EuropaGospodarka

MFW prognozuje, że Niemcy i Wielka Brytania znajdą się w recesji!

Według najnowszych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego Niemcy i Wielka Brytania znajdą się w recesji w 2023 roku. Będą to jedyne kraje z grupy rozwiniętych gospodarek, których PKB skurczy się w ujęciu realnym. 

Prognozy MFW. Słabszy wzrost i wyższa inflacja

MFW w najnowszym World Economic Outlook zaktualizował prognozy wzrostu i inflacji dla światowej gospodarki. W najnowszej prognozie wzrost realnego PKB na świecie wyniesie 2,8 proc. w 2023 r. i 3,0 proc. w 2024 roku. Natomiast inflacja spadnie z 8,7 proc. w 2022 r. do 7,0 proc. w tym roku i 4,9 proc. w 2024 r. Warto zwrócić uwagę, że progności MFW dokonali korekty inflacji bazowej o 0,6 pkt proc. w górę. Światowa inflacja bazowa ma wynieść 5,1 proc. na koniec obecnego roku, podczas gdy w styczniowym wydaniu WEO fundusz oczekiwał wskaźnika na poziomie 4,5 proc. w IV kw. br.

Jak widzimy na poniższym wykresie, w porównaniu do styczniowej prognozy wzrostu gospodarczego MFW dokonał nieznacznej korekty w dół dla krajów rozwijających się i rynków wschodzących (EMDE) oraz w zasadzie nie zmienił prognoz dla krajów rozwiniętych (AE).

Zobacz także: Wielka Brytania rozważa wprowadzenie nowego „zielonego” podatku

Niestabilne otoczenie stanowi ryzyko dla prognoz

Ekonomiści tej instytucji zaznaczają, że ryzyko korekty dla kolejnych prognoz wzrostu przesunięte jest raczej w dół, niż w górę. Wynika to z bardzo niestabilnego otoczenia, co pokazały ostatnie zawirowania w sektorze bankowym. Jeżeli dojdzie do gwałtownego zaostrzenia warunków finansowych, wówczas wzrost światowej gospodarki może spowolnić do zaledwie 1,5 proc. Oznaczałoby to stagnacje dochodu per capita, zwłaszcza w krajach rozwijających, gdzie jest wysoki przyrost naturalny.

Prawdopodobieństwo tak słabego wzrostu, ekonomiści MFW wyceniają na około 15 proc. Taki scenariusz będzie możliwy, gdy zacieśnienie warunków monetarnych doprowadzi do odpływu kapitału, nagłego wzrostu premii za ryzyko, aprecjacji dolara i niższego zaufania konsumentów i przedsiębiorstw. Najbardziej narażone na takie okoliczności są gospodarki wschodzące i rozwijające, z których część już zmaga się z kryzysem zadłużenia.

Ponadto inflacja zdaje się dawać oznaki większego utrwalenia, niż przypuszczano wcześniej. Na trwałość/lepkość inflacji wskazuje komponent bazowy, który – w ocenie funduszu – nie osiągnął szczytu w większości gospodarkach. Ciekawy trend rysuje się także na inflacji żywności. Ta bowiem rośnie w USA czy w Polsce, mimo że ceny surowców rolnych na światowych rynkach mierzone indeksem FAO spadają już od kilku miesięcy. Należy jednak odnotować, że ceny żywności w sklepach reagują na zmiany cen płodów rolnych z ok. 6-miesięcznym opóźnieniem, stąd na spadek dynamiki inflacji żywności będziemy musieli jeszcze poczekać.

Niemcy i Wielka Brytania w recesji

Oczekuje się, że wzrost PKB w krajach rozwiniętych wyniesie zaledwie 1,3 proc. w 2023 roku. Gospodarka USA ma zwiększyć się o 1,3 proc. w tym roku, podczas gdy Niemcy (-0,1 proc.) i Wielka Brytania (-0,3 proc.) znajdą się w recesji. W 2024 roku sytuacja nie ulegnie zbyt dużej poprawie. Według prognoz MFW wzrost w tej grupie państw będzie na poziomie 1,4 proc. Amerykanie odnotują – co ciekawe – słabszy wzrost niż w 2022 r. (1,1 proc.) i taki sam jak Niemcy (też 1,1 proc.). Gospodarka Wielkiej Brytanii zwiększy się o 1,0 proc.

Brytyjczycy w ostatnim czasie notują najsłabsze wyniki gospodarcze spośród krajów rozwiniętych. Najpierw, doświadczyli głębokiej recesji w 2020 r. podczas pandemii (spadek PKB o 11 proc.), teraz muszą zmierzyć się ze stagnacją. Co ciekawe, spadek PKB w 2020 r. był największym od ponad 300 lat. Nawet silny wzrost o 7,4 proc. w 2021 roku nie pomógł Wielkiej Brytanii odbudować strat PKB.

Zobacz także: Niemcy przyznają dotacje na zakup e-ciężarówek Volta Zero

Sytuację gospodarczą w tym kraju podminowały turbulencje finansowe w ubiegłym roku związane z ogłoszeniem ogromnego pakietu cięć niepodatkowych przez rząd byłej premier Liz Truss. Ponadto Bank Anglii jest dość jastrzębi w kształtowaniu polityki stóp procentowych. Główna stopa procentowa wynosi obecnie 4,25 proc. i niewykluczone, że na następnym posiedzeniu w maju, wzrośnie do wyższego poziomu, ponieważ zarówno wskaźniki inflacji ogólnej jak i bazowej wykazały tendencję rosnącą na początku 2023 roku. Duża determinacja BoE w walce z inflacją, napięta sytuacja na rynku nieruchomości i rosnące koszty życia gospodarstw domowych to główne czynniki krótkoterminowe, które wpływają na spowolnienie gospodarcze w Wielkiej Brytanii.

Niemcy niczego nie nauczyły się od kryzysu strefy euro! Wymagają ślepego zaciskania pasa

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker