Polska

Amerykanie edukują, Rumuni budują. Czym zajmują się JDG zakładane przez cudzoziemców w Polsce?

Ponad 41 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG) założyli cudzoziemcy w Polsce w 2023 r.

Ponad 41 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG) założyli cudzoziemcy w Polsce w 2023 r. Ponad 70 proc. z nich należało do Ukraińców, ale wśród pozostałych założycieli znaleźli się m.in. Bułgarzy, Wietnamczycy czy Amerykanie. Czym zajmują się JDG zakładane przez cudzoziemców w Polsce? W jakich branżach działają?

  • 70 proc. jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG) w Polsce w 2023 r. założyli Ukraińcy.
  • Największa część JDG zakładanych przez cudzoziemców w Polsce funkcjonuje w branży informacji i komunikacji (45 proc.).
  • Amerykanie najchętniej zakładają JDG związane z edukacją, a Rumuni z budownictwem.

JDG założone przez cudzoziemców w Polsce w 2023 r.

Dokładnie 41 184 jednoosobowe działalności gospodarcze założyli w Polsce obywatele innych krajów w 2023 r., wynika z danych CEIDG. Zdecydowana większość z nich, bo aż 70 proc., należy do Ukraińców. Drugą najliczniejszą grupą zakładającą JDG w Polsce są Białorusini – do nich należy 19 proc. JDG powstałych w 2023 r. 

Pozostałe 12 proc. JDG założyli: Niemcy (2 proc.), Rosjanie (1 proc.), ale także m.in. Rumuni, Amerykanie, Bułgarzy, Brytyjczycy, Włosi, Francuzi, Hiszpanie, Wietnamczycy. Lista państw jest znacznie dłuższa, ale ich obywatele zakładali jedynie kilkadziesiąt lub kilkanaście JDG.

Zobacz też: Ukraińskie firmy w Polsce – we wrześniu powstawało ich 89 dziennie

Tym zajmują się JDG zakładane przez cudzoziemców w Polsce

Jak wynika z analizy analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) Aleksandry Wejt-Knyżewskiej opublikowanej w Tygodniku Gospodarczym PIE, największa część JDG zakładanych przez cudzoziemców w Polsce funkcjonuje w branży informacji i komunikacji (45 proc.). Z kolei 14 proc. jest związane z działalnością profesjonalną, naukową i techniczną, a 9 proc. z handlem. Warto jednak przyjrzeć się, jak ta struktura branżowa przedstawia się dla poszczególnych narodów.

Wśród Białorusinów zdecydowanie dominuje działalność w obszarze informacja i komunikacja. Funkcjonuje w niej aż 61 proc. JDG-ów należących do tej grupy cudzoziemców. Zdecydowanie mniej, bo jedynie 12 proc. prowadzi działalność profesjonalną, naukową i techniczną, a 6 proc. działa w budownictwie.

Niemcy w największej mierze stawiają na działalność profesjonalną, naukową i techniczną (25 proc.), dalej handel (16 proc.), a następnie informację i komunikację (14 proc.).

Ponad połowa JDG założonych przez Rosjan działa w obszarze informacji i komunikacji. Rumuni z kolei najchętniej działają w budownictwie (35 proc.), a także w branży transportu i gospodarki magazynowej (23 proc.). Bułgarzy specjalizują się w handlu – zajmuje się nim aż 69 proc. założonych przez nich JDG. 

Edukacja to branża, którą najchętniej wybierają Amerykanie (25 proc.), choć działają także w informacji i komunikacji (19 proc.). Z kolei gastronomia (40 proc.) oraz handel (28 proc.) to domena Wietnamczyków.

Cudzoziemcy mogą wspomagać polską gospodarkę

Jak twierdzi Aleksandra Wejt-Knyżewska, cudzoziemcy są potrzebni polskiej gospodarki do uzupełniania niedoborów i potrzeb polskiej gospodarki, szczególnie w branżach, które zmagają się z dużym zapotrzebowaniem na specjalistów – głównie informacja i komunikacja oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Analityk pisze:

Również budownictwo, handel czy transport i gospodarka magazynowa korzystają na obecności zagranicznych JDG w Polsce. Obcokrajowcy, zarówno jako pracownicy, jak i przedsiębiorcy, wpływają na wzrost gospodarczy m.in. dzięki płaceniu podatków, tworzeniu miejsc pracy, inwestycjom i stymulowaniu konsumpcji. Ich obecność sprzyja dywersyfikacji gospodarki, co może przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności.

Szczegółowe przepisy, na podstawie których cudzoziemiec może założyć jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce, a także inne formy działalności, można znaleźć na stronie biznes.gov.pl.

Zobacz też: RegioJet uruchamia bezpośrednie połączenie na Ukrainę! I całkowicie ominie Polskę

Rośnie liczba pracujących cudzoziemców w Polsce

W Polsce coraz więcej obcokrajowców podejmuje pracę. W 2023 r. do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych w Polsce zgłoszono 1,128 mln cudzoziemców w porównaniu z 1,063 mln w 2022 r. Dwie trzecie z nich stanowili Ukraińcy. Z najnowszych danych wynika, że liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS na koniec lutego br. wyniosła 1,132 mln.

Z danych ZUS za wrzesień 2023 r. wynika, że 68 proc. wszystkich pracowników zza granicy stanowili Ukraińcy. Na drugim miejscu znaleźli się Białorusini (11 proc.), a następnie Gruzini (2 proc.). Wśród pracujących można też znaleźć nieoczywiste państwa pochodzenia takie jak: Indonezja, Azerbejdżan, Kazachstan, Bangladesz czy nawet Kolumbia.

Liczba cudzoziemców pracujących w Polsce osiągnęła nowy szczyt

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker