Europa

Różnice wynagrodzeń w Polsce są powyżej unijnej średniej

Jak wynika z danych Eurostatu, najlepiej zarabiają pracownicy na stanowiskach kierowniczych, a najgorzej osoby wykonujące proste prace. Jeżeli chodzi o względne różnice wynagrodzeń w Polsce między najlepiej i najgorzej zarabiającymi są wyższe od unijnej średniej.

Najlepiej zarabiają osoby na stanowiskach kierowniczych, najgorzej sprzedawcy

Na podstawie szczegółowych danych o zarobkach w 2018 r., najlepiej zarabiającymi we wszystkich państwach członkowskich UE okazały się osoby na stanowiskach kierowniczych.  Na poziomie UE, przy średnich stawkach godzinowych brutto wynoszących 28,6 EUR, kierownicy wyprzedzili specjalistów (21,4 EUR), i techników (17,8 EUR).

Na drugim końcu skali, najgorzej płatne zawody we wszystkich państwach członkowskich UE (z wyjątkiem Danii, gdzie najmniej zarabiali sprzedawcy i pracownicy usług) były związane z prostymi pracami (9,7 EUR/godz.). Następne miejsca zajmowali pracownicy usług i sprzedawcy (11,2 EUR) oraz operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (11,5 EUR).

EU TW EARNINGS

Średnie godzinowe zarobki brutto na stanowiskach kierowniczych były 3-krotnie wyższe od stawek w najgorzej płatnych zawodach. Kierownicy zarabiali 28,6 EUR, a pracownicy od prostych robót 9,7 EUR.

Zobacz także: Płacenie pod stołem może dotyczyć 1,4 mln polskich pracowników

Krajem o największych różnicach okazał się Cypr, gdzie menedżerowie (31,7 EUR/godzinę) otrzymywali średnio pięć razy więcej niż pracownicy przy prostych pracach (6,3 EUR/godzinę). Najniższy wskaźnik  rozwarstwienia odnotowano w Danii, gdzie kierownicy (50,9 EUR) otrzymywali tylko około dwukrotnie wyższe wynagrodzenie niż pracownicy usług i sprzedawcy (22,2 EUR).

Różnice wynagrodzeń w Polsce powyżej średniej UE

Polska uplasowała się minimalnie powyżej unijnej średniej. Najlepiej zarabiający w naszym kraju otrzymywali trzykrotność pensji najgorzej opłacanych pracowników. Warto przy tym zaznaczyć, że polskie zarobki należą do jednych z najniższych w całej Unii Europejskiej. Gdyby spojrzeć na zarobki kadry kierowniczej, to mniej zarabiają jedynie na Litwie, Łotwie, w Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech.

EU TW EARNINGS BEST WORST

Czechy, Węgry i Rumunia, charakteryzowały się wyższymi nierównościami od Polski. Najniższe nierówności to przede wszystkim domena krajów skandynawskich (Szwecja, Dania, Norwegia, Islandia) i bałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia). Względnie małe rozwarstwienie odnotowano także we Francji, Hiszpanii czy Irlandii. Największe nierówności występują na Cyprze, w Portugalii i we Włoszech. 

Wynagrodzenia w 2022 roku będą rosły jeszcze szybciej niż w obecnym

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker