Polska

Wiedza Polaków o ekonomii jest coraz większa!

Narodowy Bank Polski (NBP) co kilka lat przeprowadza badania mające sprawdzić, jak duża jest wiedza Polaków o ekonomii. Ostatnie z nich miało miejsce w 2020 roku i wyszło w nim, że 52 proc. obywateli naszego kraju zna się na ekonomii dobrze lub bardzo dobrze. Wiedzę niską lub bardzo niską posiadało jedynie 14 proc. ankietowanych. 

Wiedza Polaków o ekonomii jest coraz większa!

Jak informują autorzy najnowszego tygodnika Polskiego Instytut Ekonomicznego (PIE), edukacja ekonomiczna w naszym kraju nie jest na najgorszym poziomie. Wskazuje na to nie tylko analiza NBP, ale również raport OECD z 2020 roku. W nim Polska zajęła się 7 miejsce na 26 krajów uwzględnionych w rankingu. Jak podają analitycy PIE: 

„Uzyskaliśmy wynik 13,1 pkt. w financial literacy (kategorii uwzględniającej znajomość podstawowych zagadnień ekonomicznych, zachowania w zakresie wydatkowania i oszczędzania posiadanych środków oraz zarządzania nimi, a także postawy wobec oszczędzania i wydawania).” 

Do tego nie dość, że wiedza Polaków z zakresu ekonomii obecnie jest na stosunkowo wysokim poziomie, to analizując wyniki badań przeprowadzonych przez NBP, można dojść do wniosku, że ona cały czas rośnie. Jak informują analitycy PIE:

„Analogiczne badania przeprowadzone przez NBP w latach 2012 i 2015 pokazują, że w ostatniej dekadzie znajomość zagadnień ekonomicznych wśród Polaków zdecydowanie się poprawiła. W latach 2012 i 2015 wiedzę wysoką i bardzo wysoką miało odpowiednio 37 proc. i 38 proc. osób”.

Wraz z rosną świadomością ekonomiczną naszych rodaków, coraz więcej z nich twierdzi, że jest ona przydatna w codziennym życiu. Jak wskazują eksperci PIE w 2020 roku, aż 70% ankietowanych biorących udział w badaniu NBP zgodziło się ze stwierdzeniem, że znajomość ekonomii jest potrzebna w życiu codziennym. 

Co prawda Polacy są przekonani o użyteczność ekonomii, jednak jedynie 44 proc. z nich jest nią zainteresowana. Możliwe, że wynika to z tego, że dla naszych rodaków ekonomia jest małoprzystępna i trudna. Tylko 28% badanych stwierdziło, że łatwo przychodzi im zrozumienie zagadnień związanych z tą dziedziną. 

Polacy nie wierzą w swoją wiedzę z zakresu ekonomii

Co ciekawe, jak zauważają analitycy PIE, Polacy nie doceniają swojej wiedzy z zakresu ekonomii. Przed przeprowadzaniem testu przez NBP ankietowanym zadano pytania odnośnie tego, jak oceniają oni swoją wiedzę z tego zagadnienia. Polacy ocenili się w ankiecie dosyć surowo. Jak piszą autorzy tygodnika PIE:

„Jedynie 8 proc. respondentów wskazało, że ich wiedza jest duża. 45 proc. uważa, że jest ona średnia, a 44 proc. nie uważa się za znawców ekonomii i uznało ją za niską. 2 proc. odpowiedzi to „nie wiem / trudno powiedzieć”.

Wiedza ekonomiczna Polaków

Test, przygotowany przez NBP, sprawdzał znajomość m.in. takich pojęć, jak: popyt i podaż, inflacja, instytucje bankowe oraz giełda, a jego wyniki wykazały, że ankietowani znali się na ekonomii lepiej, niż myśleli. Jak wskazuje NBP, wiedzę niską i bardzo niską ma 14% Polaków, średnią 33%, zaś wysoką i bardzo wysoką 52%.

Nadal musimy wiele się nauczyć

Mimo tego, że badania jasno wskazują na to, że wiedza Polaków z zakresu ekonomii zwiększa się, a już teraz jest ona na stosunkowo wysokim poziomie, nadal jako naród musimy sporo się nauczyć o tym, jak działa gospodarka. Polacy rozumieją, czym jest popyt i podaż, ale dalej mało wiedzą choćby o systemie emerytalnym. Ostatnio Filip Lamański w swoim artykuleIgnorancja i demagogia rządzą polskim systemem emerytalnym przypomniał o interesującym badaniu przeprowadzanym przez Millward Brown i Instytut Spraw Publicznych w 2016 roku. Wynikało z niego, że aż 60% Polaków ma niską albo żadną wiedzę o tym, jak działa system ubezpieczeń społecznych. 

Zobacz także: Ignorancja i demagogia rządzą polskim systemem emerytalnym

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker