Europa

Ile osób przedwcześnie kończy edukację w Unii Europejskiej?

Eurostat opublikował dane na temat tego, ile osób przedwcześnie kończy edukację w Unii Europejskiej. Mimo że od lat notuje się spadek tego wskaźnika, to jest nadal 8 państw, gdzie ten odsetek jest dwucyfrowy.

Ile osób przedwcześnie kończy edukację w Unii Europejskiej?

Według danych Eurostatu, w 2020 roku 9,9% młodych mieszkańców UE (w wieku 18-24 lata) przedwcześnie zakończyło edukację. W 2010 ten współczynnik wynosił 13,8%, co oznacza spadek o blisko 4 p.p. Unijny cel na rok 2030 wynosi 9% i jeżeli nic nie odwróci obecnego trendu, to zostanie on osiągnięty w ciągu kilku lat. Zmiany w czasie prezentuje poniższy wykres.

Udział osób przedwcześnie kończących edukację w UE

Co ciekawe – to zwykle kobiety częściej w pełni kończą edukację. W 2020 roku przedwcześnie skończyło ją 11,8% mężczyzn i 8% kobiet. Są jednak dwa kraje, gdzie to mężczyźni kończyli edukację rzadziej – w Rumunii i Czechach.

W jakich krajach kończą edukację najszybciej?

W porównaniu z rokiem 2010 prawie wszystkie państwa zanotowały spadek tego odsetka, jednak było 6 państw, gdzie on wzrósł. Były to: Słowacja, Czechy, Węgry, Szwecja, Luksemburg i Bułgaria. Polska zanotowała identyczny wynik co dekadę temu.

Zobacz także: Edukacja przedszkolna przynosi korzyści wszystkim

W 2020 r. państwami członkowskimi, które zgłosiły najniższy odsetek osób przedwcześnie kończących kształcenie i szkolenie, były Chorwacja (2,2%), Grecja (3,8%), Słowenia (4,1%), Irlandia (5,0%) i Polska (5,4%).

Natomiast najwyższe udziały odnotowano na Malcie (16,7%), Hiszpanii (16,0%), Rumunii (15,6%), Włoszech (13,1%) i Bułgarii (12,8%). Ponad unijnym celem znalazły się także Węgry (12,1%), Cypr (11,5%) i Niemcy (10,1%). Unijny cel spełniło 18 państw członkowskich i były to: Belgia, Czechy, Estonia, Irlandia, Grecja, Francja, Chorwacja, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Niderlandy, Austria, Polska, Portugalia, Słowenia, Słowacja, Finlandia i Szwecja.

Udział osób przedwcześnie kończących edukację w państwach UE

Warto jednak zaznaczyć, że niektóre państwa zanotowały naprawdę duży progres w tej kategorii. Jeszcze w 2010 roku w 3 państwach odsetek ten był wyższy niż 20%. Najgorzej było w Portugalii, gdzie przedwcześnie edukację kończyło aż 28,3% młodych. Podobnie wysoki odsetek zanotowano w Hiszpanii i wynosił on 28,2%. Na trzecim miejscu znalazła się Malta z wynikiem 23,8%.

Edukacja zdalna uderza najmocniej w najbiedniejszych uczniów. Dlaczego? [BADANIE]

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker