Europa

ORLEN Unipetrol zainwestuje w Czechach ponad 5 mld złotych do 2030 roku

ORLEN Unipetrol do 2030 roku przeznaczy 30 mld koron czeskich (ponad 5 mld zł) na inwestycje, które umożliwią spółce dywersyfikację źródeł przychodu i wzrost konkurencyjności na międzynarodowym rynku. Realizowane przedsięwzięcia będą wspierały transformację Grupy ORLEN w kierunku neutralnego emisyjnie koncernu multienergetycznego. W przyjętym planie strategicznego rozwoju ORLEN Unipetrol mocny akcent postawił m.in. na dekarbonizację, wzrost efektywności energetycznej, recykling tworzyw sztucznych, rozwój zero- i niskoemisyjnych źródeł energii oraz zaawansowanych biopaliw.

W ramach planu strategicznego rozwoju do 2030 roku ORLEN Unipetrol analizuje m.in. realizację elektrociepłowni parowo-gazowej i farmy fotowoltaicznej w Záluží koło Litvínova, rozszerzenie oferty paliw alternatywnych na stacjach Benzina ORLEN w Czechach i na Słowacji, recykling tworzyw sztucznych, produkcję zaawansowanych biopaliw i rozwój infrastruktury wodorowej dla transportu pasażerskiego, drogowego i kolejowego. Przyjęta strategia zakłada też digitalizację obszarów działania spółki. Na transformację cyfrową i wdrażanie rozwiązań cyfrowych ORLEN Unipetrol zamierza przeznaczyć do końca tej dekady do 5 mld koron czeskich (0,9 mld zł).

Segment rafineryjny zaliczy spadek

Zgodnie z trendami rynkowymi, ORLEN Unipetrol przewiduje do 2030 roku zmniejszenie sprzedaży produktów rafineryjnych do poziomu 4,4 mln ton w skali roku. Natomiast roczna produkcja biopaliw nowej generacji powinna osiągnąć poziom 0,2 mln ton. Będą one wytwarzane, zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym, z opadów plastikowych i organicznych.

Z kolei rosnące zapotrzebowanie na produkty petrochemiczne powoduje, że ORLEN Unipetrol zamierza w znaczący sposób zwiększyć potencjał produkcyjny w tym segmencie. Nie tylko poprzez wzrost wytwarzania polietylenu o wysokiej gęstości na nowej instalacji PE3, ale także wprowadzając na rynek nowy produkt DCPD (dicyklopentadien). Będzie on produkowany na nowej instalacji, której uruchomienie planowane jest pod koniec 2022 roku. Razem z innymi wytwarzanymi produktami petrochemicznymi pozwoli to ORLEN Unipetrol na znaczące zwiększenie wolumenu wytwórczego tego segmentu z 0,9 mln do 1,2 mln ton w skali roku. Wykorzystywane opady plastikowe będą generowały do 15 proc. całej produkcji polimerów w ORLEN Unipetrol.

Segment energetyczny stawia na dekarbonizację

Strategia rozwoju segmentu energetycznego zakłada kontynuację dekarbonizacji i wykorzystywania niskoemisyjnych źródeł energetycznych poprzez zastępowanie elektrowni węglowych przez jednostki zasilane gazem lub energią słoneczną. Kluczowym projektem, który spółka analizuje, jest budowa nowej elektrowni gazowo-parowej w Záluží k. Litvínova. Będzie mogła ona zastąpić starą jednostkę T700. Całkowita roczna produkcja energii elektrycznej przez Grupę ORLEN Unipetrol może wzrosnąć czterokrotnie do poziomu 2,500GWh, co pozwoliłoby nie tylko na zaspokojenie własnych potrzeb na energię, ale także na jej sprzedaż innym odbiorcom.

ORLEN Benzina największą siecią stacji paliw w Czechach

Sieć stacji paliw ORLEN Benzina jest największą w Republice Czeskiej oraz najszybciej rozwijającą się na Słowacji. Każdego roku Grupa ORLEN Unipetrol przeznacza ok. 1 mld koron czeskich (około 0,2 mld zł) na modernizację istniejących stacji paliw i budowę nowych obiektów. Zgodnie z planem, do 2030 roku spółka chce dysponować łącznie 570 stacjami w Czechach i na Słowacji. ORLEN Unipetrol zakłada również systematyczne podnoszenie jakości oferowanych usług oraz oferty produktowej, w której obok tradycyjnych paliw jest już także CNG, a także możliwość ładowania aut elektrycznych i na wodór. Do końca tej dekady zainstalowane mają być punkty ładowania samochodów elektrycznych na 230 stacjach oraz 28 punktów tankowania wodoru w Czechach i 26 na Słowacji. Z kolei sprzedaż pozapaliwowa z ofertą Stop Cafe, która odpowiada obecnie za ok. 24 proc. sprzedaży detalicznej ORLEN Bezniny, ma wzrosnąć na koniec 2030 roku do 35 proc.

ORLEN Unipetrol stawia także na rozwój technologii wodorowej, zarówno jako źródła czystej energii, jak też paliwa wykorzystywanego w transporcie. Jeszcze w tym roku planowane jest uruchomienie pierwszych dwóch stacji tankowania wodoru w Pradze-Barrandov i Litvinovie. Kolejne obiekty zostaną otwarte w Brnie i Pilznie. Łącznie do końca 2030 roku właściciele aut napędzanych wodorem w Czechach będą mogli korzystać z 28 stacji ładowania tym paliwem. Stacje wodorowe powstaną w dużych aglomeracjach miejskich oraz przy najważniejszych szlakach komunikacyjnych, co umożliwi włączenie Republiki Czeskiej do sieci stacji wodorowych w Europie. Ponadto, strategia zakłada budowę dwóch centrów dystrybucji wodoru także na potrzeby transportu kolejowego, które zostaną zlokalizowane w Litvinovie i Neratovicach.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker