Polska

Najbardziej długowieczni ludzie żyją we wschodniej Polsce

Gdzie żyją najdłużej kobiety, a gdzie mężczyźni? Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego opublikował na ten temat dane, z których wynika, że najbardziej długowieczni ludzie mieszkają we wschodniej Polsce.

Wśród kobiet najdłużej żyją mieszkanki Białegostoku, gdzie średnia wieku wynosi aż 84,2 lata. Minimalnie niższa średnia wśród kobiet, bo wynosząca 84,1 lat jest w  oddalonym o kilkadziesiąt kilometrów od Białegostoku powiecie grajewskim. Taka sama średnia długość życia jest także w Tarnobrzegu, a o 0,3 roku niższa w powiecie tarnobrzeskim. Wynik z Białegostoku jest identyczny jak średnia oczekiwana długość życia kobiet w Luksemburgu, który jest jednym z najbogatszych państw świata.

Z kolei najniższe średnia długość życia wśród kobiet jest w Rudzie Śląskiej, gdzie wynosi zaledwie 77,9 lat. Identyczna oczekiwana długość życia wśród kobiet jest w Algierii. Ponadto różnica pomiędzy Rudą Śląską a Białymstokiem wynosi aż 6,3 lata.

Kolejne miejscowości w zestawieniu są bliskimi sąsiadami Rudy Śląskiej. Są to kolejno Chorzów, Świętochłowice oraz Piekary Śląskie, gdzie średnia długość życia kobiet waha się od 78,7 do 79,1 lat.

kobiety życie22

Spoglądając na mapę Polski widać wyraźną różnicę (z resztą nie pierwszy raz) między wschodem a zachodem kraju. Na ogół w państwach i regionach, które są bogatsze średnia długość życia jest wyższa niż w ich biedniejszych odpowiednikach. Ta zasada nie sprawdza się w przypadku Polski, gdzie szczególnie wyraźnie widać to w kontekście kobiet, które znacznie dłużej żyją na biedniejszym wschodzie kraju niż na bogatszym południu, czy też zachodzie.

Mężczyźni z kolei najdłużej żyją w Rzeszowie. Co ciekawe,  średnia długość życia dla tego miasta jest równa średniej długości życia kobiet w Rudzie Śląskiej – miasta gdzie kobiety żyją najkrócej w kraju i wynosi 77,9 lat. Na drugim miejscu pod względem najbardziej długowiecznych mężczyzn jest Sopot z wynikiem 77,5 lat. Trzecie i czwarte miejsce to natomiast Opole i Kraków z rezultatami na poziomie 77,2 oraz 76,9 lat.

mezczyzni zycie

Najkrócej mężczyźni żyją w centralnej Polsce. Liderem pod tym względem jest Piotrków Trybunalski, gdzie średnia długość życia wynosi zaledwie 70,2 lata. Podobna średnia długość życia jest w krajach arabskich. Na kolejnych miejscach w naszym kraju jest powiat chełmski, bartoszycki oraz płoński. We wszystkich trzech powiatach średnia długość życia wynosi 70,6 lat.

Różnica pomiędzy wartościami skrajnymi, czyli pomiędzy Białymstokiem wśród kobiet i Piotrkowem Trybunalskim wśród mężczyzn wynosi aż 14 lat! To bardzo duża dysproporcja, mając na uwadze fakt, że mówimy o jednym, stosunkowo niedużym kraju. Naukowcy dowodzą, że średnia długość życia wśród kobiet i mężczyzn w perspektywie 30 lat będzie identyczna w wielu regionach Wielkiej Brytanii. W Polsce ten proceder potrwa najpewniej nieco dłużej mając na uwadze przedstawione dysproporcje w średniej długości trwania życia pomiędzy obydwoma płciami. To też duże wyzwanie nie tylko przed ochroną zdrowia, ale także polityką środowiskową i rynkiem pracy. Te trzy segmenty są konieczne do poprawy jeśli chcemy mówić o wydłużaniu życia i jego równaniu.

 

 

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Sprawdź również
Close
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker