GospodarkaNewsPolska

Polska gospodarka niedługo przestanie dynamicznie rosnąć

Autorzy raportu „Inwestycje i ich determinanty, a wzrost gospodarczy Polski w długim okresie” z Center for Social Economic Research (CASE) wskazują, że Polska w ostatnich dekadach bardzo rozwinęła się pod względem gospodarczym. Jednak zaznaczają oni, że niedługo polska gospodarka może przestać rosnąć w tak szybkim tempie między innymi ze względu na zbyt niski poziom inwestycji. 

Polska gospodarka w ostatnich dekadach rozwijała się dynamicznie

Jak możemy wyczytać we wspomnianym raporcie:

W 1990 roku PKB na mieszkańca w Polsce wynosił ok. 35 proc. tego wskaźnika dla krajów UE-14. W 2020 roku nasze PKB wynosiło już 71,8 proc. przeciętnego w UE-14 oraz 77 proc. w UE-27.

Analitycy CASE wskazują, że polska gospodarka rozwijała się w analizowanym okresie tak dynamicznie, dzięki liberalizacji, demonopolizacji, prywatyzacji i deregulacji gospodarki. Do tego autorzy zaznaczają, że otworzenie się naszej gospodarki na przepływy kapitału znacznie przyśpieszyło wzrost gospodarczy Polski. 

Zobacz także: Polska gospodarka w latach 2019 – 2023 będzie jedną z najszybciej rosnących w UE

Gdy polska gospodarka przechodziła na przełomie lat 80 i 90 ogromne zmiany, bardzo doskwierał jej brak kapitału. Z tego powodu, polskie rządy na początku transformacji uchwaliły bardzo liberalne prawo dla zagranicznego kapitału. Dzięki tej zmianie zagraniczne podmioty zaczęły w analizowanym okresie inwestować ogromne środki w naszym kraju.

To właśnie inwestycje dokonywane przez kapitał zagraniczny i krajowy umożliwiły wzrost polskiej gospodarce w ostatnich trzech dekadach. Jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie, stopa inwestycji w naszym kraju jedynie nieznacznie odbiegała od tej w Unii Europejskiej. Dzięki nim w Polsce doszło do znacznego wzrostu zasobu kapitału i wydajności produkcji. 

Stopa inwestycji w Polsce
Źródło: CASE; Inwestycje i ich determinanty, a wzrost gospodarczy Polski w długim okresie”

Czy wzrost gospodarczy Polski spowolni?

Jednak w najbliższych latach wzrost polskiej gospodarki może znacznie spowolnić. Od 2015 roku stopa inwestycji w Polsce systematycznie spada. W 2020 roku była ona niższa od tej czeskiej o prawie jedną trzecią. Co warto zaznaczyć, opisany spadek wynika głównie z obniżania się poziomu inwestycji dokonywanych przez kapitał prywatny. Wartość inwestycji realizowanych przez sektor publiczny w analizowanym okresie była stosunkowo stabilna.

Sytuacja ta może napawać niepokojem, dlatego że wartość kapitału na zatrudnionego w naszej gospodarce dalej jest na stosunkowo niskim poziomie. Co prawda, jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie, iloraz ten w ostatnich latach znacznie wzrósł. W 2020 roku poziom kapitału na zatrudnionego był wyższy od tego z 1995 roku prawie o 50 proc. Jednak jego wartość nadal pozostaje na poziomie około trzykrotnie niższym niż w UE-14. Autorzy raportu twierdzą, że niska wartość tego ilorazu nie tylko spowolni przyszły wzrost gospodarczy, ale również odbudowę polskiej gospodarki po pandemii.

Kapitał na zatrudnionego
Źródło: CASE; Inwestycje i ich determinanty, a wzrost gospodarczy Polski w długim okresie

Jednak problemy naszej gospodarki nie kończą się na spadającym poziomie inwestycji. Równie kłopotliwa jest ich struktura. Jak informują eksperci CASE:

W Polsce inwestycje w budynki i infrastrukturę stanowiły łącznie 70 proc. całości inwestycji (w UE średnio 43 proc.), a w porównaniu z krajami o podobnej sytuacji gospodarczej niskie były inwestycje w wartości niematerialne.

Autorzy raportu wskazują, że jeśli Polska chce utrzymać długoterminowy wzrost gospodarczy, musi zacząć więcej inwestować w prace badawczo-rozwojowe (R&D). W Polsce w ostatnich latach znacznie wzrosły ceny i płace. Co więcej, najpewniej będą one rosły w najbliższych latach. W wyniku tego w przyszłości polska gospodarka nie będzie już mogła konkurować z innymi państwami, wykorzystując niskie ceny i płace. 

Zobacz także: Polska gospodarka dziennie traci 420 mln złotych

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker