Finanse

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale coraz mocniej zbliża się do 5 tys. zł

Główny Urząd Statystyczny poinformował o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2019 roku.

Z danych GUS wynika, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w pierwszych trzech miesiącach tego roku 4950,94 zł brutto. Dla porównania, w I kwartale roku 2018 było ono równe 4622,84 zł brutto. Jest to wzrost rok do roku o 7,1 proc.

Z kolei we wcześniejszym kwartale tj. IV 2018 średnie wynagrodzenie wyniosło 4863,74 zł brutto.

Warto zauważyć, że średnie wynagrodzenie jest liczone w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających 9 i więcej osób, czyli uwzględnia około 60 proc. ogółu zatrudnionych. Dane dla całej gospodarki są nieco niższe jednak GUS publikuje je raz na dwa lata i informuje wówczas o medianie wynagrodzeń. Z najnowszych informacji upublicznionych w październiku 2017 roku, które dotyczyły października 2016 r. wynika, że mediana wynagrodzeń uwzględniająca wszystkich pracujących wynosiła wówczas 3510,67 zł brutto, podczas gdy średnie wynagrodzenie podawane przez GUS było równe 4259,37 zł brutto.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker