Europa

Jak długo pracują Polacy? Otóż praktycznie najkrócej w całej UE

Jak długo pracują Polacy, a jak Europejczycy? Przewidywany okres życia zawodowego w UE w 2018 r. wyniósł 36,2 roku. Jest on o 0,3 roku dłuższy niż w 2017 r. i 3,3 roku dłuższy niż w 2000 r. Różnica między mężczyznami i kobietami wynosi 4,9 roku.

Oczekiwany czas życia zawodowego mężczyzn wynosi 38,6 lat, a kobiet 33,7 lat. Oczekiwany średni czas trwania życia zawodowego w państwach członkowskich UE wynosi od 31,8 lat we Włoszech do 41,9 lat w Szwecji. Oba ekstrema są przekroczone przez kraje spoza UE: Turcję, gdzie czas ten wynosi 29,4 roku i Islandie gdzie jest to 46,3 roku.

Jak długo pracują Polacy? Otóż praktycznie najkrócej w całej UE

W Unii Europejskiej istnieje wyraźny podział na Wschód/Zachód w odniesieniu do średniego oczekiwanego czasu życia zawodowego, przy czym tylko Włochy (31,8 roku), Belgia (33,2) i Luksemburg (33,5) stanowią wyjątki po stronie zachodniej. Te trzy kraje mają średnio krótsze życie zawodowe w porównaniu z innymi krajami zachodnimi, w których oczekiwana liczba lat pracy wynosi od 35 do 40 lat.

Szwecja (41,9 lat) i Holandia (40,5) miały najdłuższy spodziewany okres aktywności zawodowej w UE-28 w 2018 r. Są to jedyne dwa państwa członkowskie UE, w których spodziewana liczba lat pracy przekracza 40. Z drugiej strony, Włochy (31,8 lat), Chorwacja (32,4) i Grecja (32,9) mają najkrótsze oczekiwane życie zawodowe.

Zobacz także: PIE: Krótszy czas pracy mógłby nie przynieść korzyści w Polsce

Kraje bałtyckie (Litwa, Łotwa 36,7 roku, a Estonia 39 lat) i Cypr (37,1 roku) odnotowały w 2018 r. wyższą oczekiwaną liczbę lat roboczych niż kraje sąsiednie.

Jak długo pracują Polacy

Ogólnie rzecz biorąc, kraje można podzielić na trzy grupy. Pierwszą grupę stanowią kraje, w których oczekiwany czas życia zawodowego wynosi poniżej 35 lat. W skład tej grupy wchodzą Włochy, Chorwacja, Grecja, Bułgaria, Belgia, Luksemburg, Polska, Rumunia, Węgry, Słowacja, Macedonia Północna, Czarnogóra i Serbia.

Następna jest grupa krajów, w której oczekiwany czas życia zawodowego mieści się w przedziale od 35 do 40 lat. Do tej grupy należą Hiszpania, Francja, Malta, Słowenia, Czechy, Łotwa, Litwa, Irlandia, Cypr, Austria, Portugalia, Finlandia, Niemcy, Estonia, Wielka Brytania, Dania i Norwegia.

Holandia, Szwecja i Szwajcaria kształtują trzecią grupę, która odpowiada życiu zawodowemu trwającemu 40 lat lub dłużej.

Jak długo pracują Polacy? Wiele zależy od ich płci

W 2018 r. okres aktywności zawodowej był dłuższy dla mężczyzn niż dla kobiet we wszystkich krajach, z wyjątkiem Łotwy i Litwy. Na Łotwie różnicy w oczekiwanych latach między płciami de facto nie było, podczas gdy na Litwie wynika, że kobiety będą pracować dłużej niż mężczyźni. Wśród państw członkowskich UE największa różnica między kobietami i mężczyznami była na Malcie i wynosiła 10,6 roku, a następnie we Włoszech – 9,4 roku. Luka ta była jednak większa w dwóch krajach kandydujących do UE: w Macedonii Północnej (12,4 lat) i Turcji (20,4 lat).

Duration of working life 2018 country details

Zobacz także: FedEx zrywa umowy z klientami, bo… kurierzy nie wyrabiają z pracą

Włochy to państwo członkowskie o najkrótszym okresie aktywności zawodowej kobiet (27 lat), a Szwecja o najdłuższym (41 lat). Jeśli uwzględnione zostaną również kraje spoza UE, to szacuje się, że kobiety tureckie będą pracować najkrócej (18,9 roku), a kobiety islandzkie najdłużej (44,2 roku).

W przypadku mężczyzn najkrótszy okres aktywności zawodowej odnotowano w Chorwacji (34,2 roku), a najdłuższy wśród państw członkowskich UE w Holandii i Szwecji (oba 42,9 roku). Najdłuższej będą pracować mężczyźni na Islandii (48,3 lat).

Ogólnie rzecz biorąc, nie ma wyraźnej zależności między długością oczekiwanego życia zawodowego a różnicą między płciami. W krajach o najdłuższym spodziewanym okresie aktywności zawodowej istnieją różnice na pozimie około 5 lat między kobietami i mężczyznami. Takim krajem jest np. Holandia. Jednak Włochy, Macedonia Północna i Turcja mają najkrótsze oczekiwane życie zawodowe i największe różnice między płciami: odpowiednio 9,4; 12,4 i 20,4 roku.

Czas trwania życia zawodowego zmienia się w czasie, a różnica między płciami powoli maleje

Różnica między kobietami i mężczyznami w UE-28 stale się zmniejsza od 2000 r. Wówczas różnica wynosiła 7,2 roku, a w ubiegłym roku osiągnęła 4,9 roku. Oczekiwane życie zawodowe kobiet wzrosło o 4,5 roku, a mężczyzn – o 2,2 roku w tym okresie.

Duration of working life 2000 2018 EU 28

Różne trendy w poszczególnych krajach

Zmiany w oczekiwanym okresie aktywności zawodowej w latach 2000–2018 różnią się znacznie w poszczególnych krajach. Największe wzrosty oczekiwanego czasu życia zawodowego odnotowano na Malcie (7 lat), na Węgrzech (6,6) i Estonii (5,6), natomiast najmniejsze wzrosty odnotowano w Danii (1,6 roku) i Grecji (1,5). Rumunia jest jedynym krajem, w którym spodziewany jest spadek oczekiwanego czasu życia zawodowego: z 36 lat w 2000 r. do 33,5 roku w 2018 r., co oznacza spadek o 2,5 roku.

Patrząc na zmiany w oczekiwanej długości życia, można zauważyć pewne zróżnicowanie. Na przykład przewidywany okres aktywności zawodowej maltańskich kobiet wzrósł o 12,7 roku w latach 2000-2018, podczas gdy kobiety rumuńskie odnotowały spadek o 4 lata. Również w Hiszpanii oczekiwany czas życia zawodowego wzrósł o 8,6 roku dla kobiet, ale tylko o 0,3 roku dla mężczyzn.

Estimated duration of working life in years for a person who is 15 years old 2000 2018 all countries

Praca zdalna zmieniła polskie miasta na lepsze

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker