Europa

PGNiG Upstream Norway nabyło kolejne udziały w złożach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

Spółka z Grupy ORLEN, PGNiG Upstream Norway, nabyła udziały w dwóch złożach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Transakcja wpisuje się w strategiczny cel koncernu, jakim jest wzrost poziomu własnego wydobycia gazu ziemnego, co przyczyni się do zwiększenia niezależności i bezpieczeństwa energetycznego Polski.

PGNiG Upstream Norway weszło w posiadanie 10 proc. udziałów w koncesji PL211 CS

Na mocy umowy zawartej ze Sval Energi AS, PGNiG Upstream Norway nabyło 10 proc. udziałów w koncesji PL211 CS, obejmującej złoża Adriana i Sabina. Koncesja położona jest na Morzu Norweskim, około 20 km na południowy zachód od obszaru wydobywczego Skarv, który stanowi główny ośrodek działalności Grupy ORLEN na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Nowe złoża zostaną podłączone do istniejącej w tym rejonie infrastruktury wydobywczej poprzez eksploatowane przez PGNiG Upstream Norway złoże Ærfugl, zlokalizowane w pobliżu Skarv. Zapewni to wyższą rentowność produkcji z nowo nabytych złóż, skróci czas i obniży koszty prac związanych z ich zagospodarowaniem, a dodatkowo pozwoli ograniczyć emisje dwutlenku węgla związane z tym procesem.

Zobacz także: PKN ORLEN podpisał umowę kupna gazu od Sempra Infrastructure

Adriana to złoże gazowo-kondensatowe, podczas gdy Sabina zawiera ropę naftową i gaz. Złoża zostały odkryte w pierwszym kwartale 2021 roku, a ich łączne zasoby wydobywalne – według wstępnych szacunków – mogą wynosić od 38 do nawet 88 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Potwierdzenie tych wolumenów będzie możliwe po wykonaniu odwiertu rozpoznawczego, aktualnie planowanego na ostatni kwartał 2023 roku. Partnerzy koncesyjni zakładają, że produkcja na złożu Adriana rozpocznie się w roku 2029 roku, a na złożu Sabina w 2033 roku. Dzięki temu PGNiG Upstream Norway będzie mógł zrekompensować naturalny spadek wydobycia z aktualnie eksploatowanych złóż.

Transakcja pomiędzy PGNiG Upstream Norway i Sval Energi wymaga jeszcze finalnej zgody ze strony norweskiego Ministerstwa Ropy Naftowej i Energii. Po jej zatwierdzeniu partnerami koncesyjnymi PGNiG Upstream Norway będą Wintershall DEA (40 proc. udziałów, operator), Petoro (35 proc. udziałów) oraz Aker BP (15 proc. udziałów).

Zobacz także: Grupa ORLEN uzyskała nowe koncesje w Norwegii. Ma ich już 98!

Spółka ma ambitne plany wobec Norweskiego Szelfu Kontynentalnego

Ogłoszona w pierwszym kwartale bieżącego roku aktualizacja strategii Grupy ORLEN, zakłada zwiększenie wydobycia własnego gazu ziemnego w kraju i za granicą do ok. 12 mld metrów sześciennych w roku 2030. Połowa wolumenu ma pochodzić ze złóż zlokalizowanych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, co zostanie osiągnięte dzięki inwestycjom, na które PGNiG Upstream Norway zamierza wydać ok. 3 mld dolarów w ciągu najbliższych pięciu lat.

Przy czym, warto zanotować, iż aktualnie łączne zasoby ropy i gazu, którymi dysponuje PGNiG Upstream Norway, to 346,6 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Spółka eksploatuje 17 złóż, z których wydobywa ok. 88 tys. baryłek ekwiwalentu dziennie. Po sfinalizowaniu nabycia udziałów w koncesji PL211 CS Grupa ORLEN będzie posiadała udziały w 99 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Zobacz także: Produkcja gazu ziemnego Grupy ORLEN w Polsce i za granicą wyniosła aż 7,7 mld m sześc.

Grupa ORLEN zamierza podwoić produkcję gazu ziemnego w Norwegii

Jak zaznaczył Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN, Grupa ORLEN jest dziś jednym z największych graczy, jeśli chodzi o poszukiwania i wydobycie ropy oraz gazu ziemnego w Norwegii. Silna pozycja w połączeniu z kompetencjami umożliwia koncernowi efektywne zarządzanie portfelem koncesji, a tym samym skuteczną realizację strategicznego celu, jakim jest dwukrotne zwiększenie produkcji gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W ten sposób Grupa ORLEN będzie mogła zapewnić zdywersyfikowane, stabilne dostawy tego surowca swoim odbiorców w oparciu o gaz pochodzący z własnego wydobycia za granicą.

Grupa ORLEN powiększa swoje zasoby ropy w Norwegii

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker