Europa

Ponad 80% mieszkańców UE twierdzi, że nierówności dochodowe w ich kraju są duże

Nierówności dochodowe w Europie - jak postrzegają je obywatele?

Nierówności dochodowe w Europie zdaniem obywateli UE są duże. Według badania Eurobarometru przywołanego przez PIE mieszkańcy coraz częściej zwracają uwagę na asymetrię w społeczeństwie. 

Nierówności dochodowe w Europie – jak postrzegają je obywatele?

Polski Instytut Ekonomiczny przywołał badanie przeprowadzone w połowie 2022 roku dotyczące nierówności w państwach Unii Europejskiej. Według badania Eurobarometru większość mieszkańców Unii Europejskiej zgadza się z tezą, że nierówności dochodowe w ich kraju są duże (81%). Istnieje jednak spory rozrzut. W Portugalii aż 94% badanych zgodziło się z prezentowaną tezą, natomiast w Danii i Finlandii 58%. W Polsce było to 76%. Jak wskazuje PIE, w stosunku do poprzedniego badania przeprowadzonego 5 lat wcześniej, odsetek osób zgadzających się z tą tezą obniżył się średnio w UE o 4 pkt proc. (w Polsce o 6 pkt proc.). 

PIE

Jeśli mowa o różnicach dochodowych, nieodłącznym tematem wydaje się wsparcie socjalne. Według badania większość mieszkańców państw UE zgadza się, że rządy powinny więcej przeznaczać na wsparcie osób biednych. Ich zdaniem wzrost powinien nastąpić szczególnie w kategoriach związanych z opieką zdrowotną oraz edukacją. Nieco mniejsze poparcie wskazano w kategoriach wsparcia emerytów czy kwestii mieszkaniowych.

europa.eu

Zobacz także: Przeczytaj ten artykuł, a zrozumiesz dlaczego Włochy są pogrążone w głębokiej stagnacji

W kontekście nierówności dochodowych pojawia się pytanie, jakie działania powinny podjąć rządy, aby je minimalizować. Jak wskazuje PIE, komentując wyniki badania, rządy powinny wydawać więcej lub utrzymać obecny poziom wydatków socjalnych. W tej kategorii obywatele UE jednoznacznie opowiedzieli się po stronie wsparcia, wskazując na istotną rolę rządu.

Jak znaleźć rozwiązanie? Opodatkować bogatych?

Co ciekawe, osoby biorące udział w badaniu, które zgadzały się z tym, że obecnie w kraju występują zbyt duże różnice, znacznie częściej (70%) wskazywały również na konieczność opodatkowania zamożnych, co miałoby być wsparciem dla ubogich. Natomiast w grupie, zdaniem której różnice majątkowe nie są zbyt duże, pogląd ten popierało 48%.

Natomiast zależność pomiędzy odsetkiem osób, które zgadzają się z tym, że rządy państw powinny działać w celu zmniejszania nierówności społecznych a rzeczywistymi nierównościami w rozkładzie dochodów w danym państwie (na podstawie stosunku dochodu uzyskiwanego przez 20 proc. populacji o najwyższych dochodach do 20 proc. populacji o najniższych dochodach wg Eurostatu z 2021 r.) jest umiarkowana, co świadczy, że na opinię na ten temat wpływają także inne czynniki.

Zobacz także: WEI ostrzega: więcej elektryków na drogach to wyższe ceny OC

Nierówności w Polsce – rodacy przyzwyczajeni do kontrastów?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (Badanie Budżetów Domowych) nierówności dochodowe w Polsce ponownie wzrosły. Oznacza to, że 2021 rok był piątym rokiem z rzędu, kiedy się zwiększyły. Co ciekawe, od 2010 roku notowano spadek. Na uwagę zasługują również wyliczenia ekonomistów z BNP Paribas Bank Polska zawarte w prognozach gospodarczych na 2023 rok.

W przypadku Polski dużo mówi się o nierównościach w kontekście wydarzeń makroekonomicznych ostatnich lat. Według badania Providenta przeprowadzonego w grudniu 2022 roku Polacy uważają, że ich sytuacja materialna raczej nie poprawi się w najbliższym czasie. Aż ponad połowa ankietowanych (52,3%) stwierdziła, iż nie spodziewa się poprawy sytuacji materialnej w 2023 roku. Natomiast 36,5% Polaków stwierdziło, iż oczekuje polepszenia swojej sytuacji finansowej. Ponadto coraz więcej rodaków chce się skupić na oszczędzaniu, przygotowując się na nadejście trudniejszych czasów. Aż 48,9% ankietowanych stwierdziło, że w 2023 roku planuje oszczędzać więcej, niż w roku ubiegłym. Ponad połowa przyznaje, że musi z wyprzedzeniem planować większy zakup (Więcej: Trudna sytuacja gospodarcza zmusza Polaków do zmian w zarządzaniu finansami).

Nierówności majątkowe w Unii Europejskiej zależą od poszczególnych państw. Nie powinno się zatem generalizować, biorąc pod uwagę historię i czynniki wpływające na sytuację ekonomiczną w danym kraju. Wielu obywateli mówi o nierównościach na podstawie własnych doświadczeń, nie zawsze zwracając uwagę na szerszą perspektywę makroekonomiczną.

Padł rekord. Francuski eksport wina wyniósł 17,2 mld euro w 2022 roku

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker