EuropaGospodarka

Wielka Brytania jednak uniknie recesji?! MFW rewiduje prognozy w górę!

I jednocześnie rekomenduje zmiany w zakresie polityki fiskalnej

Międzynardowy Fundusz Walutowy w kwietniowym wydaniu „World Economic Outlook” prognozował, że PKB Wielkiej Brytanii spadnie w 2023 roku o 0,3%. Jednak silniejszy popyt i słabnący szok cen energii sprawiły, że MFW zrewidował prognozy w górę. PKB kraju ma wzrosnąć o 0,4%. 

Wzrost PKB w UK jednak dodatni? Gospodarka ma uniknąć recesji

Jak czytamy w oświadczeniu MFW:

Oczekuje się, że dzięki silnemu popytowi w kontekście spadających cen energii brytyjska gospodarka uniknie recesji i utrzyma dodatni wzrost w 2023 r.

Jednocześnie, ekonomiści MFW podkreślają, że aktywność gospodarcza pozostanie poniżej poziomu sprzed roku, a głównym problemem jest uporczywa inflacja. Co prawda inflacja CPI w Wielkiej Brytanii spadła w kwietniu do 10,1% z 10,4% w marcu jednak odczyt okazał się wyższy od oczekiwań Banku Anglii (9,2%) i ekonomistów ankietowanych przez Reuters (9,8%). W rezultacie Wielka Brytania jest jedyną gospodarką z Europy Zachodniej, gdzie inflacja wciąż przekracza 10%.

Wskaźniki inflacji bazowej wykazują zdecydowanie większą uporczywość, niż przewidywano.

Dynamika inflacji, mierzona zannualizowanymi 3-miesięcznymi wskaźnikami inflacji bazowej, pozostaje silna i w marcu wyniosła około 5 procent. Miary inflacji bazowej – takie jak inflacja usług oraz oczekiwania cenowe i płacowe firm – również pozostają znacznie powyżej docelowego poziomu 2 procent. Przeprowadzona przez personel analiza historycznych wstrząsów inflacyjnych wskazuje, że wysoka inflacja jest często trwała, zwłaszcza w następstwie dużych wstrząsów związanych z warunkami handlu, i ostrzega przed częstym występowaniem „przedwczesnych świętowań”, charakteryzujących się spadkiem inflacji w miarę ustępowania początkowego szoku, tylko po to, by ponownie się pojawić lub ustabilizować w podwyższonym tempie – wskazują ekonomiści MFW

Mimo wysokiej inflacji i spadku siły nabywczej gospodarstw domowych, silny popyt (stymulowany coraz szybszym nadążaniem płac za inflacją) jest głównym motorem wzrostu brytyjskiej gospodarki, która według nowych prognoz MFW ma zwiększyć się w 2023 roku o 0,4%. Prognozy wzrostu zrewidowano o 0,7 punktu procentowego w stosunku do kwietniowego wydania „World Economic Outlook”, w którym MFW oczekiwał spadku PKB o 0,3%. 

Stopy procentowe jeszcze nie uderzyły z pełnym impetem

W następnych latach wzrost PKB pozostanie słaby. W 2024 r. PKB ma wzrosnąć o 1%, natomiast w 2025 i 2026 r. o 2%. To efekt dużego zacieśnienia polityki pieniężnej. Od grudnia 2021 r. Bank Anglii podniósł główną stopę procentową o 440 punktów bazowych do 4,5%. Rynek zakłada, że BoE zakończy cykl podwyżek na poziomie 5%. Czekają nas zatem najprawdopodobniej jeszcze dwie podwyżki po 25 punktów bazowych. Pamiętajmy, że BoE był pierwszym bankiem centralnym, który rozpoczął proces zacieśniania ilościowego (QT). Zdaniem ekonomistów MFW szczytowy wpływ stóp procentowych na popyt i inflację będzie miał miejsce w drugiej połowie 2023 roku.

Zobacz także: Inflacja w Wielkiej Brytanii utrzymuje się powyżej 10%! W kraju dochodzi do strajków

Inflacja ustabilizuje się dopiero w 2025 roku

Kiedy inflacja wróci do celu 2%? Według prognoz MFW spadek inflacji do celu datowany jest dopiero na połowę 2025 roku. Co ciekawe, jeszcze w kwietniowych prognozach cel inflacyjny miał zostać osiągnięty na przełomie 2024 i 2025 roku. Jednak silniejszy popyt i wyższy wzrost utrwalą presję inflacyjną w gospodarce na dłużej.

Polityka fiskalna ma dążyć do konsolidacji

Brytyjski rząd zapowiedział redukcję deficytu budżetowego o 3% PKB między rokiem podatkowym 20222/23 a 2027/28. To oznacza, że saldo fiskalne zbliży się do poziomu zerowego. Ekonomiści MFW wskazują, że polityka fiskalna powinna zostać na zapowiadanym kursie restrykcyjnym, aby wspierać bank centralny w walce z inflacją.

Ponadto fundusz zaleca stopniowe wycofanie programu Gwarancji Cen Energii (ang. Energy Price Guarantee) – określający ceny maksymalne energii dla gospodarstw domowych – w miarę jak ceny energii spadają. Jednocześnie, gdy ceny energii ponownie zaczęłyby rosnąć, wsparciem powinny zostać objęte tylko najbardziej wrażliwe gospodarstwa domowe.

Zobacz także: Wielka Brytania wprowadzi nowe przepisy w 2023 r. Uderzą w polskie firmy

Stawienie czoła wyzwaniom dotyczącym zdrowia, edukacji, bezpieczeństwa, opieki społecznej, infrastruktury i transformacji energetycznej będzie wymagać poniesienia dodatkowych wydatków budżetowych. W związku z tym fundusz zaleca, aby w obliczu restrykcyjnego nastawienia polityki fiskalnej (ograniczanie deficytu budżetowego), dokonać zmian po stronie wydatkowej, jak i dochodowej budżetu państwa.

Po stronie wydatkowej ekonomiści rekomendują zastąpienie potrójnej blokady emerytur przez indeksacje inflacją świadczeń emerytalnych. System potrójnej blokady polega na tym, iż spośród trzech miar (inflacja CPI, 2,5%, dynamika średniego wynagrodzenia) emerytury waloryzowane są co roku o największa z tych trzech miar. Na przykład, gdy inflacja wynosi 5%, a średnie wynagrodzenie o 8%, to emerytury wzrastają o 8%, ponieważ 8>5>2,5. W najbliższych latach wynagrodzenia będą najpewniej rosnąć szybciej, niż inflacja, co zwiększy obciążenie dla finansów publicznych, podczas gdy w większości krajach zachodnich, obciążenie z tego tytułu będzie spadać (w większości gospodarek emerytury waloryzowane są o średnioroczną inflację).

Po stronie dochodowej, MFW zaleca wzmocnienie opodatkowania emisji dwutlenku węgla, zreformowanie podatków od nieruchomości (aktualizacja wyceny nieruchomości, która stanowi podstawę opodatkowania) i wyeliminowanie luk w poborze podatku majątkowego, dochodowego i w składkach na ubezpieczenie społeczne.

Działania te miałyby sprawić, że pojawiłyby się źródła finansowania wysokich potrzeb wydatkowych z dochodów, a niekoniecznie z zadłużenia.

Konsumpcja i produkcja w głębokim dołku! Ale recesji nie będzie. Dlaczego?

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker