EuropaGospodarka

Gospodarka Francji podnosi się po kryzysie – państwo nad Sekwaną wraca na drogę „ekspansji gospodarczej”

Gospodarka Francji jest istotną częścią obecnego systemu ekonomicznego, dlatego jej prognozowana względna stabilność napawa ulgą

Gospodarka Francji jest drugą co do wielkości w Unii Europejskiej oraz siódmą na świecie. Nie ulga wątpliwości, że jest istotnym graczem ekonomicznym w skali globalnej. Niestety, tak jak większość państw Starego Kontynentu Francja nie zdołała uniknąć reperkusji gospodarczych pandemii, co zaowocowało recesją w 2020 roku. Dodatkowo obecny kryzys energetyczny związany z wojną na Ukrainie nie ułatwia odbudowy. Mimo tego wszystkiego francuska gospodarka wydaje się względnie stabilna.

Gospodarka Francji i jej zmiany w ciągu ostatnich lat

Gospodarka Francji jest istotna dla prosperity tej części świata. Kiedyś funkcjonowało powiedzenie „gdy Francja kichnie, Europa ma katar”. Nawet dziś w bardziej zglobalizowanym świecie możemy dostrzec w tych słowach cień prawdy. Chociaż sama Francja również nie jest wolna od wpływu innych gospodarek. Udowodnił to rok 2020, gdy PKB tego państwa spadło, aż o 7,9%. Spowodowało to, że gospodarka cofnęła się mniej więcej do poziomu z 2015 roku.

Zobacz także: Zmiana PKB państw Europy. Które z nich zdołały nadrobić kryzys?

W 2021 roku odbicie gospodarcze po pandemii było imponujące. Wzrost notowany był na poziomie 6,8%.  Według założeń w tym roku wzrost ma osiągnąć 2,6%, a gospodarka wróci do poziomu z 2019 roku. Według analityków kolejny rok minie jednak pod znakiem spowolnienia gospodarczego.

Bank Francji podzielił swoją analizę na trzy fazy. Pierwszą z nich jest faza lepszej odporności na kryzys w 2022 roku. Wzrost PKB ma być większy, niż zakładano, pomimo utrzymujących się trudności po stronie podażowej. Wszystko dzięki prężnemu popytowi i odbiciu w sektorze usług.

Fazą drugą ma być gwałtowne spowolnienie zaczynające się już tej zimy. Zmniejszenie aktywności w ostatnim kwartale ma być spowodowane m.in. szokiem cen gazu w Europie w okresie letnim, połączonym z zamknięciem dostaw do Unii Europejskiej przez Rosję.

Zobacz także: Francja wysyła gaz do Niemiec w ramach europejskiej solidarności

Zmiana PKB Francji względem 2019 roku

Dalsze projekcje na 2023 rok są obarczone znaczną niepewnością związaną z przebiegiem wojny na Ukrainie. Dodatkowe ryzyka związane są z ilością i ceną dostaw gazu, a także ze skalą i czasem trwania rządowych działań mających na celu odciążenie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Warto zaznaczyć, że Francja przeznaczyła najwięcej środków w 2022 roku na pomoc gospodarce. Przewiduje się, że w przyszłym roku wzrost PKB wyniesie ok. 0,4%.

Trzecią fazą jest zakładany powrót do ekspansji gospodarczej w 2024 roku. Według Banku Francji wzrost ma wynieść wtedy 1,8% PKB.

Pozostałe wskaźniki makroekonomiczne Francji

Pod względem inflacji HICP Francja radzi sobie lepiej niż wszystkie inne państwa Unii Europejskiej. Praktycznie w każdym miesiącu zamyka stawkę poziomu wzrostu cen (Więcej: Październikowa inflacja w Europie. Znowu wyprzedzamy Czechów). Nie oznacza to jednak, że inflacja nie jest problemem. Już w 2021 przekroczyła cel inflacyjny wynoszący 2%. Szacuje się, że w tym roku jej poziom ukształtuje się na poziomie 5,8%, czyli powyżej progu inflacji pełzającej.

Zobacz także: Nad całą Hiszpanią niebo jest zachmurzone – Kryzys na Półwyspie Iberyjskim

Prognozy na 2023 roku zakładają, że inflacja spadnie do ok. 4,4% w skali roku. W scenariuszu analitycznym założono, że ceny energii, a także ropy i gazu, będą podążać za cenami kontraktów terminowych, a wstrzymanie dostaw rosyjskiego gazu powinno zostać częściowo zrekompensowane dostępnością alternatywnych źródeł, a także dzięki oszczędności energii.

Francuskie wskaźniki makroekonomiczne

W ramach tego scenariusza przewiduje się, że ceny energii elektrycznej będą kształtować się podobnie jak w 2022 roku. Natomiast ceny gazu będą się stopniowo obniżały i do połowy 2024 roku powrócą do poziomów uzasadnionych cen rynkowych. Bank Francji zaznacza, że korekta cen gazu może być bardziej ograniczona ze względu na stopniowe znoszenie tarcz cenowych. W negatywnej opcji projekcji, zakładającej niewyregulowanie się cen surowców, niewykluczona jest nawet recesja.

Zobacz także: Saint-Malo, największy na świecie statek hybrydowy zacznie kursować między Francją a Anglią od 2024 roku

W 2024 roku inflacja wciąż ma pozostać nieznacznie powyżej celu inflacyjnego na poziomie 2,4%. Stopa bezrobocia będzie kształtować się na względnie podobnej wysokości 8% w całym analizowanym okresie. W obecnym roku ma osiągnąć najniższy wskaźnik 7,7%, aby w 2023 wzrosnąć do 8,1%.

Dług publiczny według Komisji Europejskiej ma zacząć nieznacznie spadać, jednak wciąż będzie utrzymywał się na względnie wysokim poziomie przekraczającym 110% PKB państwa.

Francja staje się coraz ważniejszym partnerem handlowym Polski

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Dawid Błaszkiewicz

Politolog, historyk oraz dziennikarz ekonomiczny. Członek Polskiej Sieci Ekonomii oraz Prezes Stowarzyszenia Racja. Głównym obszarem zainteresowań jest makroekonomia oraz historia gospodarcza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker