GospodarkaUSA

OECD twierdzi, że stopy procentowe muszą dalej rosnąć, aby zwalczyć inflację

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała perspektywy gospodarcze na najbliższe lata wraz ze swoimi rekomendacjami co do kształtowania polityki gospodarczej. Paryska organizacja wskazuje między innymi, że stopy procentowe głównych banków centralnych powinny dalej rosnąć, mimo ostatnich perturbacji w amerykańskim (i nie tylko) systemie finansowym. 

Chiny będą głównym stymulatorem światowej gospodarki

Według szacunków OECD globalny wzrost spowolni w tym roku do 2,6 proc. z 3,2 proc. w 2022 roku. Natomiast w 2024 r. światowa gospodarka ma wzrosnąć o 2,9 proc. Należy podkreślić, że perspektywy gospodarcze poprawiły się od listopadowej prognozy, kiedy OECD przewidywała, że globalny wzrost w br. wyniesie 2,2 proc. Wynika to z poprawy nastrojów przedsiębiorców i konsumentów w głównych gospodarkach, a także ze spadku cen żywności i energii oraz otwarcia chińskiej gospodarki.

Źródło: OECD

Jeżeli chodzi, o główne gospodarki, to wzrost PKB w Stanach Zjednoczonych ma spowolnić do 1,5 proc. w 2023 i 0,9 proc. w 2024 r., ponieważ restrykcyjna polityka pieniężna obniży zagregowany popyt. W strefie euro wyniki gospodarcze także nie będą zachwycać. Wzrost ma wynieść zaledwie 0,8 proc. w br. i 1,5 proc. w 2024 r. Poprawa koniunktury nastąpi pod wpływem słabnącego szoku cen energii, który uderzył w główne gospodarki strefy euro: Niemcy i Włochy. W zasadzie relatywnie wysoki wzrost w światowej gospodarce będą podtrzymywać Chiny, gdzie PKB ma zwiększyć się o 5,3 proc. w tym roku i 4,9 proc. w 2024 r. Spośród krajów G20, dwie gospodarki znajdą się w tym roku w recesji: Wielka Brytania (-0,2 proc.) i Rosja (-2,5 proc.). To by było na tyle, jeżeli chodzi o prognozy OECD.  Wydaje się, że ciekawszą kwestią są zalecenia paryskiej organizacji dla polityki gospodarczej.

Zalecenia OECD? Stopy procentowe muszą dalej rosnąć

OECD podkreśla, że siła wpływu zmian polityki pieniężnej jest wciąż trudna do oszacowania i może ujawniać podatność na zagrożenia finansowe wynikające ze zbyt dużego zadłużenia i spadku wyceny aktywów. Innymi słowy, upadek amerykańskich SVB i Signature Bank oraz problemy z wypłacalnością szwajcarskiego Credit Suisse wcale nie muszą być pierwszymi i ostatnimi oznakami destabilizacji globalnego systemu finansowego.

Mimo to OECD zaleca dalsze podwyżki stóp procentowych w wielu gospodarkach, zwracając uwagę na inflację bazową.

Polityka pieniężna musi pozostać restrykcyjna, dopóki nie pojawią się wyraźne oznaki trwałego obniżenia podstawowej presji inflacyjnej. W wielu gospodarkach nadal potrzebne są dalsze podwyżki stóp procentowych, w tym w Stanach Zjednoczonych i strefie euro. Przy powolnym spadku inflacji bazowej stopy procentowe prawdopodobnie pozostaną wysokie aż do końca 2024 r.

Ekonomiści OECD podkreślają, że osiągnięcie trwałej presji dezinflacyjnej wymaga dodatnich realnych stóp procentowych i wzrostu gospodarczego poniżej trendu, szczególnie w krajach, gdzie presja popytowa jest istotnym źródłem inflacji. Oczekuje się, że stopy procentowe ostatecznie wzrosną do poziomu 5,25-5,50 proc. w Stanach Zjednoczonych i 4,25 proc. w strefie euro. To oznaczałoby wzrost stóp procentowych Fed i EBC jeszcze o 75 punktów bazowych (np. trzy podwyżki po 25 pb.).

Z drugiej strony obawy o kryzys finansowy doprowadziły do niższych oczekiwań stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. O ile przed upadkiem SVB rynki wyceniały podwyżki stóp procentowych do blisko 6 proc., o tyle obecnie wyceniane są obniżki do poniżej 4 proc. pod koniec 2023 roku. Patrząc jednak na determinację EBC, który pomimo ostatnich turbulencji, podwyższył stopy procentowe o 50 pb., istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że Fed również pójdzie ścieżką dalszego zaostrzania, mimo że w USA ryzyko dla pogorszenia stabilności systemu finansowego jest zdecydowanie większe. Zwłaszcza że inflacja bazowa nie zwalnia.

Źródło: PKO BP

Zobacz także: OECD zaleca podwyższenie i wyrównanie wieku emerytalnego w Polsce!

OECD przewiduje, że przestrzeń do obniżek stóp procentowych głównych banków centralnych pojawi się dopiero w 2024 r. To, czy stopy spadną w pierwszej połowie, czy w drugiej połowie roku, zależeć będzie od poziomu inflacji bazowej.

Źródło: OECD

Zobacz także: Niemiecki bilet za 49 euro coraz bliżej. Projekt przeszedł Bundestag

Polityka fiskalna musi być ukierunkowana

W kwestii polityki fiskalnej OECD mówi w zasadzie to samo, co inne instytucje jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. Szerokie wsparcie fiskalne, które było niezbędne zarówno w czasie kryzysu pandemicznego, jak i kryzysu energetycznego musi być stopniowo wycofywane i ograniczone do najbardziej potrzebujących. Ukierunkowane wsparcie fiskalne pozwoli z jednej strony wesprzeć najbardziej wrażliwe gospodarstwa domowe, a z drugiej strony poprawić stabilność fiskalną i osłabiać bodźce popytowe w czasie wysokiej inflacji.

Cud nad rzeką Han, czyli jak Korea dokonała największego skoku gospodarczego w dziejach [RAPORT OG]

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker