GospodarkaPolska

Polska gospodarka przyspieszy! MFW poprawia prognozy

Jak wskazuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) w swoich zaktualizowanych prognozach „globalna gospodarka zbliża się do miękkiego lądowania, ale ryzyko pozostaje”. Ekonomiści funduszu widzą na horyzoncie coraz więcej czynników, które ostatecznie przechylą szalę na pogodzenie szybkiego spadku inflacji do celu oraz utrzymania niskiej stopy bezrobocia i pomyślnej koniunktury. Warto dodać, że według prognoz MFW, PKB Polski zwiększy się o 2,8% w 2024 r.

Scenariusz miękkiego lądowania materializuje się

Obok dezinflacji, jedną z fraz 2023 roku wśród ekonomistów było z pewnością „miękkie lądowanie” czyli zjawisko, które polega na zejściu inflacji w okolice celów banków centralnych przy jednocześnie pozostaniu stopy bezrobocia na niskim poziomie i utrzymaniu dodatniego wzrostu PKB. Scenariusz miękkiego lądowania jest coraz bliższy realizacji. Inflacja CPI w USA skurczyła się z blisko 9% do nieco ponad 3%, podczas gdy stopa bezrobocia pozostała na poziomie 3,5-3,7%, a PKB wzrósł o około 2,5%. W strefie euro obraz maluje się w mniej różowych barwach, aczkolwiek także udało pogodzić się dezinflację i przejście przez gwałtowny cykl podwyżek stóp procentowych EBC jedynie z lekką przemoczoną stopą. Inflacja HICP skurczyła się z ponad 10% do poniżej 3% przy niskiej stopie bezrobocia i wzroście gospodarczym w wysokości 0,5% w 2023.

Zobacz też: Hiszpania motorem wzrostu strefy euro? Jeszcze jak!

EBC może obniżyć stopy za późno, Fed za szybko

W rezultacie, ekonomiści MFW wskazują, że „globalna gospodarka zbliża się do miękkiego lądowania, ale ryzyko pozostaje”. Z tymże rodzaj ryzyk jest zgoła odmienny po obu stronach Atlantyku. Stany Zjednoczone, gdzie inflacja ma bardziej charakter popytowy, powinny zarządzać ryzykiem związany ze zbyt szybkim złagodzeniem polityki pieniężnej, które mogłoby rozbudzić oczekiwania inflacyjne i podwyższyć inflację. Natomiast strefa euro, gdzie inflacja wystąpiła w dużej mierze w reakcji na szok podażowy, powinna zarządzać ryzykiem związanym z utrzymaniem stóp procentowych zbyt długo na zbyt wysokim poziomie, co ostatecznie pogorszyłoby aktywność gospodarczą, a w efekcie obniżyło stopę inflacji poniżej celu.

Podzielamy ten pogląd. I wydaje nam się, że Rada Prezesów EBC też to widzi, wskutek czego rozpocznie cykl łagodzenia polityki monetarnej w marcu lub kwietniu br. Jeżeli tak się nie stanie, taka decyzja może okazać się kosztowna, patrząc, że budownictwo w największej gospodarce strefy euro, czyli w Niemczech wpadło w zapaść pod wpływem wysokich, dodatnich realnych stóp procentowych. Co więcej, wskaźniki inflacji sugerują, że w gospodarkach rozwiniętych przestrzeń do obniżek nominalnych stóp procentowych jest coraz większa. Poniższy wykres przedstawia zannualizowaną inflację m/m po odsezonowaniu (ile wyniesie inflacja za rok przy obecnym tempie zmian cen m/m). Zarówno inflacja ogólna, jak i bazowa (po wyłączeniu cen żywności i energii) są na najniższych poziomach od maja 2020 roku.

MFW: PKB Polski wzrośnie o 2,8% w 2024

Zaktualizowane prognozy MFW dla polskiej gospodarki okazały się być in plus dla 2024 r. oraz in minus dla 2025 r. MFW oczekuje, że PKB Polski wzrośnie w tym roku o 2,8%, podczas gdy w październiku ub. roku prognoza wynosiła 2,3%. Z kolei w 2025 r. PKB ma zwiększyć się o 3,2% wobec 3,4% w poprzednim outlook’u MFW.

Zobacz też: Transport przez Kanał Sueski mocno w dół! A Huti dalej atakują

Do punktowych prognoz funduszu nie należy jednak przykładać zbyt dużej wagi, gdyż zmieniają się one jak w kalejdoskopie. Warto raczej patrzeć na kierunek zmian. Myślę, że na wyższą prognozę gospodarczą dla Polski w 2024 r. wpłynęła ostatecznie silniejsza ekspansja fiskalna, która podbije wzrost, zaś obniżenie prognozy dla 2025 r. może być efektem jastrzębiego nastawienia RPP, która utrzyma wyższe stopy procentowe na dłużej i tym samym ograniczy dynamizm aktywności gospodarczej.

Grecy inwestują, Niemcy dołują! Europa Południowa przejmuje pałeczke

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker