Europa

Polska w lutym z drugą najwyższą inflacją w UE

Eurostat podał najnowsze dane dotyczące inflacji w lutym. W większości krajów UE lutowa inflacja była niższa w porównaniu do stycznia.

Roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła 1,2 proc. w lutym 2020 roku, co oznacza spadek z 1,4 proc. notowanego w styczniu.  Rok wcześniej inflacja wyniosła 1,5 proc.

W Unii Europejskiej inflacja w lutym 2020 roku była równa 1,6 proc., w porównaniu z 1,7 proc. w styczniu. Rok wcześniej inflacja również wyniosła 1,6 proc. 

Najniższe roczne stopy inflacji zostały zarejestrowane we Włoszech (0,2 proc.), w Grecji (0,4 proc) i w Portugalii (0,5 proc.), czyli w krajach, których gospodarki od lat nie rozwijają się w oczekiwanym tempie. Niski wzrost gospodarczy na ogół przekłada się na niską stopę inflacji.  

Screenshot 2020 03 04 3 03032020 BP EN pdf1

Najwyższe roczne stopy odnotowano na Węgrzech (4,4 proc.), w Polsce (4,1 proc.) i w Czechach (3,7 proc.). Analogicznie jak w przypadku krajów Południa można to samo powiedzieć o gospodarkach krajów EŚW. Gospodarki Polski i Węgier należały do najszybciej rozwijających się w UE w związku z tym występowanie wyższe inflacji jest w pewien sposób uzasadnione.

W porównaniu do stycznia, roczna inflacja spadła w 21 państwach członkowskich, pozostała stabilna w jednym i wzrosła w pięciu. W lutym największy wkład w roczną inflację w strefie euro wniosły usługi (+0,72 punktu procentowego), następnie żywność, alkohol i tytoń (+0,41 p.p.), nieenergetyczne dobra przemysłowe (+0,13 p.p.) i energia (-0,03 p.p.).

Chcesz rzetelnego dziennikarstwa? Wesprzyj nas na Patronite!

patornite2

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker