FinansePolska

Jest decyzja RPP! Stopy procentowe w Polsce bez zmian

Potencjalnych zmian w polityce monetarnej należy spodziewać się dopiero od marca

Zgodnie z oczekiwaniami rynku, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała się pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Potencjalnych zmian w polityce monetarnej należy spodziewać się dopiero od marca, gdy opublikowana zostanie nowa projekcja inflacji i PKB. Niewykluczone jednak, że do końca roku poziom stóp procentowych nie ulegnie zmianie. 

RPP zdecydowała się pozostawić stopę referencyjną NBP na pułapie 5,75%. To oznacza, że już trzeci miesiąc z rzędu stopy procentowe w Polsce nie zmieniają się. Jak czytamy w komunikacie prasowym z posiedzenia RPP:

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

·         stopa referencyjna 5,75% w skali rocznej;

·         stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej;

·         stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej;

·         stopa redyskontowa weksli 5,80% w skali rocznej;

·         stopa dyskontowa weksli 5,85% w skali rocznej.

Zobacz też: PIE: Stopy procentowe są skutecznym narzędziem w walce z inflacją

Stanowisko RPP w zakresie kształtowania polityki pieniężnej nie powinno zmienić się aż do marca br., gdy NBP opublikuje projekcję inflacji i PKB. Jeżeli projekcja ukaże szybszy, niż poprzednio, spadek inflacji do celu, który wynosi 2,5% z dopuszczalnym przedziałem odchyleń +/- 1 p. proc., wtedy będzie to potencjalny argument za obniżką.

Warto jednak podkreślić, że czynniki wpływające na projekcję inflacji takie jak stymulus fiskalny, dynamika płac nominalnych, a co za tym idzie luka popytowa najpewniej ujawnią większą presję inflacyjną, a zatem mogą opóźnić okres, w którym inflacja znajdzie się w celu. W takim scenariuszu funkcja reakcji może zmienić się na jeszcze bardziej jastrzębią i wówczas niewykluczone, że nominalne stopy procentowe nie zmienią się co najmniej do końca 2024 roku. Chyba, że główne banki centralne na świecie, czyli Fed i EBC będą w szybkim tempie redukować swoje stopy procentowe. Wówczas przestrzeń do poluzowania polityki monetarnej związana z silną aprecjacją złotego może się rozszerzyć.

Zobacz też: Sztuczna inteligencja wzmacnia sprzedaż. Witamy w przyszłości!

Większość zespołów analitycznych w swoich prognozach zakłada obniżenie się stóp procentowych w tym roku. Są to jednak niewielkie ruchy w granicach 25-75 pkt bazowych. Prognoza centralna w Ankiecie Makroekonomicznej NBP dla referencyjnej stopy procentowej na koniec 2024 roku wynosi 5,29%. Przypomnijmy, że obecnie jej poziom to 5,75%.

Bałkany Zachodnie, czyli tam gdzie dobrobyt jeszcze nie dotarł [RAPORT OG]

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker