EuropaGospodarkaNews

Grecja, Meksyk oraz Belgia najbardziej dotują paliwa kopalne

Jak informują autorzy najnowszego tygodnika Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), właśnie został opublikowany raport OECD dotyczący wsparcia publicznego dla paliw kopalnych w 2020 roku. Jego autorzy sprawdzili, jak wielkie subsydia przekazują kraje należące do OECD (oraz Brazylia, Chiny, Rosja i Indie) sektorowi związanemu z paliwami kopalnymi. Z ich analizy wynika, że najbardziej dotują go Grecja (1,15 proc. PKB), Meksyk (1,1 proc. PKB) oraz Belgia (0,67 proc. PKB). 


Na co zostały przekazane środki państw OECD?

W krajach, które najbardziej dofinansowały sektor paliw kopalnych, najwięcej środków publicznych zostało przekazanych branżom związanym z wydobyciem i przetwarzaniem ropy naftowej. Eksperci PIE stwierdzają, że te dotacje największe były w Meksyku (0,73 proc. PKB), Belgii (0,63 proc.) i Rosji (0,61 proc.). 

Co warto zaznaczyć, kraje te przekazały również spore środki w formie dotacji dla konsumentów energii elektrycznych pochodzącej ze spalania paliw kopalnych. Jak możemy wyczytać w tygodniku:

„W przypadku pierwszej dziesiątki krajów o najwyższym poziomie wsparcia paliw kopalnych duże znaczenie miało także dofinansowanie kosztów zużycia energii elektrycznej (pochodzącej ze spalania paliw kopalnych) dla odbiorców końcowych (0,32 proc. PKB w Grecji, 0,23 proc. w Meksyku, 0,09 proc., 0,09 proc. w Australii oraz 0,08 proc. we Włoszech).”. 

Jak można zauważyć na powyższym wykresie, Polska pod względem wielkości wsparcia dla sektora paliw kopalnych znalazła się w środku stawki. W 2020 roku nasze państwo przekazało tej branży 0,28 proc. PKB, co dało nam dziewiętnastą pozycję na 41 analizowanych krajów. Choć warto zaznaczyć, że pod względem wsparcia dla węgla, Polska przodowała na tle krajów OECD. Sektor związany z tym surowcem otrzymał aż 0,2 proc. PKB wsparcia publicznego. 

Subsydia niejawne dla paliw kopalnych są znacznie większe od tych jawnych

Choć warto zaznaczyć, że badacze OECD, analizowali jedynie subsydia jawne,  które stanowią stosunkowo mały odsetek ogólnej wartości dotacji przekazywanych branżom związanym z produkcją i wydobyciem paliw kopalnych. W raporcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego możemy wyczytać, że jawne dotacje przekazane przez wszystkie kraja świata dla wspomnianego sektora stanowiły jedynie 14% całości dotacji w 2020 roku. 

Największe znaczenie w analizowanym okresie miały dotacje niejawne. Przemysł paliw kopalnych nie musiał płacić za zgony i zły stan zdrowia spowodowany wytwarzanym przez niego zanieczyszczonym powietrzem (42% ogólnej wartości dotacji). Do tego nie zapłacił on za wywołane przez niego fale upałów i inne skutki globalnego ocieplenia (29% ogólnej wartości dotacji).

Zobacz także: Kanada przekazała sektorowi naftowemu i gazowemu 18 miliardów dolarów

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker