GospodarkaPolska

Grupa ORLEN pozyskała kolejną zgodę na eksploatację złóż w Norwegii

Grupa ORLEN wraz z partnerami koncesyjnymi dostała zgodę na zagospodarowanie złóż Ørn i Alve Nord na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, które zapewnią koncernowi ok. 0,4 mld metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie w szczytowym okresie produkcji. To kolejne zgody na uruchomienie wydobycia pozyskane przez Grupę ORLEN w zeszłym miesiącu. Na początku czerwca 2023 roku norweskie władze zaakceptowały plany produkcyjne dla złóż Fenris i Tyrving oraz obszaru Yggdrasil.

Grupa ORLEN pozyskała zgodę na eksploatację złóż Ørn i Alve Nord

Ørn i Alve Nord położone są na Morzu Norweskim w pobliżu obszaru Skarv, który stanowi centrum działalności wydobywczej PGNiG Upstream Norway z Grupy ORLEN. Spółka eksploatuje tam 6 złóż: Skarv, Ærfugl, Ærfugl Nord, Idun, Tilje i Gråsel. Plan zagospodarowania Ørn i Alve Nord zakłada wykonanie dwóch odwiertów na każdym ze złóż, które następnie zostaną podłączone rurociągiem, biegnącym po dnie morza od pływającej jednostki produkcyjno-magazynującej (FPSO) Skarv.

Przy czym, dzięki wykorzystaniu istniejącej infrastruktury Grupa ORLEN będzie w stanie zdecydowanie zmniejszyć nakłady inwestycyjne potrzebne do rozpoczęcia produkcji. W praktyce oznacza to zauważalnie większą rentowność eksploatacji złóż Ørn i Alve Nord. Dodatkowo wykorzystanie istniejącej infrastruktury pozwoli skrócić czas zagospodarowania oraz zmniejszy związane z tym emisje CO2. Początek wydobycia zaplanowano na drugą połowę 2027 roku.

Zobacz także: PGNiG Upstream Norway nabyło kolejne udziały w złożach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

Zasoby Alve Nord i Ørn to przede wszystkim gaz ziemny. W obu występuje również kondensat a w Alve Nord także ropa naftowa. Łączne zasoby wydobywalne przypadające na Grupę ORLEN szacowane są na ponad 27 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe). Jeżeli zaś chodzi o kwestie własnościowe to, PGNiG Upstream Norway posiada 40 proc. udziałów w Ørn, pozostałe należą do Aker BP (operator) i Equinor — po 30 proc. Udział spółki z Grupy ORLEN w Alve Nord to 11,9 proc. a jej partnerami koncesyjnymi są Aker BP (operator, 68 proc.) oraz Wintershall Dea Norge (20 proc.).

Koncern skutecznie rozwija swoją działalność w Norwegii

Co warto zauważyć, zgoda na zagospodarowanie złóż Ørn i Alve Nord jest jedną z wielu, jakie udało się pozyskać Grupie ORLEN w czerwcu 2023 roku. Na początku zeszłego miesiąca władze Norwegii zaakceptowały również plan zagospodarowania złoża Fenris (dawniej King Lear) położonego na Morzu Północnym. Jego zasoby będą eksploatowane za pomocą bezzałogowej platformy, która zostanie podłączona do infrastruktury sąsiedniego złoża Valhall, przyczyniając się do optymalizacji zarówno procesu zagospodarowania, jak i samej eksploatacji.

Prace zmierzające do uruchomienia wydobycia z Fenris zostały już rozpoczęte, a zakończą się w 2027 roku. Grupa ORLEN posiada 22,2 proc. udziałów w złożu, co zapewni jej możliwość wydobycia ponad 3 mld metrów sześciennych gazu ziemnego i prawie 19 mln boe ropy naftowej i kondensatu. Przypadająca na PGNiG Upstream Norway produkcja gazu ziemnego w szczytowym okresie wyniesie 0,33 mld metrów sześciennych rocznie. Drugim udziałowcem złoża jest Aker BP, który pełni na nim rolę operatora.

Zobacz także: PGNiG Upstream Norway ma ambitne plany wobec Norweskiego Szelfu Kontynentalnego

Ponadto w czerwcu został zaakceptowany Projekt Yggdrasil, czyli jedno z największych przedsięwzięć wydobywczych realizowanych obecnie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Grupa ORLEN posiada w nim ponad 12 proc. udziałów w ośmiu złożach, co przekłada się na łączne zasoby wydobywalne wynoszące ponad  40 mln boe, w tym 2 mld metrów sześciennych gazu ziemnego. Wiercenia rozpoczną się w 2025 roku, a uruchomienie wydobycia zaplanowano na początku 2027 roku. Pozostałymi udziałowcami – w różnych proporcjach na poszczególnych koncesjach – są Equinor oraz Aker BP, który jest operatorem całego projektu.

Również w czerwcu norweska administracja naftowa zaakceptowała plan zagospodarowania wydobycia ze złoża Tyrving, w którym PGNiG Upstream Norway posiada 12 proc. udziałów. To złoże ropne o zasobach wydobywalnych szacowanych na 25 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, z czego na Grupę ORLEN przypada ok. 3 mln baryłek. Do zagospodarowania złoża zostanie wykorzystana infrastruktura wydobywcza obszaru Alvheim, w tym pływająca jednostka produkcyjno-magazynująca Alvheim.

Podobnie jak w przypadku zagospodarowania złóż Ørn i Alve Nord wykorzystanie istniejącej infrastruktury pozwoli m.in. radykalnie ograniczyć emisje CO2 związane z uruchomieniem i prowadzaniem wydobycia. Szacowane emisje wyniosą zaledwie 0,3 kg CO2 na baryłkę wydobytej ropy, podczas gdy średnia światowa to 15 kg CO2 na baryłkę. Pozostałymi udziałowcami złoża są Aker BP (operator, 61 proc. udziałów) oraz Petoro (27 proc.).

Zobacz także: Grupa ORLEN powiększa swoje zasoby ropy w Norwegii

Łącznie obecnie Grupa ORLEN posiada udziały w 98 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Zasoby wydobywalne, jakimi dysponuje koncern, to 346,6 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, dzięki czemu znajduje się w pierwszej 10. największych graczy prowadzących poszukiwania i wydobycie węglowodorów w Norwegii. Wydobycie koncernu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym wyniosło w ubiegłym roku ponad 88 tys. boe dziennie i było prowadzone z 18 złóż.

Grupa ORLEN zamierza utrzymać stabilne i wysokie wydobycie gazu ziemnego w Norwegii

Jak zaznacza Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN, zagospodarowanie złóż Ørn, Alve Nord, Fenris oraz obszaru Yggdrasil zapewni Grupie ORLEN 9 mld metrów sześciennych gazu ziemnego w całym okresie eksploatacji. To kluczowe inwestycje, które zapewnią koncernowi utrzymanie stabilnego, wysokiego wydobycia gazu ziemnego w perspektywie kolejnych lat. Grupa ORLEN chce, aby jak największa część surowca przesyłanego do Polski rurociągiem Baltic Pipe pochodziła z własnego wydobycia na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Zagwarantuje to nie tylko efektywną realizację celów biznesowych koncernu, ale także wzmocni bezpieczeństwo energetyczne kraju i całego regionu.

Do rafinerii Grupy ORLEN popłynie ropa z norweskich złóż

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker