GospodarkaNewsPolska

PIE: Krótszy czas pracy mógłby nie przynieść korzyści w Polsce

Coraz więcej osób wskazuje na zalety związane ze skracaniem czasu pracy. Jednakże według autorów tygodnika Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), krótszy czas pracy mógłby nie sprawdzić się w Polsce. Twierdzą oni, że po jego wprowadzeniu w naszym kraju wielu Polaków mogłoby zostać zmuszonych do poszukiwania dodatkowej aktywności zarobkowej. 

Krótszy czas pracy przynosi wiele korzyści

Ostatnimi czasami w debacie publicznej pojawia się wiele głosów wskazujących na zalety krótszego czasu pracy. Zwolennicy tego rozwiązania wskazują choćby na to, że jego wprowadzenie pozytywnie wpływa na dobrostan pracowników. Pracobiorcy biorący udział w islandzkim eksperymencie polegającym na wprowadzeniu 4-dniowego tygodnia pracy czuli się po pewnym czasie fizycznie i psychicznie lepiej. Wskaźniki odczuwanego stresu i wypalenia zawodowego wśród nich spadły. Co więcej, poprawiła się ich kondycja zdrowotna i mogli oni łatwiej uzyskać satysfakcjonujący ich work-life balance. 

Zobacz także: Czterodniowy tydzień pracy? Czy to ma jakiś sens?

Do tego, zwolennicy krótszego czasu pracy poskreślają, że przynosi on również korzyści ekonomiczne. Islandzcy pracownicy, którzy wzięli udział w eksperymencie byli bardziej produktywni. Do tego, jak zauważają analitycy PIE, istnieje negatywna korelacja między wymiarem czasu pracy a produktywnością. Z danych zamieszczonych na poniższym wykresie wynika, że im mniej godzin ludzie pracują w danym państwie tym są oni bardziej produktywni. Czy oznacza to, że wprowadzenie takiego rozwiązania w Polsce zwiększyłoby produktywność i poprawiłoby dobrobyt pracowników? Jak wskazują ekonomiści PIE, niekoniecznie. 

średnia liczba godzin na zatrudnionego a produktywność

Czy skrócenie czasu pracy przyniosłoby korzyści w Polsce? Niekoniecznie

Otóż według analityków PIE opisana zależność zachodzi przede wszystkim przy współwystępowaniu innych czynników, takich jak m.in. wysoki poziom uprzemysłowienia i rozwoju technologicznego czy też wysoka stopa inwestycji w gospodarce. Do tego, wskazują oni również, że aby skrócenie czasu pracy przyniosło korzyści, praca w niepełnym wymiarze czasowym musi być stosunkowo powszechna w danym kraju. Jednakże w Polsce warunek ten nie jest spełniony. Jak widać na poniższym wykresie, wskaźnik zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy jest w naszym kraju ponad 6 razy mniejszy niż w Holandii i prawie 3 razy mniejszy od średniej dla państw OECD. 

wskaźnik zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy

Do tego, według ekonomistów PIE, aby krótszy czas pracy mógł przynieść korzyści w danym państwie, niezwykle ważne jest to, aby poziom aktywności zawodowej był stosunkowo wysoki. Dzięki niemu więcej osób może pracować, ale w krótszym w wymiarze godzinowym. W stosunkowo biednych krajach, gdzie poziom ten jest relatywnie niski, wprowadzenie tego rozwiązania mogłoby okazać się niekorzystne dla pracowników. Jak możemy wyczytać w tygodniku:

Próba implementacji modelu krótszej pracy do krajów relatywnie biedniejszych mogłaby zatem zakończyć się koniecznością podejmowania przez pracowników dodatkowej aktywności zarobkowej.

Bezrobocie w Polsce jest tak małe, że zaczyna być problemem. W UE mniej mają tylko Czechy

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker