Komentarze I Analizy

Kto głosuje na PiS, a kto na Lewicę?

Znane już są oficjalne wyniki wyborów w związku z tym jak po każdej elekcji postanowiliśmy przygotować przedstawienie jak głosowały poszczególne grupy wyborców oraz symulację tego, kto najczęściej głosuje na dane ugrupowanie.

Symulacja jest oparta o badania Exit Poll i jest ona stricte statystyczna. Wielu z czytelników może kompletnie nie wpasowywać się w tzw. „typowego wyborcę”.

Zacznijmy w związku z tym od początku. Warto podzielić wyborców ze względu na płeć. Statystycznie zarówno kobiety jak i mężczyźni głosują najczęściej na Prawo i Sprawiedliwość. Nieznacznie częściej swój głos na PiS oddają mężczyźni niż kobiety. Odpowiednio w stosunku 44,2 proc. do 43,1 proc.

Odwrotna sytuacja jest w przypadku Koalicji Obywatelskiej. Na nią częściej głosowały kobiety niż mężczyźni,  a różnica była dość wyraźna. Na KO głosowało 24,7 proc. mężczyzn i 29,9 proc. kobiet.

Również na Lewicę częściej głosowały kobiety niż mężczyźni. Wśród mężczyzn czerwonych poparło 11,6 proc. populacji, natomiast wśród kobiet było to 13,1 proc.

W PSL sytuacja była odwrotna, a podobna jak w przypadku PiS-u. Częściej na partię Kosiniaka-Kamysza głosowali mężczyźni – 9,5 proc. – niż kobiety – 8,7 proc.

Największa różnica między obiema płciami była w przypadku Konfederacji. Głos na konfederatów oddało 8,9 proc. mężczyzn i tylko 4,1 proc. kobiet.

Wiek

Pod względem wieku widać bardzo prostą zależność. Im starsi wyborcy, tym większe poparcie dla PiS. Z kolei im młodsi, tym struktura głosów bardziej spłaszczona.

18 – 29 lat

Najmłodsi wyborcy, czyli ci w wieku 18-29 lat, najczęściej głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Na rządzących swoje głosy oddało 26,3 proc. wyborców. Nieznacznie mniej było w przypadku KO, która mogła się cieszyć zaufaniem na poziomie 24,3 proc.

Nie powinien też dziwić wysoki wynik Konfederacji oraz Lewicy, na które głosowało odpowiednio 19,7 proc. oraz 18,4 proc. młodych wyborców. Zdecydowanie najgorzej wśród najmłodszych wypadło Polskie Stronnictwo Ludowe, które otrzymało 9,7 proc. głosów.

1829

30 – 39 lat

W kategorii wiekowej 30 – 39 lat znacznie większe poparcie od pozostałych miały dwa największe ugrupowania. PiS – 36,9 proc., a KO – 29,9 proc. Na trzecim miejscu znalazła się Lewica z poparciem na poziomie 12,9 proc., która wyprzedziła PSL z wynikiem 10,5 proc. Stawkę zamknęła Konfederacja z przyzwoitym rezultatem na poziomie 8,2 proc.

3039

40 – 49 lat

W grupie wiekowej 40 – 49 lat PiS jeszcze bardziej powiększył swoją przewagę – do 41 proc. Na wyższe poparcie niż w przypadku młodszych wyborców mogła też liczyć Koalicja Obywatelska, która uzyskała 31,8 proc. Wynik Lewicy był zbliżony do rezultatu w młodszej grupie wyborców i wyniósł – 12,1 proc. Podobnie było z PSL-em, które uzyskało 9,9 proc.

Wśród osób od 40. do 49. roku życia Konfederacja uzyskała znacznie gorszy rezultat na poziomie 4,1 proc.

4049

50 – 59 lat

Wśród wyborców 50 – 59 lat PiS znokautował pozostałych, gdzie otrzymał 51,2 proc. poparcia. Koalicja Obywatelska mogła liczyć na 26,3 proc. poparcia, a Lewica na 9,5 proc. Bardzo blisko było również PSL, które otrzymało 9,4 proc. głosów. Konfederacja uzyskała fatalny wynik na poziomie 2,8 proc. głosów.

5059

60+

Jeszcze większe rozwarstwienie nastąpiło wśród najstarszych wyborców, gdzie PiS poparło 55,8 proc. wyborców. KO otrzymała 25,5 proc. głosów, a Lewica 10,4 proc. Ludowcy otrzymali 6,9 proc., a Konfederacja bardzo niskie 1,1 proc.

60plus

Miejsce zamieszkania

Wieś

Na wsi bezapelacyjnie wygrało Prawo i Sprawiedliwość, gdzie otrzymało 56,4 proc. głosów.  Druga Koalicja Obywatelska otrzymała zaledwie 16,9 proc., a trzeci PSL 11,6 proc. Słaby rezultat na wsi odnotowała Lewica, gdzie uzyskała 7,8 proc. głosów. Konfederacja uzyskała 6 proc. poparcie.

wies

Miasta do 50 tys.

W miastach do 50 tys. mieszkańców przewaga PiS stopniała. Rządzący uzyskali w najmniejszych miastach 41,7 proc. głosów. Zyskała natomiast KO, na którą głos oddało 28,2 proc. wyborców. Znacznie wyższy wynik niż na wsi uzyskała Lewica, którą poparło 12,7 proc. głosujących. Z kolei PSL i Konfederacja uzyskały odpowiednio 9,9 proc. oraz 6,4 proc.

miasta50

Miasta 51 – 200 tys.

W miastach od 51 do 200 tys. mieszkańców Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 38,5 proc. głosów. Na KO głosowało 32,2 proc. wyborców, a na Lewicę 14,2 proc. Co nie powinno dziwić, PSL traci w ośrodkach miejskich. W średnich miastach uzyskało 7,1 proc. głosów i było tylko nieznacznie lepsze od Konfederacji, która mogła liczyć na 6,9 proc. poparcia.

miasto51200

Miasta 201- 500 tys.

W miastach dużych KO uzyskało 39,1 proc. głosów, PiS 32,6 proc., a Lewica 14,9 proc.  Wyraźna zmiana nastąpiła na końcu stawki, gdzie Konfederacja z wynikiem 7,5 proc. wyprzedziła PSL z rezultatem na poziomie 5,3 proc.

Miasta powyżej 500 tys. mieszkańców

Duże aglomeracje miejskie to jedyne miejsce gdzie KO pokonała PiS i na dodatek dość wyraźnie. Na Koalicję swój głos oddało 40,7 proc. wyborców, podczas gdy na PiS zaledwie 27,1 proc.  Bardzo wysoki rezultat uzyskała Lewica, gdzie głosowało na nią 19,9 proc. wyborców. Wyraźnie odstawały natomiast Konfederacja i PSL, które uzyskały 6,1 proc. oraz 5,6 proc. głosów.

miasta500plus

Wykształcenie

Podstawowe

Wśród osób najgorzej wykształconych aż 63,3 proc. oddało swój głos na Prawo i Sprawiedliwość. To jest absolutna deklasacja, gdyż druga Koalicja Obywatelska uzyskała zaledwie 12 proc. i była nieznacznie lepsza od PSL, które zdobyło 9,3 proc. głosów. Na podobnym poziomie była Lewica z 8,1 proc. głosów, a za nią Konfederacja z 6,5 proc.

Zasadnicze zawodowe

Jeszcze więcej głosów zdobyli rządzący wśród osób z wykształceniem zawodowym zasadniczym. W tej grupie uzyskali oni 64 proc. głosów. Druga KO 15,8 proc., a trzecie PSL 9,6 proc. Lewica nieznacznie przekroczyła próg – 5,9 proc., a Konfederacja nawet się do niego nie zbliżyła z wynikiem 3,7 proc.

zawodowka

Średnie i pomaturalne

W tej kategorii przewaga PiS zaczęła maleć, gdyż partia rządząca uzyskała 45,6 proc. głosów. KO mogła liczyć na poparcie na poziomie 25,5 proc, a Lewica na 12,2 proc. PSL i Konfederacja uzyskały wyniki bardzo podobne do oficjalnych wyników wyborów – odpowiednio 8,9 proc. oraz 6,8 proc.

srednie

Licencjat i wyższe (sic!)

Jedyną grupą wyborców, w której wygrała KO były osoby o wykształceniu wyższym. Najlepiej wykształceni oddali 36,6 proc. głosów na największą partię opozycyjną. Z kolei PiS uzyskało 30,1 proc. głosów. Bardzo dobry wynik odnotowała także Lewica, na którą zagłosowało 15,9 proc. wyborców. PSL mogło liczyć na 9 proc., a Konfederacja na 7,1 proc.

wyzsze2

Grupa zawodowa

Rolnicy

Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie wygrało wśród rolników, gdzie otrzymało 67,7 proc. głosów. Drugie PSL uzyskało 16,5 proc., natomiast trzecia KO mogła liczyć na 7,9 proc. głosów. Lewica i Konfederacja nie przekroczyłyby progu wyborczego z wynikiem na poziomie 3,7 proc. oraz 3,4 proc.

Emeryci i renciści

Drugą grupą, która bardzo licznie poparła rządzących byli emeryci i renciści. Aż 56,9 proc. oddało swój głos na rządzących. KO otrzymała 24,4 proc., a Lewica 10,7 proc. PSL wśród emerytów i rencistów uzyskało 6,4 proc., natomiast Konfederacja zaledwie 1,1 proc.

Bezrobotni

Trzecią grupą, która chętnie poparła PiS są osoby bezrobotne. Aż 56,1 proc. osób bez pracy zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość. KO poparło zaledwie 16,8 proc. takich osób, a PSL 11 proc. Dużym zdziwieniem jest wynik Lewicy, która zawsze była pro pracownicza. Czerwoni uzyskali zaledwie 7,8 proc. głosów. Konfederacja nie była o wiele gorsza i uzyskała wynik 6,8 proc.

Przedsiębiorcy

Co nie powinno dziwić wśród przedsiębiorców największe poparcie miała Koalicja Obywatelska, która otrzymała 38,8 proc. głosów. Za nią znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 29,8 proc., a na trzecim miejscu Lewica z rezultatem na poziomie 12,4 proc. PSL i Konfederacja uzyskały odpowiednio 9,4 proc. oraz 8,6 proc. głosów.

Menadżerowie

Również wśród menadżerów wygrała Koalicja, która uzyskała 39,6 proc. głosów. PiS uzyskało 26,8 proc., a Lewica wysokie 15,9 proc. PSL i Konfederacja po raz kolejny były blisko siebie z wynikami na poziomie 8,6 proc. oraz 8 proc.

Uczniowie i studenci

Jak zwykle najmłodsi najbardziej spłaszczyli strukturę. Wśród osób pobierających edukację wygrała Koalicja Obywatelska nieznacznie wyprzedzając Lewicę. Było to odpowiednio 25,1 oraz 24,3 proc. Również bardzo blisko było PiS z wynikiem 22,4 proc., jednak należy zauważyć, że zwycięska partia zajęła dopiero trzecie miejsce wśród młodych uczących się. Wysoki rezultat osiągnęła także Konfederacja z wynikiem 17,5 proc. Standardowo, PSL niespecjalnie trafił do ludzi młodych, wśród których uzyskał 9,1 proc.

Statystyczny wyborca

Mając na uwadze przedstawione dane można pokusić się o symulację tego, kim jest wyborca każdej z partii.

Typowy wyborca Prawa i Sprawiedliwości  to mężczyzna, rolnik, emeryt lub bezrobotny po 60. roku życia, ale także z dużym prawdopodobieństwem, że po 50. roku życia. Ponadto jest to osoba zamieszkała na wsi mająca wykształcenie zawodowe lub podstawowe.

Z kolei typowym wyborcą Koalicji Obywatelskiej jest kobieta, przedsiębiorca lub menadżer w wieku 40 – 49 lat, zamieszkała w mieście powyżej 500 tys. mieszkańców lub ewentualnie powyżej 200 tys. Ponadto jest to osoba legitymująca się wyższym wykształceniem.

Modelowy wyborca Lewicy to kobieta, uczennica lub studentka, w wieku 18 – 29 lat, zamieszkała w mieście powyżej 500 tys. mieszkańców, mająca na ogół wyższe wykształcenie.

Statystyczny wyborca PSL to mężczyzna, rolnik, w wieku 30 – 39 lat, zamieszkały na wsi i mający wykształcenie zawodowe. Warto jednak zauważyć, że pod względem wykształcenia w każdej grupie wyniki były bardzo zbliżone.

Na koniec Konfederacja. Statystyczny wyborca Konfederacji to zdecydowanie mężczyzna, uczeń lub student, w wieku 18 – 29 lat, zamieszkujący miasto od 200 do 500 tys. mieszkańców, który ma wykształcenie wyższe.

Podsumowując. PiS-owi wybory wygrali rolnicy oraz osoby starsze. Był to głównie elektorat wiejski i gorzej wykształcony. Z kolei w przypadku KO sytuacja była całkowicie odwrotna.

Lewicy udało się osiągnąć wysoki wynik dzięki największym ośrodkom aglomeracyjnym oraz młodym ludziom. Podobnie było w przypadku Konfederacji, jednak tutaj zdecydowanie największy wpływ mieli ludzie młodzi, a niekoniecznie mieszkańcy miast.  W przypadku PSL widać zależność, że im większa miejscowość tym mniejsze poparcie. Niemniej jednak rozkład poparcia był bardzo równy na wszystkich szczeblach.                      

Filip Lamański                   

Gdyby każda osoba wchodząca na portal przelewała nam miesięcznie 30 gr, to bylibyśmy w stanie publikować każdego miesiąca kilkadziesiąt jakościowych analiz, które poprawiłyby jakość debaty publicznej w naszym kraju.

Możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker