EnergetykaEuropa

ORLEN rozpocznie eksploatację kolejnego złoża na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

W najbliższych miesiącach Grupa ORLEN rozpocznie eksploatację złoża Tommeliten Alpha znajdującego się na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Zapewni to koncernowi dodatkowe 0,5 mld metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie. Jest to jeden z dziewięciu zainicjowanych w ciągu ostatnich dwóch lat projektów inwestycyjnych, zwiększających produkcję gazu przez Grupę ORLEN w Norwegii.

Tommeliten Alpha zapewni aż 0,5 mld metrów sześciennych gazu rocznie

Tommeliten Alpha jest jedną z większych inwestycji aktualnie realizowanych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Na złożu prowadzone są już ostatnie prace niezbędne do uruchomienia produkcji. Ponad 42 proc. udziałów w Tommeliten Alpha należy do PGNiG Upstream Norway, wchodzącego w skład multienergetycznego koncernu ORLEN. Zasoby złoża leżącego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym oceniane są na 80-174 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, z czego udział Grupy ORLEN wynosi 33-73 mln baryłek. Oprócz gazu ziemnego z Tommeliten Alpha będzie pozyskiwany kondensat i ropa naftowa.

PGNiG Upstream Norway (PUN) prowadzi już wydobycie na 18 złożach. W maju tego roku spółka przejęła aktywa LOTOS Exploration & Production Norge – drugiej norweskiej spółki wydobywczej ORLENU. W wyniku integracji powstał podmiot, który pod względem zasobów oraz produkcji ropy i gazu znajduje się w pierwszej dziesiątce firm spośród prawie trzydziestu prowadzących działalność na Szelfie. Jeśli chodzi o zasoby i produkcję samego gazu ziemnego spółka zajmuje ósme miejsce.

Z kolei przypadku liczby koncesji ORLEN uplasował się na piątej pozycji. Obecnie PUN posiada udziały w 91 koncesjach. W czwartym kwartale 2022 roku wydobycie norweskich spółek wchodzących w skład multienergetycznego koncernu osiągnęło 88 tys. baryłek dziennie. W całym ubiegłym roku Grupa ORLEN wyprodukowała ze złóż w Norwegii 3,5 mld metrów sześciennych gazu ziemnego. Odpowiada to ponad 20 proc. ubiegłorocznego zapotrzebowania Polski na błękitne paliwo. Aktualnie zasoby ropy i gazu ORLENU na Norweskim Szelfie Kontynentalnym wynoszą ponad 346 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej.

Większe wydobycie z norweskich złóż

Zgodnie z przedstawioną strategią ORLENU, do końca obecnej dekady wydobycie koncernu wzrośnie z obecnych 7,7 mld do 12 mld metrów sześciennych gazu rocznie. Połowa surowca ma pochodzić ze złóż w Norwegii. W celu zapewniania dalszego dynamicznego wzrostu wydobycia, w ciągu najbliższych pięciu lat Grupa ORLEN zamierza zainwestować na Szelfie ok. 3 mld dolarów. Obecnie zaś – oprócz Tommeliten Alpha – Grupa spółka realizuje szereg innych projektów związanych z uruchomieniem następnych złóż. W 2023 roku koncern uzyskał już zgody administracyjne na rozpoczęcie przygotowań do eksploatacji złóż: Alve Nord, Orn, Fenris, Tyrving, Andvare oraz Verdande, a także obszaru Yggdrasil. Ich zagospodarowanie zapewni koncernowi ok. 9 mld metrów sześciennych gazu w całym okresie eksploatacji. Złoża będą uruchamiane w latach 2024-2027.

Jak zaznaczył Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN, zbudowano silny koncern zdolny realizować ambitne projekty inwestycyjne, kluczowe z punktu widzenia niezależności energetycznej Polski. Norwegia jest dla Grupy ORLEN strategicznym rynkiem zagranicznym, jeśli chodzi o rozwój wydobycia gazu ziemnego. Do końca 2030 roku produkcja własna tego surowca ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym wzrośnie prawie dwukrotnie, do 6 mld metrów sześciennych gazu rocznie.

Ponadto prezes koncernu wskazał, że za kilka miesięcy planowane jest uruchomienie wydobycia ze złoża Tommeliten Alpha. Pod względem zasobów to drugie co do wielkości złoże Grupy ORLEN w Norwegii, które zapewni pół miliarda metrów sześciennych gazu rocznie. Równolegle koncern zagospodaruje kolejne złoża, co pozwoli zapewnić stabilne dostawy gazu ziemnego dla polskiego przemysłu i polskich rodzin. Po przejęciu LOTOSU i PGNiG, ORLEN zintegrował ich norweskie aktywa, aby dzięki uzyskanym synergiom zwiększyć możliwość inwestowania w poszukiwania i wydobycie ropy i gazu w tym kraju. Powstał podmiot, który należy do 10 największych firm wydobywczych w Norwegii, jeśli chodzi o zasoby i wielkość produkcji.

Produkcja gazu ziemnego Grupy ORLEN w Polsce i za granicą wyniosła aż 7,7 mld m sześc.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker