Europa

PE ustanowił, iż uprawnienia UE w sporach handlowych będą większe

We wtorek, 19 stycznia Parlament Europejski przyjął nowe przepisy, które sprawią, iż uprawnienia UE w sporach handlowych będą większe. Regulacja jest reakcją na paraliż Organu Apelacyjnego WTO, który stracił możliwość rozstrzygania sporów handlowych.

Uprawnienia UE w sporach handlowych będą większe

„Wzmocnienie” tzw. rozporządzenia wykonawczego (rozporządzenia PE i Rady dotyczącego wykonywania uprawnień Prawa Unii do stosowania i egzekwowania zasad handlu międzynarodowego) umożliwi Unii Europejskiej ochronę swoich interesów handlowych przed nielegalnymi działaniami partnerów. Od teraz UE będzie mogła wprowadzać środki zaradcze, gdy uzyska przychylne orzeczenie zespołu rozstrzygającego spory Światowej Organizacji Handlu (WTO) lub w umowach dwustronnych i regionalnych, gdy druga strona nie będzie współpracować przy rozstrzyganiu sporu.

Nowe przepisy mają związek z paraliżem Organu Apelacyjnego WTO, który stracił możność rozstrzygania sporów handlowych, ponieważ od 2017 roku zablokowane są nowe nominacje na członków tej organizacji. W efekcie UE pozostawała bez narzędzi do egzekwowania przepisów handlowych w spornych sprawach, które utknęły w procedurze arbitrażu przed WTO.

Rozszerzony zakres rozporządzenia

Europarlamentowi udało się rozszerzyć zakres rozporządzenia ze sporów dotyczących towarów na spory dotyczące usług i niektórych praw własności intelektualnej, w tym europejskich znaków towarowych, wzorów i oznaczeń geograficznych.

Europoseł sprawozdawca Marie-Pierre Vedrenne (Renew, FR) zwróciła uwagę, że Europa nadal trzyma się wielostronnego systemu i zasad Światowej Organizacji Handlu (WTO). Przypomniała jednak, że mechanizm międzynarodowego rozstrzygania sporów nadal jest zablokowany.

„UE ma teraz do dyspozycji inne wiarygodne, skuteczne i ambitne narzędzie służące wzmocnieniu jej polityki handlowej i zapewnieniu strategicznej autonomii. Oczekujemy teraz, że Komisja szybko wprowadzi środek przeciwdziałający i odstraszający próby przymusu ze strony krajów trzecich ” – podkreśliła eurodeputowana.

Europarlament zapewnił również, że Komisja Europejska będzie badać naruszenia, które mają negatywny wpływ na pracowników lub środowisko w kontekście handlowym, z taką samą uwagą, jak naruszenia dostępu do rynku. Środki egzekwowania będą miały zastosowanie w tej dziedzinie, gdy tylko pozwolą na to umowy handlowe.

Parlament nalegał również na instrument, który pozwoliłby UE odstraszać i przeciwdziałać próbom narzucania przez inne kraje decyzji politycznych. Komisja zgodziła się przedstawić przepisy najpóźniej do końca 2021 r., a państwa członkowskie zobowiązały się do podjęcia tej kwestii.

EuroPAP News

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker