Polska

Najbiedniejsze województwa w Polsce coraz więcej tracą do najbogatszych

Najbiedniejsze województwa w Polsce coraz więcej tracą do najbogatszych. W 2018 roku blisko 56 proc. polskiego PKB zostało wytworzone w zaledwie pięciu największych regionach Polski.

Pięć największych regionów odpada za 55,9 proc. PKB polski

PKB Polski wyniosło w 2018 roku 2 biliony 115 miliardów 242 miliony zł. Z danych GUS-u wynika, że pięć największych regionów – warszawski stołeczny, śląski, wielkopolski, dolnośląski i małopolski wytworzyły w sumie 55,9 proc. polskiego PKB.

regiony udział

Z kolei sześć najmniejszych pod względem wkładu do krajowego PKB województw miało w sumie mniejszy udział niż największy region, jakim był warszawski stołeczny. Było to odpowiednio 15 proc. wobec 17,4 proc.

Udziały poszczególnych regionów w generowaniu PKB w 2018 roku były znacznie zróżnicowane – od 2,0 proc. w regionie opolskim do 17,4 proc. w regionie warszawskim stołecznym.

Zobacz także: Warszawa najbogatszym regionem w Polsce. Ściana wschodnia zamyka stawkę

Duże zróżnicowanie na poziomie województw

PKB na mieszkańca wyniosło w 2018 roku średnio 55,1 tys. złotych. Zdecydowanie przodował pod tym względem region warszawski stołeczny, gdzie PKB przypadające na mieszkańca wynosiło ponad 220 proc. średniej krajowej (121,2 tys. zł). Powyżej średniej były jeszcze dolnośląskie (109,8 proc.), wielkopolskie (107,8 proc.) oraz śląskie (104 proc.).

pkb pc polska

Zdecydowanie najbiedniejszym województwem było województwo lubelskie, gdzie PKB per capita wyniosło 67,4 proc. średniej krajowej (37,1 tys. zł).  Poniżej poziomu 70 proc. było jeszcze województwo warmińsko-mazurskie, gdzie wskaźnik wyniósł 68,7 proc.

Najwyższy poziom PKB na 1 mieszkańca uzyskany w 2018 roku w regionie warszawskim stołecznym przewyższał ponad 3-krotnie wartość PKB na 1 mieszkańca regionu lubelskiego.

Zobacz także: Linia kolejowa Łętownia – Rzeszów ma powstać do 2027 roku

Najbiedniejsze województwa w Polsce coraz więcej tracą do najbogatszych

Co gorsza, województwo lubelskie było w 2018 roku najwolniej rozwijającym się. W cenach bieżących wzrost wyniósł zaledwie 3,5 proc. Dla porównania wzrost PKB w cenach bieżących w 2018 roku wyniósł dla całej Polski 6,3 proc. Drugi najwolniejszy wzrost miał miejsce w warmińsko-mazurskim i wyniósł 4 proc. To też w pewien sposób pokazuje, że nie przez przypadek oba województwa zamykają stawkę pod względem wysokości PKB per capita.

tabela polska regiony

Najszybciej rozwijało się z kolei sąsiadujące województwo podkarpackie, gdzie dynamika wzrostu wyniosła 7,8 proc. Była ona zaledwie o 0,1 p. proc. wyższa od wzrostu regionu stołecznego i 0,2 p. proc. od małopolski.

Podane statystyki są nieco niepokojące i pokazują, że pojawia się rozwarstwienie pomiędzy najbogatszymi i najbiedniejszymi województwami. Bogate rozwijają się szybciej niż te biedniejsze, co przyczynia się do tego, iż najbiedniejsze województwa w Polsce coraz więcej tracą do najbogatszych, a to z kolei może negatywnie wpływać na całościowy rozwój kraju.

Sytuacja gospodarcza w województwach jest bardzo różna

 

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Filip Lamański

Dziennikarz, założyciel i redaktor naczelny portalu Obserwator Gospodarczy z wykształcenia ekonomista specjalizujący się w demografii i systemie emerytalnym. W 2020 roku nagrodzony w konkursie NBP na dziennikarza ekonomicznego roku 2020 w kategorii felieton lub analiza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker