Polska

W Płocku powstanie instalacja przetwarzająca śmieci w produkty petrochemiczne

PKN ORLEN w ramach strategii dochodzenia do neutralności emisyjnej do 2050 roku rozwija nowy obszar swojej działalności, który umożliwi przetwarzanie odpadów komunalnych. Powstające w jego wyniku surowce byłyby wykorzystywane do wytwarzania produktów i półproduktów petrochemicznych oraz rafineryjnych w nowej instalacji. Koncern podpisał list intencyjny o współpracy w tym zakresie z Miastem Płock i Przedsiębiorstwem Gospodarowania Odpadami w Płocku, które dostarczałyby odpady. Wspólnie realizowany projekt byłby pierwszym w Polsce w pełni wdrażającym zasady gospodarki obiegu zamkniętego.

Porozumienie podpisane przez PKN ORLEN z Miastem Płock i Przedsiębiorstwem Gospodarowania Odpadami w Płocku to pierwszy krok w kierunku zagospodarowania odpadów komunalnych z Płocka oraz okolic i wykorzystania ich do produkcji m.in. poliolefin, na które systematycznie rośnie zapotrzebowanie.

– Jesteśmy nowoczesnym miastem, które stawia na rozwiązania przyjazne środowisku. Mam satysfakcję, że inicjatywna, którą jako samorząd podejmujemy wspólnie z PKN ORLEN, będzie mieć pozytywne znaczenie dla środowiska naturalnego i przyniesie korzyści zarówno mieszkańcom Płocka oraz regionu, jak i PKN ORLEN – mówi Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka.

Inwestycja związana z budową instalacji do recyklingu odpadów komunalnych, którą analizuje PKN ORLEN, przyniosłaby korzyści nie tylko spółce, lecz także mieszkańcom Płocka i okolic, którzy tylko w 2020 roku wytworzyli ponad 57 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych, nadających się do dalszego zagospodarowania.

Jednym z sygnatariuszy listu intencyjnego jest Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami, spółka należąca do Miasta Płock, która zajmuje się kompleksowym gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym ich sortowaniem oraz przetwarzaniem frakcji organicznej.

– Realizacja projektu wspólnie z PKN ORLEN i Miastem Płock zagwarantuje nam w przyszłości odbiór resztkowych odpadów kalorycznych, które zgodnie z obowiązującym prawem, nie mogą być składowane, a tym samym zmniejszy koszty, które obecnie w związku z tym ponosimy – mówi Stefan Kotlewski, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami.

W instalacji, której budowę analizuje PKN ORLEN, jednym z produktów przetwarzania odpadów byłby wodór. Dlatego projekt ten jest częścią flagowego przedsięwzięcia wodorowego PKN ORLEN – Hydrogen Eagle. Zakłada ono budowę  hubów wodorowych w Polsce, Czechach i na Słowacji dla transportu zasilanego odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero i niskoemisyjny wodór. Projekt Hydrogen Eagle pomyślnie przeszedł etap weryfikacji przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w konkursie na projekty z obszaru technologii i systemów wodorowych w ramach mechanizmu IPCEI i obecnie znajduje się na etapie notyfikacji pomocy publicznej przez Komisję Europejską.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker