Polska

Warszawa najbogatszym regionem w Polsce. Ściana wschodnia zamyka stawkę

Najbiedniejsze województwa w Polsce to przede wszystkim wschodnie regiony

Z najnowszych danych GUS wynika, że najbogatsze regiony w Polsce odpowiadały za ponad połowę krajowe wartości produktu krajowego brutto. W danych GUS za najbogatsze województwa/regiony w Polsce uznaje się: warszawski stołeczny, śląski, wielkopolski, dolnośląski oraz małopolski.

W 2020 roku wzrost PKB odnotowano w 14 regionach Polski w cenach bieżących, z czego największy był w regionie łódzkim i wyniósł 4,2%. Najmniejszy wzrost natomiast odnotowano w regionie mazowiecki – 0,1%.  Spadek PKB zanotowano natomiast w województwie śląskim – o 2,2%, województwie podkarpackim – o 0,8% oraz w województwie pomorskim – o 0,5%. Warto zaznaczyć, że granice regionów są tożsame z granicami województw. Wyjątkiem tutaj jest województwo mazowieckie, z którego dodatkowo wydzielono region warszawski stołeczny.

Jak podaje GUS, udziały poszczególnych regionów w generowaniu krajowego PKB w 2020 roku były znacznie zróżnicowane. Najmniejszy miał region opolski – 0,2%. Z kolei największy udział w generowaniu PKB miał region warszawski stołeczny – 17,7%.

udział regionów/województw w tworzeniu PKB
GUS

Najbogatsze i najbiedniejsze województwa w Polsce. Różnice są wyraźne

Wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2020 roku kształtowała się na poziomie od 41 315 zł w regionie lubelskim (68,1% średniej krajowej) do 133 368 zł w regionie warszawskim stołecznym (219,9% średniej krajowej). Średnia wartość PKB wyniosła dla Polski 60,7 tys. zł. Najniższy wskaźnik PKB per capita poza wspomnianym lubelskim odnotowano w województwie podkarpackim (41 937 zł) oraz warmińsko-mazurskim (42 566 zł).

Najbogatsze i najbiedniejsze województwa
GUS

Najwyższy poziom PKB na 1 mieszkańca uzyskany w 2020 roku w regionie warszawskim stołecznym przewyższał ponad 3-krotnie wartość PKB na 1 mieszkańca regionu lubelskiego, w którym odnotowano najniższy jego poziom. Drugi najwyższy rezultat odnotowano natomiast w województwie dolnośląskim (67 148 zł), a trzeci w wielkopolskim (66 208 zł).

Zobacz także: Najbogatsze 1% emituje dwa razy więcej niż biedniejsza połowa ludzkości

Poziom PKB powyżej średniej krajowej przypadający na 1 mieszkańca odnotowano w trzech regionach – warszawskim stołecznym, dolnośląskim oraz wielkopolskim. Warto zauważyć, że duży regres w stosunku do danych sprzed dwóch lat zaliczył region śląski. Jeszcze w 2018 roku był on czwartym regionem, gdzie PKB na mieszkańca było powyżej średniej krajowej. Wówczas wynosiło ono 104% średniej. Obecnie jest to już 99,1% średniej.

Warszawski region stołeczny wśród najbogatszych obszarów UE!

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Filip Lamański

Dziennikarz, założyciel i redaktor naczelny portalu Obserwator Gospodarczy z wykształcenia ekonomista specjalizujący się w demografii i systemie emerytalnym. W 2020 roku nagrodzony w konkursie NBP na dziennikarza ekonomicznego roku 2020 w kategorii felieton lub analiza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker