GospodarkaPolska

ORLEN podsumowuje wyniki za IV kwartał 2023 roku

Opublikowano wyniki Grupy ORLEN za ostatni kwartał 2023 roku, w którym Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 7,3 mld zł, a cały miniony rok podsumowała zyskiem netto w wysokości 27,6 mld złotych. Szczególnie w przypadku ostatniego kwartału za dobre wyniki koncernu odpowiadał głównie segment gazu.

Przychody spółki w ostatnim kwartale ubiegłego roku wyniosły 98,3 mld zł, zysk operacyjny EBITDA LIFO wyniósł 11,2 mld złotych, natomiast zysk netto osiągnął 7,3 mld złotych. Cały ubiegły rok dla Grupy ORLEN w kontekście przychodów zamknął się kwotą 373 mld zł, zysk netto wyniósł 27,6 mld zł natomiast odnotowany zysk EBITDA LIFO wyniósł 44,8 mld zł.

Dobre wyniki Grupy ORLEN są głównie zasługą sektora gazu

W największej mierze za dobre wyniki Grupy ORLEN w ostatnim kwartale 2023 roku odpowiadał segment gazu, z wynikiem EBITDA w wysokości aż 11 mld zł. Wynik ten wypracowano mimo taniejącego gazu w Europie w wyniku ustąpienia szoków, do których doprowadziła rosyjska inwazja. Jak informuje spółka, jest to zasługa zarówno obniżenia kosztów związanych z pozyskaniem gazu, jak i wzrostu wolumenów sprzedaży.

Zobacz także: Technologia wodorowa to przyszłość. ORLEN inwestuje w kadry

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku łącznie inwestycje Grupy ORLEN związane z poszukiwaniem oraz wydobyciem ropy i gazu osiągnęły 4 mld złotych. Dla porównania, w analogicznym okresie w 2022 roku, łączne inwestycje w tym obszarze przeprowadzone przez spółki LOTOS, ORLEN i PGNiG były o 1 mld złotych niższe. Projekty realizowane przez koncern w sektorze upstream skoncentrowały się na dwóch rynkach — polskim i norweskim. Przy czym na poszukiwanie i wydobycie ropy oraz gazu w naszym kraju przeznaczono ok. 1,4 mld zł, zaś w Norwegii ok. 2,3 mld zł.

W Polsce Grupa ORLEN w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku zainwestowała między innymi w zagospodarowanie złóż Różańsko, Borowo, Szczepowice, Granówko, Chwalęcin, Grodzewo, Rokietnica i Miłosław. Ponadto na początku bieżącego roku sukcesem zakończyły się poszukiwania gazu na Lubelszczyźnie. Ponadto w zeszłym roku Grupa ORLEN poszerzyła wielkość posiadanej floty gazowców do czterech jednostek. Z kolei w Norwegii koncern uruchomił wydobycie ze złoża Tommeliten Alpha, które w szczytowym okresie będzie dostarczać 0,5 mld metrów sześciennych gazu rocznie. W listopadzie ubiegłego roku zaś PGNiG Upstream Norway podpisało umowę kupna wszystkich udziałów w spółce KUFPEC Norway, która jest m.in. właścicielem pięciu już produkujących złóż.

Zobacz także: Nowy Zarząd ORLEN. Kim są jego członkowie?

Ponadto warto wspomnieć o dynamicznym rozwoju sektora LNG małej skali. Ubiegły rok Grupa ORLEN zamknęła, bijąc rekordy, jeżeli chodzi o tempo i wielkość sprzedaży LNG małej skali. W 2023 roku wyekspediowano 8423 cysterny. Dla porównania dwa lata temu liczba ta wyniosła 5357, czyli była o niemal 40 proc. mniejsza. Przy czym nie można wykluczyć, że ten rok będzie dla koncernu jeszcze lepszy. Liczba cystern z LNG od Grupy ORLEN, które wyjechały z terminala do 28 stycznia, już jest większa o ponad 112 proc. niż przez cały styczeń 2023 roku.

Segment rafinerii nieznacznie na plus

W czwartym kwartale 2023 r. segment rafinerii wypracował zysk EBITDA LIFO w wysokości 594 mln zł. Na rezultat osiągnięty przez ten obszar w szczególności negatywnie wpłynęło otoczenie makroekonomiczne, w tym zmiana struktury przerabianych ropy, związana z odejściem od rosyjskiego surowca, a także umocnienie złotówki względem dolara (należy pamiętać, że umacnianie się krajowej waluty jest korzystne dla importerów oraz niekorzystne dla eksporterów). Rafinerie Grupy ORLEN pracowały na 88 proc. mocy, przerabiając łącznie 9,5 mt ropy, czyli mniej o 16 proc. rok do roku. Za spadek odpowiadała głównie konsolidacja 70 proc. przerobu rafinerii w Gdańsku (przy 100 proc. w 2022 r.).

Petrochemia nadal przyszłościowym rynkiem

Z kolei w efekcie niższych marż na poliolefinach, PTA, PCW i nawozach oraz wyceny kontraktów terminowych CO2 segment petrochemii osiągnął wynik EBITDA LIFO na poziomie -345 mln zł. Jednakże, co warto zaznaczyć, rezultat bynajmniej nie zmienia tego, że petrochemia w szczególności ta zrównoważona jest bardzo przyszłościowym rynkiem. Zgodnie z prognozami do 2030 roku, wartość europejskiego rynku petrochemikaliów i tworzyw sztucznych będzie jednak rosła wraz z cyklami wzrostu gospodarczego, dlatego kontynuowane są inwestycje w rozwój aktywów w tym segmencie, w szczególności w obszarze nowoczesnej petrochemii, w tym recyklingu.

Zobacz także: Nowe gazowce Grupy ORLEN: „Józef Piłsudski” i „Ignacy Jan Paderewski”

W szczególności koncern ma aspiracje stać się liderem Europy Środkowo-Wschodniej, jeśli chodzi o recykling plastików. Do końca 2030 roku Grupa ORLEN chce 10-krotnie zwiększyć swoje moce recyklingowe do 300 tys. ton rocznie. Osiągnięcie tego celu wymaga nie tylko inwestycji, ale również budowania kompetencji oraz rozwoju własnych technologii i know-how. Z wyżej wymienionych powodów ORLEN zdecydował się przyłączyć do rozwoju i komercjalizacji technologii opracowywanej w ramach NEXTLOOPP. Ta ma wypełnić rynkową  lukę na produkty pochodzące z recyklingu odpadów konsumenckich, które, co warto zaznaczyć, spełniają restrykcyjne wymogi stawiane materiałom, które mają kontakt z żywnością oraz kosmetykami.

Rozwój nie byłby możliwy bez ekspansji zagranicznej

Segment detaliczny osiągnął w ostatnim kwartale ub.r. wynik EBITDA na poziomie 633 mln zł. To efekt wzrostu sprzedaży w tym okresie o 21 proc., w tym sprzedaży benzyny o 14 proc., oleju napędowego o 26 proc. oraz LPG o 3 proc. Najwyższy wzrost sprzedaży odnotowano w Czechach – o 49 proc. Na drugiej pozycji uplasowała się Polska ze wzrostem na poziomie 22 proc., ostatnie miejsce na podium zaś przypadło Niemcom ze wzrostem w wysokości o 8 proc. Na Litwie zaś zanotowano spadek o 33 proc.

Tak jak wzrost sprzedaży w segmencie gazu nie byłby możliwy bez inwestycji koncernu, tak sprzedaż detaliczna najprawdopodobniej nie wzrosłaby, tak bez ekspansji zagranicznej prowadzonej przez Grupę ORLEN. Sieć detaliczna koncernu zwiększyła się o 73 stacje (r/r) do 3170, głównie w Niemczech w efekcie przejęcia samoobsługowych stacji paliw od OMV i na Węgrzech oraz Słowacji w wyniku przejęcia stacji paliw od MOL. Ponadto w pierwszym kwartale tego roku ORLEN sfinalizował zakup 267 stacji paliw w Austrii, stając się trzecią siecią paliwową w tym kraju.

Zobacz także: ORLEN w gronie polskich pracodawców nagrodzonych certyfikatem Top Employers

O 146 wzrosła także (r/r) liczba punktów sprzedaży pozapaliwowej, których jest już 2605, w tym: 1918 w Polsce, 347 w Czechach, 195 w Niemczech, 66 na Węgrzech, 49 na Słowacji i 30 na Litwie. ORLEN dynamicznie rozwija również sieć stacji alternatywnego tankowania. Obecnie do dyspozycji klientów są już 734 tego typu stacje, w tym: 538 w Polsce, 142 w Czechach, 45 w Niemczech i 9 na Węgrzech. Koncern inwestuje także w segment usług kurierskich, w wyniku czego „ORLEN paczkę” można już nadać i odebrać w blisko 10,6 tys. punktów w całej Polsce.

Wyniki kierunkowo zgodne z planami

Jak zaznacza Witold Literacki, który obecnie pełni obowiązki Prezesa Zarządu ORLEN, wyniki, które ORLEN osiągnęła w minionym roku, są kierunkowo zgodne z planami strategicznymi Grupy. Kluczowe jest jednak, by ORLEN był w stanie w pełni wykorzystać swój potencjał stworzony po połączeniach. Szczególnie ważna jest realizacja projektów wspierających przyszłość Grupy ORLEN i jej transformację. Już teraz koncern dysponuje mocami OZE na poziomie blisko 1 GW, które będą stale się zwiększać poprzez inwestycje i nowe procesy akwizycyjne.

Ponadto p.o. Prezesa Zarządu ORLEN podkreślił, że Grupa ORLEN inwestuje również w wydobycie węglowodorów oraz obszar rafineryjno-petrochemiczny. Planowane nakłady inwestycyjne koncernu na 2024 rok to ponad 38 mld zł, z czego blisko 28 mld zł przeznaczone jest na inwestycje rozwojowe. Grupa ORLEN musi zrealizować te plany w najbardziej efektywny sposób, dlatego bardzo ważny będzie wybór projektów, generujących najwyższe zwroty i z najlepszymi perspektywami dla akcjonariuszy spółki.

Zobacz także: Co zakłada nowa Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN?

Grupa ORLEN – ambitne plany inwestycyjne

W 2023 r. na realizację strategicznych projektów inwestycyjnych ORLEN przeznaczył rekordowe 32,4 mld zł. Taka wysokość nakładów pokazuje potencjał połączonych grup ORLEN, LOTOS i PGNiG. Z kolei wartość synergii wynikająca z tych połączeń wyniosła na koniec 2023 r. ok. 1,5 mld zł. Efekty widoczne są przede wszystkim w obszarze logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw, handlu ropą i gazem oraz zakupów. Do 2032 r. łączny efekt finansowy synergii szacowany jest na ponad 20 mld zł.

W 2024 r. zgodnie ze strategicznymi założeniami ORLEN będzie realizował najważniejsze zadania inwestycyjne, wspierające rozwój poszczególnych obszarów działalności. Kontynuowana jest budowa pierwszej polskiej farmy wiatrowej Baltic Power, a także rozwój portfolio aktywów wydobywczych Grupy, w tym na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W Zakładzie Produkcyjnym w Płocku trwa rozbudowa Kompleksu Olefin, której zakończenie planowane jest na 2027 r. W tym roku ORLEN będzie realizował też projekty wodorowe, w tym budowę kolejnych stacji tankowania wodoru. Do końca kwietnia br. zrealizowany zostanie proces przejęcia i rebrandingu 63 stacji. W efekcie liczba stacji koncernu w Polsce i za granicą przekroczy 3,5 tys. i zrealizowany zostanie założony w strategii cel dotyczący rozwoju segmentu detalicznego.

Materiał powstał przy współpracy z ORLEN.

Rating ESG spółki ORLEN w górę

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker