GospodarkaPolska

Aż 75% Polaków jest zadowolonych z życia! Poziom życia w Polsce błyskawicznie wzrósł po 1990 roku

Polska jest zdecydowanie jednym ze zwycięzców poprzedniej ery – ery rynków - wskazują autorzy raportu McKinsey & Company pt. "Jak unieść ambicje Polski? U progu nowej ery"

Z raportu McKinsey & Company wynika, że aż 75% Polaków jest zadowolonych z życia. Główną przyczyną jest dynamicznie rosnący poziom życia w Polsce. 

Coraz częściej w kraju, a także za granicą mówi się o polskim sukcesie gospodarczym. PKB per capita zwiększył się trzykrotnie, W rezultacie nasz PKB per capita PPP w relacji do średniej unijnej odnotował wzrost z 48% w 2000 r. do 79% w 2022 roku. Należy jednak podkreślić, że przed nami jeszcze – miejmy nadzieję – długi proces konwergencji. Większy PKB per capita PPP od Polski ma wciąż aż 18 państw UE. Najgorzej jest w Bułgarii, gdzie dochód na mieszkańca stanowi zaledwie 59% średniej unijnej, a najlepiej w Luksemburgu – 261% średniej unijnej.

Nasz kraj rozwinął się także w wielu innych sferach, których produkt krajowy brutto nie pokazuje. Jak wynika z raportu McKinsey & Company zatytułowanym „Jak unieść ambicje Polski? U progu nowej ery” w latach 1990-2021 liczba osób z wyższym wykształceniem zwiększyła się aż czterokrotnie. Osiągnęliśmy sukces także w zakresie środowiska. Zanieczyszczenie powietrza emisją dwutlenku węgla spadło o połowę, choć przed nami jeszcze wymagający proces dekarbonizacji, na co wskazuje między innymi Bank Światowy. Polska stała się także bezpieczniejszym krajem. Liczba zabójstw zmniejszyła się o połowę po 1990 roku.

Należy również zauważyć, że wzrost gospodarczy w Polsce miał charakter inkluzywny, co oznacza, że zwiększaniu PKB per capita towarzyszyło zjawisko obniżania nierówności dochodowych. Jak wynika z poniższego wykresu opracowanego przez ekonomistów McKinsey & Company stosunek dochodu posiadanego przez dziesiąty i pierwszy decyl gospodarstw domowych spadł z około 10% do ok. 6%. W latach 1990-2022 współczynnik Giniego spadł o 4 punkty procentowe. Warto również podkreślić, że aż 20% osób mniej żyje w skrajnym ubóstwie, natomiast luka płacowa ze względu na płeć zmniejszyła się o 60%.

Źródło: McKinsey & Company (2023). Jak unieść ambicje Polski? U progu nowej ery

Mimo wciąż niewydolnego systemu ochrony zdrowia, a także wysoce niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, pozytywne zmiany zaszły także w zakresie zdrowia i mieszkalnictwa. Oczekiwana długość życia zwiększyła się o 5 lat, natomiast liczba pokoi na osobę wzrosła o 10%. Do sukcesów związanych z rynkiem pracy po 1990 roku należą zmniejszenie bezrobocia aż o 70% i wzrost aktywności zawodowej polskiego społeczeństwa o 3%. Pod wpływem tych pozytywnych zmian awansowaliśmy w rankingu HDI o 6 pozycji w ostatnich dekadach. Z drugiej strony staliśmy się bardziej zapracowanym społeczeństwem w stosunku do innych krajów, awansując z 8. na 4. miejsce pod względem największej liczby przepracowanych godzin.

Niemniej, jakość życia w Polsce znacznie poprawiła się po wyjściu z systemu komunistycznego, co wpłynęło na wzrost zadowolenia z życia. Z raportu McKinsey & Company wynika, że 75% Polaków jest zadowolonych z życia, podczas gdy w 1990 roku było to zaledwie 39% osób. Polacy szczególnie cenią sobie relacje osobiste (81% zadowolonych z relacji osobistych) i pracę (73%). Nieco niższy poziom zadowolenia zaobserwowano w przypadku sytuacji finansowej (63%).

Źródło: McKinsey & Company (2023). Jak unieść ambicje Polski? U progu nowej ery

Jak wskazują autorzy raportu:

Polska jest zdecydowanie jednym ze zwycięzców poprzedniej ery – ery rynków. Od początku jej trwania, czyli od początku lat 90., Polska zdołała potroić wartość swojej gospodarki, osiągając jeden z najwyższych średniorocznych wzrostów gospodarczych w Europie o wartości 4,1 proc. rocznie. W wyniku tego ponadprzeciętnego skoku Polska stała się ósmą największą gospodarką wśród państw UE-30. W tym samym czasie poziom życia Polaków uległ znaczącej poprawie i zbliżył się istotnie do średniego poziomu europejskiego.

Polska z trzecią największą inflacją w Unii Europejskiej! Wzrost inflacji w strefie euro

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker