Europa

Inflacja w 2023 w Europie spadała. Węgry liderem, a w r*sji jakoś dziwnie niska

Inflacja w 2023 roku zauważalnie spadła. Jednak wciąż pozostaje na znacznie podwyższonym poziomie. Dezinflacja w Europie wciąż trwa

Temat inflacji zaczyna już powoli nudzić opinię publiczną w większości państw wspólnoty. Jednak to nie oznacza, że poradziliśmy sobie ze wzrostem cen. W dzisiejszym artykule porównamy jak wyglądała inflacja w 2023 roku w Europie i jak na tle innych państw wypadła Polska. No cóż. Możemy powiedzieć, że średnio.

  • Polska w zestawieniu inflacji HICP w UE znalazła się na 4. miejscu. Z kolei w zestawieniu CPI zajęła 2. miejsce podium. 
  • W obu przypadkach najwyższy wynik w UE przypadł Węgrom z wynikiem powyżej 17%.
  • Najniższą inflacją w UE mogą pochwalić się: Belgia, Hiszpania, Dania, Cypr i Grecja.
  • Inflacja na Ukrainie i Mołdawii osiągnęła poziom 13,4%. Z kolei w Rosji i na Białorusi kolejno 5,9% oraz 5,3%.
  • Wyniki za 2023 roku udowadniają postępującą dezinflacje w całym regionie.

Inflacja w 2023 roku — HICP

Eurostat w Unii Europejskiej mierzy poziom inflacji swoim własnym autorskim wskaźnikiem Harmonised Index of Consumer Prices czyli HICP. Powstał on w celu rzetelnego porównania zmian zachodzących w poziomie cen w poszczególnych państwach wspólnoty. Same państwa zazwyczaj używają wskaźnika CPI (Consumer Price Index). Jeżeli chcą państwo poznać dokładną różnicę między metodą liczenia inflacji HICP oraz CPI zapraszamy do artykułu: Inflacja. Czym różni się HICP od CPI?

Poniższy wykres przedstawia zmiany inflacji HICP w Unii Europejskiej w 2023 roku. Jak możemy zauważyć, cała czołówka zostało zajęte przez państwa grupy wyszehradzkiej na czele z Węgrami, które wyraźnie odstają od reszty. Czechy znalazły się na drugiej pozycji, na trzeciej natomiast Słowacja. Tuż za nią z wynikiem mniejszym jedynie o 0,1 p.p. Warte uwagi jest, że jedynie państwa grupy wyszehradzkiej odnotowały wynik powyżej 10%. Pozostałe państwa UE nie osiągnęły takiego wyniku.

Zobacz także: Inflacja spada – czy to oznacza spadek cen?

Inflacja HICP w Unii Europejskiej w 2023 roku

Inflacja w 2023 roku w Unii Europejskiej wyniosła 6,4%. Powyżej tego wyniku znalazło się 12 państw wspólnoty. Były to wszystkie państwa regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Najniższe wyniki odnotowały takie państwa jak Belgia, Luksemburg, Hiszpania i Dania. Jednak warto zaznaczyć, że jeszcze żadne państwo nie osiągnęło celu inflacyjnego wymaganego przez Europejski Bank Centralny na poziomie 2%.

Zauważalny jest jednak wyraźny spadek w porównaniu do poprzedniego roku gdy inflacja osiągała 19,4% w Estonii oraz 5,9% we Francji. Warto zaznaczyć, że pozycja Polski zwiększyła się. W 2022 roku zajmowaliśmy 6. miejsce, obecnie jesteśmy na 4. Więcej: Inflacja w Europie w 2022 roku. Polska poza podium

Inflacja w 2023 roku — CPI

Istnieje również inny, wcześniej opisany wskaźnik inflacji CPI. Wyniki przedstawione tą metodą różnią się od zharmonizowanego wskaźnika przyjętego przez Unię Europejską.

Na pierwszym miejscu wciąż pozostają Węgry, z wynikiem nawet większym niż w zestawieniu inflacji CPI. Dodatkowo państwo Madziarów zdystansowało pozostałe państwa Unii Europejskiej dość znacząco. Pozostałe miejsca są jednak różne. Drugie miejsce na podium zajęła Polska z wynikiem 11,4%. Z nieco niższym wynikiem na trzecim miejscu znalazły się Czechy, a na czwartym Chorwacja razem z Rumunią. Pozostałe państwa Unii Europejskiej osiągnęły wynik poniżej 10%.

Zobacz także: Jest nowy najemca MLP Łódź. Już czeka na ukończenie magazynu

Inflacja CPI w Unii Europejskiej w 2023 roku

Inflacja w 2023 roku w Unii Europejskiej osiągnęła średni poziom 7,2%. Najbliżej tego wyniku znalazła się Słowenia, a także Austria. Z kolei najniższe wartości zanotowała Dania, a tuż za nią znalazła się Hiszpania, Cypr i Grecja. Warto również zaznaczyć, że niższe wyniki takich państw jak Estonia, Litwa i Łotwa, których wyniki inflacji w poprzednim roku były zdecydowanie największe, wynikają m.in. z efektu skali.

Inflacja w Europie — mapa

Poza państwami w Unii Europejskiej są inne w Europie warto przedstawienia. Bez wątpienia najwyższą inflacją już od wielu lat może pochwalić się Turcja. Inflacja w 2023 roku w tym państwie wyniosła 53,9%. Na Ukrainie, w Mołdawii oraz Serbii również możemy zaobserwować wysokie wyniki przedstawionego wskaźnika. Było to kolejno 13,4% dla Mołdawii i Ukrainy oraz 12,4% dla Serbii.

Inflacja w Wielkiej Brytanii ukształtowała się na poziomie 7,3%. Z kolei w Norwegii osiągnęła 5,6%. Bardzo zastanawiający jest wynik Rosji i Białorusi. W obu państwach według oficjalnych danych inflacja miałaby osiągnąć poziom kolejno 5,9% oraz 5,2%. Jest to zaskakująco niski wynik, patrząc na kształtowanie się cen w innych państwach regionu. Przez wielu może być poddawany w wątpliwość, jednak nie posiadamy narzędzi do zweryfikowania ich autentyczności.

Zobacz także: Polski bank centralny bardziej niezależny od amerykańskiego? Wg badań tak

Inflacja CPI w 2023 roku

Wniosek dotyczący inflacji w 2023 roku w Europie jest jeden. Inflacja spada i to bardzo zauważalnie, jednak wciąż pozostaje na poziomie nieakceptowalnym dla wielu europejskich społeczności. W 2024 roku prawdopodobnie dalej będziemy obserwowali postępującą dezinflacje w całym regionie. Chyba że ponownie przybędzie czarny łabędź destabilizujący globalną gospodarkę.

Niższa składka zdrowotna w zamian za badania. Jak uzdrowić ochronę zdrowia w Polsce?

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Dawid Błaszkiewicz

Politolog, historyk oraz dziennikarz ekonomiczny. Członek Polskiej Sieci Ekonomii oraz Prezes Stowarzyszenia Racja. Głównym obszarem zainteresowań jest makroekonomia oraz historia gospodarcza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker