Polska

Sytuacja gospodarcza w województwach jest bardzo różna

W końcu października liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1018,4 tys. osób i była o 5,3 tys. osób niższa niż w końcu września oraz o 177,9 tys. osób wyższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 6,1% okazała się taka sama jak w czterech poprzednich miesiącach i jednocześnie o 1,1 pkt proc. wyższa niż przed rokiem. Jednakże sytuacja gospodarcza w poszczególnych województwach jest bardzo różna. 

Sytuacja gospodarcza w województwach jest bardzo różna

Z zestawienia danych GUS wynika, że w październiku najwyższe bezrobocie rejestrowane miało miejsce w województwach: warmińsko-mazurskim (9,8%), podkarpackim (8,9%) i kujawsko-pomorskim (8,6%); najniższe zaś w wielkopolskim (3,7%), śląskim (4,8%) i mazowieckim (5,1%).

Mimo obserwowanych w ostatnich miesiącach, typowych dla okresu wiosny i lata wzrostów popytu na pracowników sezonowych, w tym roku z powodu epidemii koronawirusa bezrobocie jest bardziej dotkliwe.

Przeciętne uposażenie w pierwszych dziesięciu miesiącach roku wyniosło dla całego kraju 5350 PLN w przemyśle i 5366 PLN w budownictwie. W stosunku do danych z okresu I-IX płace w przemyśle okazały się o ok. 20 PLN wyższe, w budownictwie zaś o 33 PLN.

Zobacz także: Najbiedniejsze województwa w Polsce coraz więcej tracą do najbogatszych

Najwyższe płace w przemyśle notowane są w województwach: mazowieckim (6044 PLN), dolnośląskim (5928 PLN) i śląskim (5705 PLN); najniższe zaś w warmińsko-mazurskim (4507 PLN), podkarpackim (4592 PLN) i podlaskim (4695 PLN).

Najwyższe płace w budownictwie notowano w województwach: mazowieckim (6835 PLN), dolnośląskim (5774 PLN) i podlaskim (5451 PLN); najniższe zaś w podkarpackim (4207 PLN), lubelskim (4239 PLN), i lubuskim (4294 PLN).

Przeciętne wynagrodzenia, wydajność w przemyśle i produkcja budowlano-montażowa spada

Przeciętnie w pierwszych dziesięciu miesiącach roku produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 2,7% niższa niż przed rokiem. Mimo dużego spadku produkcji ogółem, w siedmiu województwach zanotowano wzrosty sprzedaży w stosunku do wyniku z analogicznego okresu roku poprzedniego, odpowiednio w województwach podlaskim (o 5,6%), mazowieckim (o 5,1%), kujawsko-pomorskim (o 2,0%), łódzkim (o 1,8%), zachodniopomorskim (o 1,0%), dolnośląskim (o 0,8%), pomorskim (o 0,4%). Wyjątkowo trudna sytuacja wciąż panuje w województwach warmińsko-mazurskim (spadek o 17,0%), śląskim (spadek o 11,0%) i podkarpackim (spadek o 8,4%).

Zobacz także: Wojewoda wielkopolski odwołany przez Morawieckiego. Przez Zamek w Puszczy

Wydajność w przemyśle w okresie I-X 2020 spadła przeciętnie o 0,9%. Mimo to w części regionów zanotowano wzrosty wydajności względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Najwyższe w województwach: łódzkim (5,4%), podlaskim (o 5,0%) oraz kujawsko-pomorskim (4,7%). Najniższe wyniki zanotowano w śląskim (spadek o 7,3%) i warmińsko-mazurskim (spadek o 7,5%) oraz podkarpackim (spadek o 5,5%).

Przeciętnie w okresie I-X 2020 produkcja budowlano-montażowa okazała się o 0,3% wyższa niż przed rokiem. W tym samym ujęciu szczególnie dobrze prezentowały się wzrosty zanotowane w województwach warmińsko-mazurskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim, gdzie sprzedaż była wyższa niż przed rokiem odpowiednio o aż 25,1%, 16,8% i 14,4%. Skalę wzrostu spłycały spadki w województwach: świętokrzyskim (o 10,8%), podkarpackim (o 8,7%) i lubuskim (o 8,4%). Najwyższy wzrost wydajności miał miejsce w województwach: warmińsko-mazurskim 28,2%, łódzkim 15,4% i małopolskim 14,0%; najniższy zaś wynik w województwach: podkarpackim (spadek o 11,3%), lubuskim (spadek o 10,1%) i świętokrzyskim (spadek o 8,9%).

Zobacz także: Urząd Skarbowy wykorzystuje informacje przeciwko przedsiębiorcom

Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej

Pełen raport PDF dostępny tutaj

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker