EnergetykaEuropa

PGNiG Upstream Norway ma ambitne plany wobec Norweskiego Szelfu Kontynentalnego

Z początkiem maja PGNiG Upstream Norway przejął aktywa wydobywcze LOTOS Exploration and Production Norge, drugiej norweskiej spółki Grupy ORLEN. Integracja działalności poszukiwawczo-wydobywczej ułatwi inwestycje, czego efektem będzie wzrost produkcji węglowodorów i dalsze wzmocnienie pozycji Grupy ORLEN na norweskim rynku, który ma ważne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Skonsolidowany podmiot należący do Grupy ORLEN ma silną pozycję na norweskim rynku

Integracja norweskich aktywów PUN i LEPN to konsekwencja zrealizowanego w ubiegłym roku połączenia PKN ORLEN z Grupą LOTOS i PGNiG. W rezultacie w Grupie ORLEN znalazły się dwie spółki prowadzące tę samą działalność na tym samym rynku. Decyzja o ich integracji miała na celu uzyskanie synergii operacyjnych i finansowych oraz dostosowanie działalności do wymogów prawnych obowiązujących w Norwegii.

Zobacz także: Produkcja gazu ziemnego Grupy ORLEN w Polsce i za granicą wyniosła aż 7,7 mld m sześc.

Skonsolidowany podmiot ma silną pozycję na rynku, na którym działają najwięksi gracze z branży oil&gas. Łączne zasoby ropy i gazu, którymi dysponuje obecnie PUN, to 346,6 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, a wydobycie wynosi 88,1 tys. baryłek dziennie, co w obu kategoriach zapewnia spółce miejsce w pierwszej dziesiątce wszystkich firm działających na Szelfie. Pozycja PUN jest jeszcze lepsza, jeśli wziąć pod uwagę tylko gaz ziemny. Pod tym względem, zarówno jeśli chodzi o rezerwy, jak i produkcję, firma zajmuje 8. pozycję w Norwegii. W ubiegłym roku łączne wydobycie gazu ziemnego Grupy ORLEN na Norweskim Szelfie Kontynentalnym sięgnęło ok. 3,5 mld metrów sześciennych.

Po połączeniu PGNiG Upstream Norway dysponuje udziałami w 98 koncesjach – jedynie cztery podmioty działające na norweskim Szelfie mają większy stan posiadania. Duże portfolio koncesji wpisuje się w plany strategiczne Grupy ORLEN, która do końca 2030 roku chce zwiększyć wolumen wydobycia gazu ziemnego do 12 mld metrów sześciennych rocznie, a więc o ok. 50 proc. w stosunku do aktualnej produkcji.

Zobacz także: Odkryto znaczne zasoby gazu ziemnego w województwie lubelskim

PGNiG Upstream Norway zainwestuje ok. 3 mld dolarów w zwiększenie wydobycia

 Inwestycje na Szelfie będą miały zasadnicze znaczenie dla realizacji tego celu, ponieważ w 2030 r. wolumen wydobycia Grupy ORLEN w Norwegii ma sięgnąć ok. 6 mld metrów sześciennych. Oznaczać to będzie wzrost własnego wydobycia gazu na Szelfie o ok. trzy czwarte w stosunku do ubiegłorocznego łącznego wydobycia PUN i LEPN. Aby zapewnić dynamiczny wzrost wydobycia, PUN w ciągu najbliższych pięciu lat planuje zainwestować ok. 3 mld dolarów. Pod względem zaplanowanych wydatków inwestycyjnych, spółka ORLENU znajduje się w ścisłej czołówce firm działających na Szelfie.

Najważniejsze realizowane obecnie projekty to zagospodarowanie złóż Tommeliten Alpha, Fenris, Yggdrasil, Ørn oraz Alve Nord. Ponadto PGNiG Upstream Norway został wybrany jako integrator norweskich aktywów Grupy ORLEN ze względu na doświadczenie w skutecznej realizacji strategii rozwoju wydobycia, o czym świadczy dynamiczny wzrost wolumenów gazu produkowanego przez spółkę – od 0,5 mld metrów sześciennych w 2020 r., przez 1,4 mld metrów sześciennych w 2021 r., po 3,1 mld metrów sześciennych w ubiegłym roku. PUN ma również za sobą proces przejęcia i konsolidacji aktywów INEOS Exploartion and Production Norge, zrealizowany w 2021 roku.

Zobacz także: PKN ORLEN podpisał umowę kupna gazu od Sempra Infrastructure

Jak zaznaczył Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN, konsolidacja norweskich aktywów Grupy ORLEN pozwoli lepiej wykorzystać potencjał poszukiwawczy koncesji oraz efektywniej zaangażować kapitały i środki finansowe generowane do tej pory przez odrębne podmioty. Te synergie, wsparte wiedzą i doświadczeniem pracowników koncernu, przyczynią się do zwiększenia skali działalności ORLENU na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Już teraz, dzięki konsolidacji, Grupa ORLEN jest w gronie najważniejszych firm wydobywczych na tym rynku. W ciągu kilku lat, w efekcie kolejnych inwestycji, koncern będzie w stanie znacząco zwiększyć ilość gazu wydobywanego w Norwegii, co przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa surowcowego kraju.

Grupa ORLEN uzyskała nowe koncesje w Norwegii. Ma ich już 98!

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker