Polska

Jest najgorzej w UE. Niezaspokojone potrzeby medyczne dotyczą aż 7,3% dzieci w Polsce

Nowe dane Eurostatu pokazują tragiczną sytuację zdrowotną w Polsce. Według europejskich statystyków, zdrowie dzieci w Polsce jest poważnie zaniedbane. Co czternaste dziecko ma mieć niezaspokojone potrzeby medyczne.

Zdrowie Polaków

Polski system ochrony zdrowia nie działa prawidłowo. Nasze państwo musi mierzyć się z licznymi problemami. Jednym z nich jest wysoka otyłość. Z nadwagą (BMI>25) mierzyło się w 2019 roku aż 58% Polaków. Był to jeden z najgorszych wyników w całej UE. Jednocześnie obecna tendencja wskazuje, że odsetek ten będzie w najbliższych latach znacznie wzrastał. Ostatnio zwracaliśmy również uwagę na brak ruchu. W Polsce ponad połowa osób nie podejmuje regularnie żadnego rodzaju aktywności fizycznej — zauważają eksperci PIE. Według badania „Special Eurobarometer SP525: Sport and physical activity„, problem braku ruchu dotyczy aż 57% rodaków.

W omawianym badaniu przeprowadzonym we wszystkich krajach Unii Europejskiej respondenci byli pytani o częstość podejmowania ruchu. Osobne pytanie dotyczyło sportu, a osobne pozostałych form aktywności fizycznej. W Polsce jedynie 22% osób ćwiczy lub uprawia sport przynajmniej raz w tygodniuKolejne 21% osób, mimo braku regularnej sportowej aktywności, podejmuje minimum raz w tygodniu jakąś inną formę ruchu. Mogą to być choćby dojazdy rowerem do pracy czy taniec. Pozostałe 57% osób nie podejmuje w sposób regularny żadnej formy aktywności fizycznej.

Zdrowie dzieci jest zaniedbywane

Eurostat udostępnił kolejne dane, które obnażają problemy naszego systemu ochrony zdrowia. Tym razem dotyczą one zdrowia dzieci. Według najnowszych danych europejskiego urzędu statystycznego Polska jest niechlubnym unijnym liderem pod względem niezaspokojonych potrzeb medycznych dzieci. Aż 7,3% gospodarstw domowych w Polsce z dziećmi poniżej 16 roku życia, boryka się z problemem niezaspokojonych potrzeb medycznych wśród dzieci (dane za 2021 rok).

Na poziomie UE problem dotyczył dwukrotnie mniejszej liczby dzieci, bo jedynie 3,6%. Był to jednak bardzo istotny wzrost względem 2017 roku, kiedy było to 1,6%. Tak duży wzrost sugeruje, że duży wpływ na sytuację mogła mieć pandemia COVID-19 i związane z nią ograniczenia w dostępie do opieki zdrowotnej w krajach UE. To sugeruje również, że ograniczenia te były w Polsce bardzo dotkliwe.

Polska była w 2021 roku zdecydowanym unijnym liderem. Drugie miejsce przypadło Łotwie, gdzie omawiany odsetek wynosił 6,4%. Podium zajął kolejny kraj postkomunistyczny — Węgry. Tam jednak problem był już wyraźnie niższy niż na Łotwie i w Polsce, gdyż dotyczył 4,7% dzieci. Taki sam odsetek zanotowano w Rumunii. Dalsze miejsca zajęły: Hiszpania, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Finlandia raz Francja. W czołówce możemy znaleźć więc również państwo o dobrej jakości systemu opieki zdrowia (Szwecja, Finlandia, Francja).

Po drugiej stronie zestawienia znalazła się Austria. Tam problem dotyczył zaledwie 0,3% dzieci. Bardzo niski odsetek odnotowano także w Luksemburgu (0,4%). Dobrym wynikiem pochwalić się może również w Chorwacji (0,9%). Wśród państw o niskim poziomie niezaspokojonych potrzeb opieki medycznej wśród dzieci, można wymienić również Maltę, Litwę, Cypr, Grecję oraz Bułgarię.

Odsetek dzieci mających niezaspokojone potrzeby opieki medycznej

Zdrowie dzieci w niepełnych rodzinach

Bardzo ciekawe są dane po rozbiciu na gospodarstwa domowe, gdzie jest jedna osoba dorosła oraz dwie i więcej. Logika kazałaby zakładać, że to właśnie wśród niepełnych rodzin problem będzie większy i tak istotnie jest. Dane Eurostatu wskazują jednak, że w przypadku dzieci żyjących w gospodarstwach domowych z jedną osobą dorosłą, odsetek niezrealizowanych potrzeb opieki medycznej wyniósł na poziomie UE 5,3%. Z kolei w przypadku rodzin z dwójką lub więcej osób dorosłych, odsetek wyniósł 3,4%.

W Polsce ta różnica jest znacznie większa. W przypadku osób z co najmniej dwoma osobami odsetek wyniósł 7,1%, co ponownie było najgorszych wynikiem w całej UE. Znacznie gorzej jest jednak w rodzinach z jednym dorosłym. Aż 13,7% boryka się z problemem niezrealizowanych potrzeb medycznych (również jest to najgorszy wynik w UE). Oznacza to, że co siódma taka rodzina w Polsce ma ten problem.

Aktywność fizyczna Polaków? Tylko w kilku krajach UE jest gorzej

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker