GospodarkaPolska

Ekologiczny asfalt w ORLENIE

Centrum Badawczo-Rozwojowe ORLEN oraz Politechnika Gdańska opracowały nowy ekologiczny asfalt. Redukuje on szkodliwe substancje produkowane przez transport samochodowy i instalacje grzewcze. W Kajkowie koło Ostródy w województwie warmińsko-mazurskim został wybudowany pierwszy testowy odcinek drogi z użyciem innowacyjnego materiału.

Polski ekologiczny asfalt przewyższa produkty dostępne na rynku

Centrum Badawczo-Rozwojowe ORLEN wraz we współpracy z Politechniką Gdańską opracowało innowacyjną nawierzchnię asfaltową, która pochłania zanieczyszczenia powietrza. To rozwiązanie ma sprawdzić się zwłaszcza na terenach silnie zurbanizowanych, gdzie stężenie szkodliwych związków produkowanych przez samochody oraz w wyniku spalania paliw konwencjonalnych w instalacjach grzewczych jest najwyższe. Ponadto ekologiczny asfalt zredukuje również poziom rakotwórczych związków pochodzących z ogrzewania domów paliwami konwencjonalnymi.

Zobacz także: ORLEN i Horus-Energia opracowały innowacyjny system Multifuel

Redukcja szkodliwych substancji

Badania laboratoryjne, wykonywane w komorze reakcyjnej Politechniki Gdańskiej na próbkach nawierzchni z ekologicznym asfaltem, potwierdziły redukcję m.in. tlenków azotu i lotnych związków organicznych na poziomie 40 proc., a rakotwórczego benzo(a)pirenu na poziomie 25 proc. To parametry wyraźnie lepsze niż w przypadku innych produktów tego typu, dostępnych na rynku. Obecnie opracowany przez Grupę ORLEN oraz Politechniką Gdańską materiał jest testowany na doświadczalnym odcinku drogowym o długości 1 km, położonym w miejscowości Kajkowo koło Ostródy, w województwie warmińsko-mazurskim.

Pierwszy odcinek drogi z wykorzystaniem ekologicznego asfaltu

Lokalizacja testowego fragmentu została wybrana ze względu na bliskość drogi ekspresowej S7 oraz otoczenie gospodarstwami domowymi, które emitują zanieczyszczenia z kotłów grzewczych. Badania mają potrwać 12 miesięcy, a dane będą zbierane na bieżąco z wykorzystaniem czujników do pomiaru poziomu zanieczyszczeń, umieszczonych bezpośrednio przy drodze, jak i z próbek pobranych z nawierzchni i przekazanych do laboratorium. Opisywany test ma pomóc zweryfikować proekologiczne właściwości asfaltu w warunkach rzeczywistej eksploatacji. Uzyskane wyniki będą podstawą do decyzji o wdrożeniu opracowanego materiału do produkcji.

Zobacz także: Uruchomiono punkt automatycznej sprzedaży ORLEN w ruchu

Jak zaznaczył Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN, jako największy producent paliw samochodowych w regionie, ORLEN przykłada szczególną wagę do rozwoju technologii przyczyniających się do zmniejszenia wpływu transportu samochodowego na środowisko. Koncern Rozwija elektromobilność i wykorzystanie zeroemisyjnego paliwa wodorowego, ale nie zapomina o pojazdach z tradycyjnym napędem.

Ekologiczny asfalt, czyli zmniejszanie zanieczyszczeń

ORLEN sięga po własne, innowacyjne rozwiązania, które przyczynią się do redukcji smogu pochodzącego m.in. ze spalin samochodowych. Taką innowacyjną technologią ma być nowy ekologiczny asfalt opracowany na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej we współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym ORLEN, który jest współwłaścicielem technologii. Jak podkreśla, Prezes Zarządu ORLEN, badania laboratoryjne wykazały, że opracowany produkt jest w stanie zmniejszyć ilość zanieczyszczeń nawet o 40 proc.

Zobacz także: ORLEN VC inwestuje w innowacyjną polską firmę Apeiron Synthesis

ORLEN pracuje nad asfaltem z recyklingu

Nad innowacyjnymi produktami asfaltowymi pracuje również ORLEN Asfalt. Spółka obecnie testuje technologię mającą ułatwić firmom budowalnym stosowanie przy budowie i remontach dróg dużych ilości destruktu asfaltowego (asfaltu i kruszyw odzyskanych ze starych nawierzchni). W październiku bieżącego roku na drodze wojewódzkiej 505 w okolicach Fromborka powstał testowy odcinek nowej nawierzchni. W jej skład, oprócz kruszywa, wchodzi 25 proc. granulatu asfaltowego oraz specjalna mieszanka asfaltu wyprodukowanego przez wspomnianą spółkę należącą do Grupy ORLEN.

Szacuje się, że w Polsce udział materiałów z recyklingu w nowo powstałej nawierzchni drogowej może osiągnąć nawet 60 proc., a oszczędności związane z ich wykorzystaniem mogą wynieść ponad 400 mln zł rocznie.

Zobacz także: Polska spółka CTHINGS.CO kolejnym start-upem, w który zainwestował ORLEN

Recykling nawierzchni asfaltowych

Jak informuje Paweł Wachnik, prezes ORLEN Asfalt, dzięki połączeniu materiałów pochodzących z recyklingu z asfaltami opracowanymi przez spółkę, nowo powstałe drogi w niczym nie ustępują drogom wybudowanym całkowicie z nowych materiałów. Recykling nawierzchni asfaltowych jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym w Stanach Zjednoczonych oraz krajach Europy Zachodniej. Pozwala on firmom realizującym inwestycje drogowe na zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych, czyli asfaltu i kruszywa oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych dzięki zmniejszeniu energochłonności procesu budowlanego.

ORLEN Asfalt jest jednym z największych w Europie Środkowej dostawców wykorzystywanego do produkcji nawierzchni drogowych lepiszcza asfaltowego. Produkty spółki trafiają do ponad 40 krajów na całym świecie. Jednakże zgodnie z przyjętą strategią, aktywność handlowa ORLEN Asfalt koncentruje się głównie na rynku polskim, gdzie realizowane jest ok. ponad 80 proc. sprzedaży.

ORLEN wdraża innowacje w swojej czeskiej rafinerii

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker