Polska

Podkarpacka Dolina Wodorowa ma powstać w Rzeszowie

W Rzeszowie ma powstać „Podkarpacka Dolina Wodorowa”. Jej powstanie pozwoli wykorzystać potencjał Podkarpacia w zakresie nowoczesnych technologii, zbudować miejsce, w którym będą produkowane ogniwa paliwowe, autobusy wodorowe, a wodór będzie wykorzystywany na szeroką skalę. W tej sprawie został podpisany list intencyjny, którego jednym z sygnatariuszy jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

W Rzeszowie ma powstać „Podkarpacka Dolina Wodorowa”

Polska może stać się hubem wodorowym w ciągu kolejnej dekady i będziemy podejmowali działania, żeby takim hubem się stała. Jedną z „Dolin Wodorowych” będzie Rzeszów. Już teraz Polska jest jednym z liderów produkcji wodoru na świecie. Takie możliwości zobowiązują i pokazują, że mamy u nas w Polsce wypracowane kompetencje – powiedział w Jasionce premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, w Polsce będzie pięć „Dolin Wodorowych” i „to będą główne ogniwa gospodarki wodorowej”.

Chcemy mierzyć wysoko, wodór ma szansę być paliwem z przyszłości. Do 2034 roku powstaną w Polsce elektrolizery o mocy co najmniej dwóch gigawatów – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy środki przeznaczone na projekty wpisujące się w rozwój technologii wodorowych sięgną 800 mln euro. Realizacja projektów z tego zakresu będzie możliwa również dzięki uzyskaniu pomocy publicznej w ramach mechanizmu Komisji Europejskiej – Ważne Projekty Stanowiące Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania.

Zobacz także: LG buduje pod Wrocławiem największą na świecie fabrykę baterii

Inwestycje w wodór dają szansę na rozwój krajowego przemysłu, pozyskanie wyspecjalizowanych kompetencji przez pracowników, nowe miejsca pracy, generowanie wartości dodanej dla krajowej gospodarki oraz wzmocnienie lokalnego potencjału gospodarczego – podkreślił Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

Polski Ekosystem Innowacji Dolin Wodorowych będzie obejmował innowacyjne przedsięwzięcia przemysłowe

Jak dodał, budowa gospodarki wodorowej polegać ma na tworzeniu dolin wodorowych, które zgodnie ze Strategią wodorową UE mają stać się spójnym elementem Europejskiego Ekosystemu Wodorowego. Polski Ekosystem Innowacji Dolin Wodorowych będzie obejmował innowacyjne przedsięwzięcia przemysłowe, projekty inwestycyjne o dużej, wieloletniej skali realizowane w ramach określonego obszaru geograficznego.

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Podkarpackiej Doliny Wodorowej umożliwi:

  • ścisłe współdziałanie na rzecz stworzenia otoczenia biznesowego i technologicznego w celu zbudowania Doliny Wodorowej, opartej na produkcji wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem nadwyżek energii produkowanej z instalacji OZE;
  • wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego w celu podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć przemysłowych, projektów inwestycyjnych, których celem jest budowa wspólnych łańcuchów wartości gospodarki wodorowej o obiegu zamkniętym;
  • wymianę informacji i doświadczeń związanych z budowaniem gospodarki wodorowej.

Jak poinformowała Agencja Rozwoju Przemysłu, jest ona stroną podpisanego listu.

Innowacje w sektorze energetycznym są kluczowe dla rozwoju gospodarki i transformacji w stronę Przemysłu 4.0. W naszej grupie kapitałowej są spółki, które zajmują się produkcją bezemisyjnych środków transportu. Jesteśmy więc biznesowo zainteresowani inwestycjami w rozwój innowacyjnych technologii wytwarzania energii. Sygnatariuszami listu są innowacyjne przedsiębiorstwa z Podkarpacia, którzy rozwijają projekty w strefach zarządzanych przez ARP: mieleckiej i tarnobrzeskiej. Odnotowały one świetne wyniki za pierwszy kwartał tego roku. Zadeklarowane nakłady inwestycyjne wyniosły 504,6 mln zł, co stanowi 237 proc. wzrostu w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku. Spółce ML System, która jest stroną listu intencyjnego, udostępniliśmy niedawno nowoczesną halę produkcyjno–magazynową w Zaczerniu – mówi Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Zobacz także: Brak przepisów i niskie nakłady na B+R blokują rozwój technologii wodorowej w Polsce

Podkarpacka Dolina Wodorowa ma pozwolić wykorzystać potencjał Rzeszowa

Podkarpacka Dolina Wodorowa” ma pozwolić wykorzystać potencjał Rzeszowa i regionu w zakresie nowoczesnych technologii. Zbudować miejsce, w którym będą produkowane ogniwa paliwowe, autobusy wodorowe, a niskoemisyjny wodór będzie na szeroką skalę wykorzystywany.

Transfer wiedzy oraz wdrażanie innowacyjnych i przyjaznych środowisku technologii umożliwi zdaniem pomysłodawców rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu oraz wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw. Wspólne działania zapewnią integrację możliwości  podmiotów związanych z rynkiem energetycznym, a w szczególności z rynkiem OZE oraz zarządzanie energią poprzez stworzenie sieci współpracy podmiotów na rzecz zmian w obszarze gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii. Powodzenie tego projektu niewątpliwie zwiększy bezpieczeństwo energetyczne regionu i stworzy nowe możliwości rozwoju.

O Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r.

Projekt, będącej na końcowym etapie opracowywania, Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r. wyznacza następujące cele:

  • osiągnięcie mocy instalacji produkcji z niskoemisyjnych źródeł, procesów i technologii dla potrzeb produkcji wodoru i jego pochodnych na poziomie 2 GW, w tym w szczególności instalacji elektrolizerów;
  • rozpoczęcie eksploatacji 800 – 1000 nowych autobusów wodorowych, w tym wyprodukowanych w Polsce;
  • powstanie co najmniej 32 stacji tankowania i bunkrowania wodoru;
  • powstanie co najmniej 5 dolin wodorowych będących centrami doskonałości w procesie wdrażania gospodarki wodorowej, integracji sektorów, transformacji klimatycznej przemysłu oraz budowie infrastruktury.
Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker