Polska

Płocka rafineria chce zwiększyć produkcję wysokomarżowych produktów

PKN ORLEN w ramach prowadzonych procesów produkcyjnych dąży do zwiększenia efektywności wykorzystania surowców na instalacjach, by uzyskiwać jak najwięcej produktów wysokomarżowych. Jedną z rozważanych przez spółkę możliwości jest wykorzystanie technologii firmy KBR, która może przyczynić się do generowania wyższej marży na produktach rafineryjnych i petrochemicznych.

Na obecnym, analitycznym etapie strategicznego dla rafinerii w Płocku projektu Bottom of the Barrel, PKN ORLEN zakupił licencję i projekt bazowy na wdrożenie tego rozwiązania.

W przypadku podjęcia decyzji realizacyjnej, PKN ORLEN wdroży technologię amerykańskiej firmy inżynieryjnej KBR, która umożliwi pogłębiony przerób ropy w płockiej rafinerii i przetworzenie pochodzących z niego pozostałości w wyroby wysokomarżowe, m.in. gazy, benzynę, olej napędowy i propylen. W ten sposób spółka chce umocnić swoją pozycję na europejskim rynku paliwowym i petrochemicznym.

Podjęcie przez PKN ORLEN decyzji inwestycyjnej będzie oznaczało wybudowanie zintegrowanego kompleksu produkcyjnego wykorzystującego  technologię odasfaltowania rozpuszczalnikowego – SDA oraz i technologię fluidalnego krakingu katalitycznego ciężkich frakcji naftowych – RFCC. 

W najbliższych miesiącach planowane jest wykonanie projektu bazowego dla instalacji, a w kolejnym etapie, w przypadku podjęcia decyzji realizacyjnej, rozpoczęcie procesu wyboru jej wykonawcy.  

Polecane artykuły

Back to top button