwłaszcza nawozowy. Dla firm z tych branż możliwość magazynowania CO2 w Polsce może być najbardziej efektywnym sposobem na ograniczenie emisji, a tym samym zmniejszenie kosztów związanych z zakupem uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Grupa ORLEN chce zdobyć potrzebne doświadczenie w Norwegii

Aktualnie w rozwoju technologii wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla przoduje Norwegia. Kraj ten już w 1996 roku rozpoczął wychwytywać i ponowne zatłaczać do podmorskich formacji geologicznych CO2 z produkcji gazu na złożu Sleipner. W następnych dekadach postanowiono wykorzystać tę technologię również na złożu Snøhvit. Co warto zaznaczyć, są to obecnie jedyne działające obecnie projekty tego typu w Europie.

To właśnie między innymi z tych powodów Grupa ORLEN zdecydowała się podpisać list intencyjny z norweską spółką Horisont Energi AS, właścicielem koncesji na złożu Polaris, na którym wykonano już odwiert potwierdzający możliwość bezpiecznego zatłaczania CO2. Zgodnie z porozumieniem, wchodząca w skład Grupy spółka PGNiG Upstream Norway otrzyma do 50 proc. udziałów w koncesji i statut operatora złoża Polaris.

Pojemność złoża Polaris jest szacowana łącznie na ok. 100 milionów ton dwutlenku węgla, co umożliwi prowadzenie działalności magazynowej nawet do 25 lat. PGNiG Upstream Norway przeprowadził już analizy techniczno-ekonomiczne projektu Polaris i przygotowuje się do rozpoczęcia szczegółowego due diligence. Harmonogram ewentualnej inwestycji zakłada wybór koncepcji zagospodarowania w 2024 r. oraz rozpoczęcie zatłaczania w na przełomie 2028 i 2029 roku.

Niższe koszty oraz utrzymanie miejsc pracy

Jak zaznacza Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN S.A., efektywne i bezpieczne magazynowanie CO2 w Polsce jest kluczowe dla zachowania konkurencyjności branż, które narażone są na wysokie koszty związane z emisjami. Przemysł hutniczy, nawozowy czy cementownie, jeśli chcą kontynuować działalność w Polsce, czy szerzej, w Unii Europejskiej, muszą znaleźć sposób na zagospodarowanie emisji dwutlenku węgla. Zgodnie ze strategią Grupy ORLEN, w ciągu kilku lat zbudowane zostaną silne kompetencje w dziedzinie kompleksowego zarządzania emisjami przemysłowymi. Doświadczenia, które koncern chce zebrać u wybrzeży Norwegii, będzie wykorzystywane także w Polsce. Pozwoli to Grupie ORLEN na skuteczne wdrożenie sprawdzonych i bezpiecznych technologii i przygotowanie konkurencyjnej oferty dla polskiego przemysłu. W praktyce oznacza to niższe koszty dla polskich przedsiębiorstw i utrzymanie tysięcy miejsc pracy w Polsce.

Grupa ORLEN przeznaczy na zielone inwestycje aż 120 mld zł!

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker