Gospodarka

Energetyka jądrowa stymuluje gospodarkę i zwiększa zatrudnienie

Energetyka jądrowa przez lata była demonizowana przez polityków oraz media. Jednak zgodnie z danymi Polskiego Instytutu Ekonomicznego w latach 1971-2018 działanie elektrowni jądrowych pozwoliło na uniknięcie emisji ponad 60 Gt dwutlenku węgla, w tym ponad 20 Gt na terenie UE i 20 Gt na terenie USA. Atom wpływa również pozytywnie na stymulację gospodarki, w tym powstawanie nowych miejsc pracy. 

Energetyka jądrowa obecnie

Pomimo szacunków z lat 70. XX wieku, rzeczywisty poziom mocy elektrowni atomowych jest marginalny. Jeszcze pięćdziesiąt lat temu to w atomie upatrywano przyszłości energetyki. Jednakże pomimo spadku generacji jądrowej w gospodarkach Europy, pozycja energetyki jądrowej w miksie energetycznym utrzymuje się na względnie stałym poziomie wynoszącym ok. 10%. Jak podają analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego w latach 2012-2019 roczna ilość energii wytwarzanej w elektrowniach jądrowych wzrosła o ponad 300 TWh. Istotne znaczenie dla odnotowanego wzrostu miały gospodarki Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

Zobacz także: Kto sprzeda Polakom atom – Korea, USA czy Francja?

Obecnie to Chiny odgrywają główną rolę w przywracaniu potencjału energetyki jądrowej. Jeśli podda się analizie światową produkcję, z wyłączeniem chińskiej gospodarki, okaże się, że była ona ograniczona. W Europie temat atomu powraca za sprawą Francji, europejskiego lidera w produkcji energii jądrowej.

Wpływ elektrowni jądrowych na gospodarkę

Pomimo spadku znaczenia atomu, obecnie coraz częściej optuje się za jego powrotem, wskazując energetykę jądrową jako niskoemisyjne źródło energii. Według raportu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej z 2021 roku energetyka jądrowa wykazuje dalszy rozwój, jeśli chodzi o obniżanie emisji dwutlenku węgla. Na podstawie przytoczonych danych MAEA stwierdza, że oprócz istniejących 393 GW mocy zainstalowanej, do połowy wieku istnieje potencjał zwiększenia mocy w już istniejących instalacjach do 715 GW i budowy 500 GW nowych. Przyczyniłoby się to do zwiększenia miejsc pracy. Jeśli weźmie się pod uwagę wartość efektu mnożnikowego inwestycji w energetykę jądrową (4,38), w krótkim okresie jest ona kilkukrotnie wyższa od inwestycji w OZE (ok. 1,28). Tym samym każdy gigawat nowej mocy oznaczałby ok. 500 stałych miejsc pracy. Jak widać na przykładzie Korei Południowej, budowa jednego bloku przyczyniła się do stymulacji gospodarki, przede wszystkim w branży produkcyjnej (metalowe wyroby gotowe) oraz usługowej (obsługa rynku nieruchomości).

Źródło: Wpływ programu jądrowego na polską gospodarkę, Program Polskiej Energetyki Jądrowej

Energetyka jądrowa to jedna z najefektywniejszych gałęzi energetyki pod względem stymulacji zatrudnienia. Najwięcej mogą zyskać sektory budowlany oraz usługowy. Polskie plany dotyczące budowy elektrowni jądrowej mogą pozytywnie oddziaływać na gospodarkę również w dłuższej perspektywie, szczególnie jeśli chodzi o niezależność energetyczną po odejściu od węgla.

Zobacz także: Polska firma NED-Project stworzy jacht napędzany energią jądrową!

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker