Polska

Edukacja przedszkolna przynosi korzyści wszystkim

Autorzy najnowszego tygodnika Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) wskazują, że edukacja przedszkolna odgrywa niezwykle ważną rolę w rozwoju dzieci. Zaznaczają oni, że w Polsce dalej wczesna edukacja jest zaniedbywana przez państwo. Gdyby była ona lepsza, w kraju nad Wisłą nierówności by spadły. 

Edukacja przedszkolna przynosi korzyści wszystkim

Jak donoszą analitycy PIE na podstawie raportu OECD, dobrej jakości wczesna edukacja:

„Po pierwsze, ma pozytywny wpływ na zdolności poznawcze dzieci i ich rozwój społeczno-emocjonalny. Po wtóre, wcześnie wprowadzona przyjazna forma edukacji daje silne podstawy do kreowania wśród dzieci postawy uczenia się przez całe życie”.

Jak informują eksperci PIE, aby system wczesnej edukacji był na wysokim poziomie, musi zostać spełnione kilka warunków. Personel pracujący w przedszkolach musi być dobrze wykształcony i powinien systematycznie rozwijać się zawodowo. Grupy w szkołach powinny być małe, a stosunek liczby dzieci do personelu niski. Do tego niezwykle ważne jest korzystanie z systemów monitorowania i doskonalenia jakości nauczania.

Warto pamiętać o tym, że lepiej wyedukowane i chętniej uczące się dzieci w przyszłości przyniosą całemu społeczeństwu korzyści. Jak wskazuje Amerykański University of People społeczeństwa charakteryzujące się wyższym wskaźnikiem ukończenia studiów i wysokim poziomem edukacji, są zazwyczaj zdrowsze i bardziej równe. Do tego mają bardziej stabilne gospodarki oraz niższą przestępczość.

Przedszkola a nierówności

Skoro o nierównościach mowa, to warto zaznaczyć, że dobra edukacja przedszkolna prowadzi do ich zmniejszenia. Na niej najbardziej korzystają dzieci z biedniejszych i mniej uprzywilejowanych rodzin. Jak informują analitycy PIE: 

„Dzieci dorastające w środowisku dającym mniejsze szanse na rozwój intelektualny i społeczny, mogą mieć trudniejszy start w szkole i w konsekwencji słabsze możliwości rozwoju umiejętności przez całe życie. Dobrej jakości edukacja przedszkolna wspiera rozwój poznawczy i społeczny dzieci i tym samym wyrównuje szanse edukacyjne dzieci z różnych środowisk”.

liczba dzieci w przedszkolach

Niestety, jak zaznaczają ekonomiści PIE, w Polsce to dzieci z bogatych rodzin zdecydowanie częściej korzystają z opieki przedszkolnej. W 2019 roku wśród najbogatszych 20% rodzin 90% dzieci było objętych formalną opieką i edukacją. W tym samym czasie odsetek ten wśród 20% rodzin o najniższych dochodach wynosił 50%. 

System wczesnej edukacji nie pomaga w Polsce w wyrównywaniu szans, a nierówności w ciągu ostatnich lat u nas wzrosły. Jak wynika z najnowszych danych GUSu, zróżnicowanie dochodów na osobę w gospodarstwach domowych, mierzone współczynnikiem Giniego, urosło w 2020 do poziomu 0,313. To najwięcej od 5 lat, a wzrost jest najwyższy od wstąpienia Polski do UE.

Zobacz także: Nierówności dochodowe w Polsce są wyższe niż przypuszczano

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker