ChinyNews

Chiny notują spadek importu miedzi aż o 16,4%! Skąd problemy Pekinu?

Państwo Środka musi mierzyć się z coraz większym kryzysem.

Czy chiński rynek miedzi stoi na progu kryzysu? Najnowsze dane pokazują, że czerwcowy import miedzi do Chin spadł o 16,4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Czy to sygnał nadchodzących problemów w największej na świecie gospodarce konsumenckiej? Chiny zaprezentowały dane dotyczące importu i mogą się wydawać zaskakujące.

Chiński import miedzi spada na łeb na szyje

Miedź, ze względu na swoją wszechstronność, odgrywa kluczową rolę w chińskiej gospodarce. Znajduje zastosowanie w wielu sektorach — budownictwie, transporcie i energetyce, a nawet w produkcji elektroniki, co czyni ją jednym z najważniejszych surowców.

Niemniej jednak Jak informuje agencja Reuters, dane Generalnej Administracji Celnej wskazują, że w czerwcu 2023 roku do Chin trafiło 449 649 ton metrycznych surowej miedzi i produktów pochodnych. A z kolei oznacza spadek importu miedzi o 16.4% w porównaniu do roku poprzedniego. Jakie są więc czynniki stojące za tą sytuacją?

Kluczowymi elementami wpływającymi na popyt na miedź w Chinach są stan krajowej produkcji, kondycja sektorów wykorzystujących ten surowiec oraz ogólna sytuacja ekonomiczna kraju.

Czytaj również: Chiny uruchomiły pierwsze połączenie intermodalne z Afryką

Z jednej strony, mocne krajowe wydobycie miedzi może obniżać potrzebę importu. Chińscy producenci, zachęceni wysokimi cenami na rynkach światowych, zwiększyli produkcję, co mogło wpłynąć na obniżenie popytu na importowany metal. Z drugiej strony, popyt na miedź jest ściśle powiązany z kondycją sektorów, które są największymi konsumentami tego surowca.

Jeśli chiński sektor budowlany, motoryzacyjny czy energetyczny zwalniają, popyt na miedź spada. W czerwcu 2023 roku obserwowaliśmy niepokojące sygnały — spadki w sektorze przemysłowym oraz spadek sprzedaży samochodów pasażerskich.

Czytaj również: Eksport Chin spada o 12,4%! To najgorszy wynik od ponad trzech lat

Na sytuację wpływa także ogólna kondycja chińskiej gospodarki. W obliczu spowolnienia gospodarczego konsumenci stają się ostrożniejsi w wydawaniu pieniędzy na większe zakupy. To z kolei prowadzi do zmniejszenia popytu na miedź, który jest surowcem kluczowym dla wielu produktów konsumpcyjnych.

Na rynkach finansowych, zaś, oczekuje się, że chiński rząd zareaguje na te tendencje wprowadzając dodatkowe środki stymulacyjne. Tym samym, mimo obecnego spadku, perspektywy dla miedzi mogą się poprawić, jeżeli dodatkowe bodźce fiskalne i monetarne zostaną wprowadzone. Jednak na ten moment, te oczekiwania wydają się być niepewne.

Chiny: ogólny stan importu miedzi i eksportu aluminium

Dane dotyczące importu miedzi i eksportu aluminium w Chinach z czerwca 2023 r., na pierwszy rzut oka, mogą wydawać się nieco skomplikowane. Jednak kiedy przyjrzymy się im bliżej, zaczynają rysować się pewne trendy.

Czerwcowe statystyki pokazują marginalny wzrost importu miedzi o 1,3% w porównaniu do maja – z 444 010 do 449 649 ton metrycznych. To, na pierwszy rzut oka, może wydawać się pozytywnym sygnałem. Jednakże, obserwując ten niewielki wzrost w kontekście szerszych tendencji, obraz staje się mniej optymistyczny. Pomimo notowanego miesięcznego przyrostu, pierwsze sześć miesięcy 2023 roku przyniosło spadek importu miedzi do Chin o 12%. W sumie, w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim, ilość zaimportowanej miedzi wyniosła 2,59 miliona ton metrycznych.

Tymczasem eksport surowego aluminium i produktów aluminiowych — obejmujący aluminium pierwotne, stopowe i półfabrykaty — odnotował znaczący spadek. W czerwcu 2023 roku wyniósł on 492 631 ton metrycznych, co oznacza spadek o 18,9% w porównaniu do czerwca 2022 roku.

Przyczyny tego stanu rzeczy są złożone i można je tłumaczyć na kilka sposobów. Jednym z kluczowych czynników wpływających na sytuację jest zwiększenie krajowej podaży miedzi. Chińskie huty, stawiając czoła wysokim kosztom przetwarzania i rafinacji, podjęły decyzję o zwiększeniu produkcji. Tym samym, jest mniejsza konieczność importowania miedzi.

Z jednej strony, spadek eksportu aluminium prawdopodobnie wynika z osłabienia globalnego popytu na ten metal. Z drugiej strony, niepewność gospodarcza i zmienność na rynkach finansowych również prawdopodobnie przyczyniły się do tego trendu.

Te dane bez wątpienia ilustrują skomplikowane dynamiki chińskiego rynku metali. Jednocześnie podkreślają stopień, w jakim zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne czynniki mogą wpływać na import i eksport tych kluczowych surowców.

Import do Chin. Szczegołowe dane

Co istotne dane z czerwca 2023 roku wskazują na ogólny spadek importu do Chin o 6,8% rok do roku, do wartości 214,7 miliardów USD. Jest to wynik gorszy od prognoz rynkowych, które zakładały spadek o 4,0%, oraz niższy w porównaniu do spadku o 4,5% z miesiąca poprzedniego. Tym samym jest to czwarty z rzędu miesiąc spadku zakupów, spowodowany pogarszającym się popytem krajowym.

Jak wspomniano wcześniej Import Chin spadł zarówno dla surowej miedzi (-16,4%). Spadki dotyczą także innych ważnych kategorii, takich jak i produktów stalowych (-22,6%). Co istotne wzrósł dla ropy naftowej (45,4%), gazu ziemnego (19,2%), węgla (110%), rudy żelaza (7,4%), soi (24,5%, spowodowane tanim dostępem do brazylijskich ziaren). Największy wzrost widzimy w kategorii oleju roślinnego do spożycia (199,8%). Dane mówią także o wzroście importu gumy (18,1%). Niemniej jednak spadek importu zauważono z USA (-4,1%), Unii Europejskiej (-0,7%), Japonii (-14,3%), krajów ASEAN (-4,1%), Korei Południowej (-15,4%), Tajwanu (-15,6%), natomiast wzrost o 6,2% odnotowano z Australii.


Źródło: tradingeconomics.com

Struktura chińskiego importu i główne źródła towarów

W Chinach, maszyny i sprzęt transportowy stanowią 38 procent całkowitego importu. Jest to wynik głównie związany z importem elektrycznych maszyn, aparatury i urządzeń (21 procent), pojazdów drogowych (4 procent). Dodatkowo, w strukturze importu Chin istotnymi kategoriami są aparatura telekomunikacyjna oraz urządzenia do nagrywania i odtwarzania dźwięku. Stanowią one 3 procent importu. Kolejną ważną grupą są maszyny biurowe oraz automatyczne maszyny do przetwarzania danych, które również mają udział wynoszący 3 procent.

Inne istotne kategorie w strukturze chińskiego importu obejmują paliwa mineralne, smary i materiały pokrewne, które stanowią 17 procent. Wśród nich dominuje nafta, produkty naftowe i materiały pokrewne (13 procent) oraz gaz, naturalny i produkowany (3 procent).

Kolejną ważną grupą są surowce niespożywcze, z wyjątkiem paliw, które stanowią 14 procent chińskiego importu. Znajdują się tutaj przede wszystkim rudy metali i złom (9 procent). Następnie, z udziałem 11 procent, mamy produkty chemiczne i pokrewne, głównie ze względu na chemikalia organiczne (3 procent) oraz tworzywa sztuczne w formach pierwotnych (3 procent).

Na liście nie brakuje też różnych wyrobów przemysłowych, które stanowią 7 procent, jak i towarów przemysłowych klasyfikowanych głównie według materiału, które również stanowią 7 procent importu. Kończąc, warto zauważyć, że żywność i zwierzęta żywe również mają swoje miejsce w strukturze importu, stanowiąc 4 procent.

Największym źródłem importu dla Chin jest Unia Europejska, która stanowi 13 procent całkowitego importu. Wśród krajów Unii, najważniejszymi dla Chin są Niemcy (5 procent) i Francja (2 procent). Na kolejnym miejscu wśród partnerów handlowych Chin znajdują się Korea Południowa, Tajwan i Japonia — każdy z tych krajów ma 8-procentowy udział w chińskim imporcie. Kolejne miejsca na liście zajmują Stany Zjednoczone i Australia, z udziałem wynoszącym po 6 procent.

Wśród innych ważnych dla Chin krajów warto wymienić Brazylię (4 procent), Malezję, Wietnam, Rosję i Arabię Saudyjską (każdy 3 procent) oraz Tajlandię, Singapur i Indonezję (każdy 2 procent).

Odpowiedź rynku na sytuację i przyszłe perspektywy

Spadek importu miedzi przez Chiny został zauważony przez globalne rynki surowców i wywołał liczne spekulacje. Wszystko wskazuje na to, że rynki oczekują ruchu ze strony chińskiego rządu w postaci dodatkowych środków stymulujących gospodarkę. Optymizm ten przyczynił się do wzrostu ceny kontraktów na miedź na London Metal Exchange, które w końcu czerwca osiągnęły dwumiesięczny szczyt.

Jednak niektórzy analitycy, jak Zhang Weixin z China Futures, są bardziej sceptyczni. Zhang zauważa, że relatywnie wysokie globalne ceny miedzi wpływają na opłacalność zakupów dla chińskich importerów. Powyższy wzrost cen jest częściowo spowodowany szybką dewaluacją juana w stosunku do dolara. Prognozuje, że w najbliższym czasie popyt na miedź pozostanie słaby, co wpłynie na import.

Czytaj również: Wojna chipowa nabiera rozpędu… Chiny ograniczają eksport galu i germanu!

Mimo to istnieją pewne czynniki, które mogą zniwelować ten trend. Ostatnio zauważalny jest wzrost dostaw miedzi z Demokratycznej Republiki Konga. To zasługa chińskiej grupy CMOC, która wznowiła eksport z kopalni TFM po rozwiązaniu sporu z państwowym górnictwem. Wpływ tego na import miedzi do Chin będzie jednak zależał od wielu czynników, w tym od cen miedzi na rynkach światowych.

Choć import miedzi do Chin w pierwszym półroczu 2023 roku spadł o 12% do 2,59 miliona ton metrycznych w porównaniu z rokiem poprzednim, to zauważono inny trend. Otóż import rudy miedzi i koncentratu wzrósł bowiem o 3,2% do 2,13 miliona ton metrycznych. Może to sugerować, że chińskie huty zwiększają produkcję, co również wpłynie na dalszy popyt na miedź.

Spadek importu miedzi do Chin — podsumowanie

Podsumowując, spadek importu miedzi do Chin, będących największym na świecie konsumentem tego metalu, zdecydowanie wpływa na globalne trendy w branży. Z jednej strony, rosnąca produkcja krajowa oraz spadek popytu na rynku wewnętrznym są wyznacznikami przemian w chińskiej gospodarce. Z drugiej strony, zwiększony import rudy miedzi i koncentratu sugeruje, że Chiny mogą planować długoterminowe strategie, polegające na własnym przetwarzaniu surowców.

Wszystko to pokazuje, jak dynamiczny i nieprzewidywalny może być rynek surowców. Przy obecnych trendach, przyszłość importu miedzi do Chin pozostaje niepewna, ale z pewnością będzie miała istotny wpływ na światowe rynki surowców.

Chiny się wyludniają a populacja UE jest najwyższa w historii!

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Krzysztof Kobylarz

Dziennikarz, który posiada prawie 15-letnie doświadczenie w dziennikarstwie i copywritingu. Współpracował m.in. z Marquard Media Polska, Wydawnictwem Agora, Polskim Radiem Rzeszów oraz wieloma polskimi i zagranicznymi agencjami marketingowymi. Na co dzień zajmuje się transportem lotniczym, wspierając pasażerów z największych korporacji i organizacji światowych.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker