EuropaGospodarkaKomentarze I Analizy

Młodzi Brytyjczycy w pułapce ekonomicznej stagnacji. Winny Brexit

Ich zarobki dramatycznie spadają.

Według niedawnego raportu opublikowanego przez brytyjski think tank Resolution Foundation, perspektywy ekonomiczne dla brytyjskich gospodarstw domowych wydają się być coraz bardziej niepewne. Czy 2024 rok przyniesie faktyczny zastój czy regres? Eksperci alarmują o realnym zagrożeniu spadkiem standardów życia, za które winny jest m.in. Brexit.

  • Średnie dochody Brytyjczyków w 2024 będą niższe o 4% w porównaniu do 2019 roku.
  • Think tank Resolution Foundation sugeruje, że takiego spadku nie było od lat 50. XX wieku.
  • Choć pewne segmenty społeczeństwa odnotują wzrosty, wiele gospodarstw domowych zostanie w tyle.

Brytyjskie gospodarstwa domowe: zastój czy regres?

The Guardian„, jedno z najbardziej renomowanych brytyjskich mediów, niedawno przedstawiło społeczeństwu niepokojące wyniki badań na temat przyszłości gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii. Otóż z badań przeprowadzonych przez think tank „Resolution Foundation„, specjalizujący się w analizie sytuacji gospodarstw o średnich i niskich dochodach, wyłania się niepokojący obraz ich przyszłości. Wyniki sugerują, że jeśli aktualne tendencje zostaną utrzymane, standardy życia Brytyjczyków będą spadać. W chwili następnych wyborów mogą one być niższe niż te odnotowane w 2019 roku.

Kluczowe czynniki, takie jak wzrost stawek kredytów hipotecznych i nieuniknione podwyżki podatków, wpływają na trudności w gospodarce, malując obraz stagnacji lub nawet regresu. Co gorsza, jeśli te prognozy się sprawdzą, spadek dochodów może być największy w ciągu ostatnich pięciu lat. Taki regres nie miał miejsca od czasów lat 50. XX wieku w Wielkiej Brytanii. Powstaje zatem pytanie — czy obecne gospodarstwa domowe w Wielkiej Brytanii będą w stanie sprostać tym wyzwaniom?

Sytuacja gospodarcza Wielkiej Brytanii: Czy jest światełko w tunelu?

Otóż w obliczu rosnących kosztów życia i niepewności ekonomicznej, prognozy dla brytyjskich gospodarstw domowych nie są optymistyczne. Badania przeprowadzone przez think tank Resolution Foundation pokazują, że w 2024 roku przeciętny Brytyjczyk będzie żył gorzej o 4% w porównaniu z 2019 rokiem, mimo że niektórzy zamożniejsi emeryci doświadczą znaczących korzyści.

Narastające obawy związane z wyższymi stawkami kredytów hipotecznych i gwałtownymi podwyżkami podatków pogłębiają niepewność wśród brytyjskich pracowników. Tym samym, mają oni szansę doświadczyć największego spadku dochodów w ciągu pięciu lat od lat 50. XX wieku. Adam Corlett z Resolution Foundation podkreśla, że mimo przewidywanej stabilności dochodów w nadchodzącym roku, perspektywy dla standardów życia są niepokojące. Szczególnie mniej zamożne gospodarstwa domowe mogą mieć bardzo niekorzystne perspektywy.

Spowolnienie gospodarcze w następnym roku będzie jeszcze bardziej dotkliwe z powodu spadku eksportu do Europy. Ten spadek jest wynikiem ogólnoświatowego spowolnienia handlu oraz wyzwań związanych z Brexitem. British Chambers of Commerce (BCC) podkreśla, że chociaż Wielka Brytania uniknęła recesji w tym roku, wiele wskaźników ekonomicznych sygnalizuje trudne lata, które nadejdą.

Czytaj również: Brytyjska fabryka BYD nie powstanie. Brexit zniechęcił producenta

Pewne elementy gospodarcze się poprawiają, z inflacją spadającą z 11,1% w zeszłym roku do 6,8% w lipcu.  Niemniej jednak wyższe koszty kredytów hipotecznych i czynszów, wzrost opłat podatkowych oraz ograniczone finanse rządowe prawdopodobnie będą hamować ożywienie.

Ciekawym zjawiskiem jest także „boom oszczędnościowy”, który najbardziej przyniesie korzyści zamożnym emerytom, zwłaszcza tym bez kredytów hipotecznych. Oczekuje się, że dochody z odsetek od oszczędności wzrosną do 90 mld funtów w przyszłym roku, co przekłada się na ponad 3000 funtów dla przeciętnego gospodarstwa domowego.

Co istotne, David Bharier z BCC podkreśla, że wiele małych i średnich przedsiębiorstw boryka się z utratą zaufania po trzech latach wstrząsów ekonomicznych. Wzrost stóp procentowych, nowe bariery handlowe z UE oraz trudności na rynku pracy tworzą klimat niewielkiego lub żadnego wzrostu. W tym kontekście konieczne jest działanie rządu w celu stymulowania inwestycji i wzrostu.

Różnice dochodowe: młodsze pokolenie Wielkiej Brytanii w niekorzystnej sytuacji?

Jak wspomniano wcześniej, dane wskazują, że dochody typowych gospodarstw domowych w wieku produkcyjnym będą o 4% niższe w latach 2024-25 niż w latach 2019-20. Tym samym wpływa to na zauważalny dyskomfort ekonomiczny dla większości gospodarstw domowych, z wyjątkiem pewnych grup społecznych.

Osoby starsze posiadające oszczędności i nieobciążone kredytem hipotecznym mogą spodziewać się znaczącego wzrostu dochodu brutto z zysków z oszczędności. Dochód z odsetek od oszczędności ma wzrosnąć do 90 miliardów funtów w przyszłym roku. To odpowiada średnio ponad 3000 funtów na gospodarstwo domowe, co stanowi wzrost z zaledwie 5 miliardów funtów w 2021-22

Jednakże ta nierówność jest jeszcze bardziej widoczna, gdy przyjrzymy się dokładniej rozmieszczeniu tych zysków. Najbogatsze 10% gospodarstw domowych otrzyma średnio około 20,000 funtów każde. Z kolei połowa gospodarstw z najniższymi oszczędnościami dostanie średnio tylko około 100 funtów.

Czytaj również: Wielka Brytania od 15 lat nie może podnieść się z kolan

Dodatkowo przewiduje się, że gospodarstwa domowe z mieszkańcami w wieku 65-74 lata uzyskają z tego boomu oszczędnościowego znaczące korzyści. W porównaniu, te, w których mieszkańcy są poniżej 35 roku życia, otrzymają średnio sześć razy mniej. Dane te wskazują na rosnące nierówności międzypokoleniowe w Wielkiej Brytanii, a to z kolei może mieć poważne konsekwencje dla społecznej spójności kraju w nadchodzących latach.

Jak Brexit wpłynął na gospodarkę Wielkiej Brytanii?

Otóż jak wynika z badania przeprowadzonego przez Resolution Fundation, Brexit wprowadził znaczące zmiany w brytyjskiej gospodarce, które objawiają się na wielu płaszczyznach. Bezpośrednio po referendum koszt życia wzrósł, obciążając przeciętne gospodarstwo domowe dodatkowym kosztem w wysokości £870 rocznie. Tymczasem inwestycje biznesowe zanotowały spadek, odstając od wcześniejszego wzrostu oraz od wzrostu w innych krajach G7.

Chociaż import do UE spadł, udział eksportu towarów do UE pozostał stabilny. Jednakże, po wdrożeniu TCA, brytyjska otwartość handlowa spadła o 8 punktów procentowych między 2019 a 2021 rokiem. W tym samym czasie Francja, o podobnym profilu handlowym, doświadczyła tylko 2-punktowego spadku. Brytyjskie firmy, w obliczu tych zmian, zaczęły dostosowywać swoje strategie, wysyłając towary bezpośrednio do jednego miejsca w UE i korzystając z tamtejszych dystrybutorów.

Czytaj również: Eurostar ograniczy działanie wielu swoich usług przez… Brexit

Tym samym w ciągu następnego dziesięciolecia przewiduje się, że produktywność spadnie o 1,3%, a realne płace będą niższe o £470 rocznie na osobę. Również sektor usług, zwłaszcza bardziej regulowane, takie jak finanse czy usługi prawne, stanie przed większymi barierami handlowymi.

Wśród różnych gałęzi przemysłu zauważalne są znaczące różnice w wynikach. Niektóre sektory, jak przemysł spożywczy, odnotują zyski, podczas gdy inne, takie jak produkcja metali, będą tracić. W regionie North East jednym z najbiedniejszych w UK prawdopodobnie ujawnią się największe negatywne skutki, jakie wywołał Brexit. To jeszcze bardziej pogłębi istniejące tam różnice w produktywności i dochodach.

Czego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości?

Podsumowując wg najnowszego raportu think tanku Resolution Foundation, perspektywy ekonomiczne dla wielu Brytyjczyków są niepokojące. Pomimo uniknięcia recesji w bieżącym roku, obawy dotyczące przyszłości nadal są uzasadnione. Wzrost cen kredytów hipotecznych, podniesienie podatków i niestabilna sytuacja gospodarcza sprawiają, że wielu pracowników w Wielkiej Brytanii może zarabiać mniej w 2024 roku niż w 2019 roku.

Jednak w tym niepewnym krajobrazie ekonomicznym istnieją pewne wyjątki. Pensjonariusze korzystający z oszczędności i nieposiadający kredytów hipotecznych mogą stać się „wielkimi zwycięzcami”. Spodziewany wzrost stóp procentowych zaowocuje „boomem oszczędnościowym”, co przełoży się na korzyści dla tych, którzy mają znaczące oszczędności. Niestety, ten nierówny rozkład zysków prawdopodobnie pogłębi nierówności społeczne.

Czytaj również: Wpływ Brexitu na Polskę: pracę straci nawet 35 tys. ludzi

W kontekście globalnym brytyjski eksport może spotkać się z wyzwaniami. Spowolnienie globalnego handlu, połączone z wyzwaniami związanymi z Brexitem, takimi jak czerwona taśma, mogą hamować brytyjskie działania na arenie międzynarodowej. Brytyjska Izba Handlowa (BCC) przewiduje, że pomimo obecnej sytuacji, nadchodzące lata przyniosą niski wzrost gospodarczy.

Wszystko to sprawia, że rząd brytyjski będzie musiał podjąć działania w celu wspierania gospodarki i pomocy rodzinom w tym trudnym okresie. Współpraca z sektorem biznesu, inwestycje i strategie rozwoju mogą pomóc przezwyciężyć te wyzwania i przywrócić stabilność gospodarczą Wielkiej Brytanii.

Brexit przeszkadza brytyjczykom! A w 2022 r. nowe bariery handlowe

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Krzysztof Kobylarz

Dziennikarz, który posiada prawie 15-letnie doświadczenie w dziennikarstwie i copywritingu. Współpracował m.in. z Marquard Media Polska, Wydawnictwem Agora, Polskim Radiem Rzeszów oraz wieloma polskimi i zagranicznymi agencjami marketingowymi. Na co dzień zajmuje się transportem lotniczym, wspierając pasażerów z największych korporacji i organizacji światowych.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker