Europa

Niebieska gospodarka pomoże w transformacji energetycznej

Niebieska gospodarka może pomóc nam osiągnąć cele Europejskiego Zielonego Ładu – oceniła dyrektor generalna z DG Komisji Europejskiej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa Charlina Vitcheva podczas dyskusji z członkami Komitetu Regionów.

Niebieska gospodarka możę pomóc w transformacji energetycznej

Na pierwszym w tym roku posiedzeniu Komisji ds. Zasobów Naturalnych Europejskiego Komitetu Regionów (NAT) dyskutowano na temat planu działań UE w zakresie strategii morskiej na Atlantyku — zaktualizowanego planu działania na rzecz zrównoważonej, odpornej i konkurencyjnej niebieskiej gospodarki na obszarze atlantyckim Unii Europejskiej.

„To właśnie niebieska gospodarka może pomóc nam osiągnąć cele Europejskiego Zielonego Ładu. Niebieska gospodarka jest częścią rozwiązania. Ponieważ dwa wyzwania, przed którymi stoimy, jedno gospodarcze, drugie środowiskowe, są ze sobą ściśle powiązane” – mówiła przedstawicielka Komisji Europejskiej.

Zobacz także: Gujana może zostać bogatym państwem, ale musi dbać o środowisko

Sprawozdawcą opinii Komitetu Regionów ws. „Atlantyckiego planu działania 2.0” jest minister spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i działań zagranicznych rządu Kantabrii w Północnej Hiszpanii Paula Fernandez Viana. Opowiada się ona za ponownym utworzeniem makroregionu atlantyckiego. „Makroregion pomoże nam stawić czoła przyszłym wyzwaniom i podwójnemu kryzysowi gospodarczemu spowodowanemu pandemią i Brexitem” – podkreśliła Hiszpanka.

Samorządowcy zauważyli, że w pierwszej edycji Atlantycki Plan Działania był w stanie zainspirować ogromną liczbę europejskich projektów o łącznej wartości 6 miliardów euro inwestycji, których celem jest stworzenie bezpieczniejszego, czystszego i bardziej rozwiniętego gospodarczo obszaru Oceanu Atlantyckiego. Aktualizacja planu działania – wersja 2.0 – jeszcze bardziej ma się skupić na priorytetach Europejskiego Zielonego Ładu i nowych możliwościach finansowania projektów regionalnych i badań.

Zobacz także: Transformacja energetyczna? Katowice, Gliwice i Jaworzno najlepiej przygotowane

Opinia zawiera inicjatywy i propozycje mające na celu pobudzenie ożywienia gospodarczego w obszarze morskim regionów Hiszpanii, Francji, Irlandii i Portugalii oraz wzywa do stworzenia „konkurencyjnego i spójnego” makroregionu z projektami skupiającymi się na możliwościach niebieskiej gospodarki. „Porty atlantyckie, które są strategicznie ważne dla kręgosłupa europejskiego systemu transportowego i które obecnie znajdują się poza siecią bazową transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, muszą zostać w niej włączone, a działania muszą być finansowane, aby umożliwić rozwój autostrad morskich ”- argumentowała Fernández Viaña.

Wpływ pandemii koronawirusa na miasta i regiony UE

Komisja NAT przeprowadziła również dyskusję na temat wpływu pandemii koronawirusa na miasta i regiony UE. Opinia na temat skutków pandemii, przygotowywana obecnie przez posłankę do parlamentu flamandzkiego Joke Schauvliege, uzupełni ustalenia corocznego regionalnego i lokalnego barometru KR-u, opublikowanego w 2020 r. Chodzi o dodatkowe dane dotyczące tego, jakie są potrzeby społeczności wiejskich i jak wykorzystują one nadzwyczajne „covidowe” środki unijne.

Samorządowcy wskazują, że jest okazja do przedstawienia konkretnych sugestii i zaleceń ze strony regionów, miast i obszarów wiejskich, aby poprawić zdolność reagowania UE w przypadku przyszłego kryzysu zdrowotnego. Ich zdaniem włączenie wymiaru lokalnego i regionalnego do krajowych i unijnych strategii reagowania i odbudowy sprawiłoby, że byłyby one skuteczniejsze.

Zobacz także: Zielona transformacja energetyki została przyśpieszona przez pandemię

Członkowie komisji NAT omówili również wersję roboczą opinii ws. zwalczania transgranicznych zagrożeń zdrowia, której sprawozdawcą jest marszałek woj. zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Komisja Europejska podjęła pierwsze kroki w kierunku budowy europejskiej unii zdrowotnej. Wnioski skupiają się na zmianie istniejących ram prawnych dotyczących poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia. KE chce też wzmocnienia roli w zakresie gotowości na wypadek sytuacji kryzysowej i reagowania kryzysowego pełnionej przez kluczowe agencje UE, mianowicie Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) i Europejską Agencję Leków (EMA). Celem opinii Komitetu Regionów jest przedstawienie unijnym instytucjom perspektywy regionalnej i lokalnej dot. pandemii COVID-19.

Serwis Samorządowy PAP

Transformacja energetyczna w Polsce – 2 biliony to za mało?

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker