Polska

Krajowy Fundusz Gwarancyjny pod lupą UOKiK i kilku innych instytucji

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konkurentów w ramach postępowania wyjaśniającego bada m.in. działalność spółek: Obligacje Społeczne oraz Krajowy Fundusz Gwarancyjny Spółka Akcyjna.

Jak informuje UOKiK w swoim komunikacie:

Otrzymane w tej sprawie sygnały wskazują, że pod nazwą „obligacje społeczne” firmy te mogą proponować konsumentom umowy o udzielenie na rzecz przedsiębiorcy pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie zakupu lub leasingu samochodu do wykorzystania w usługach przewozowych.

UOKiK zauważa także, że z sygnałów, które Urząd otrzymał, wynika, że spółki te mogą wprowadzać konsumentów w błąd.

Mylące mogą być już same nazwy prywatnych spółek KFG czy Obligacje Społeczne. W sposób nieuprawniony zdają się one sugerować powiązania z Krajowym Funduszem Gwarancyjnym działającym w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego czy rozpoznawalnymi przez konsumentów instrumentami finansowymi, jakimi są obligacje. Podczas postępowania wyjaśniającego weźmiemy też pod lupę m.in. obiecywany zysk, ryzyka i kwestię zabezpieczeń pożyczanych spółkom pieniędzy. Skierowaliśmy zawiadomienia do Prokuratury oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Krajowy Fundusz Gwarancyjny pod lupą UOKiK. Urząd zażądał wyjaśnień

Jak podaje UOKiK, Prezes Urzędu zażądał od spółek wzorców umów oraz wyjaśnień. Celem postępowania jest analiza sytuacji i ustalenie, czy są podstawy do postawienia zarzutów naruszania zbiorowych interesów konsumentów lub stosowania klauzul niedozwolonych.

Zapytaliśmy o komentarz przedstawicieli Obligacji Społecznych, jednak nie udało nam się uzyskać odpowiedzi w sprawie. W zamian otrzymaliśmy pismo, które Spółka otrzymała od UOKiK. Urząd prosi o szczegółowe przedstawienie, na jakich zasadach funkcjonuje omawiany podmiot z uwzględnieniem dość obszernej listy podpunktów, które należy wyjaśnić.

UOKiK w swoim komunikacie podaje, że w sprawie wymienionych przedsiębiorców Prezes UOKiK współpracuje z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto według Urzędu, Spółkami KFG S.A oraz Obligacje Społeczne interesują się Bank Gospodarstwa Krajowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny i Ministerstwo Finansów.

KNF zarzuca nieuprawnione wykorzystanie logotypu

Zapytaliśmy wyżej wymienione podmioty o tę kwestię. UKNF zarzuca przede wszystkim KFG S.A nieuprawnione wykorzystanie logotypu Urzędu na swojej stronie.

Jak wynika wyraźnie z treści komunikatu UKNF, nieuprawnione i bez zgody UKNF posługiwanie się logotypem KNF dotyczyło podmiotu o nazwie „Krajowy Fundusz Gwarancyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”, który na stronie internetowej posługiwał się logotypem KNF – komentuje sprawę Jacek Barszczewski, Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej w KNF.

Krajowy Fundusz Gwarancyjny Spółka Akcyjna nie ma nic wspólnego z BGK

Ostrzeżenie ws. „Krajowego Funduszu Gwarancyjnego Spółka Akcyjna” wydał także Bank Gospodarstwa Krajowego, który na swojej stronie informuje, że:

Podmiot o nazwie „KFG Spółka Akcyjna” (KRS: 0000795490), posługujący się również nazwą „Krajowy Fundusz Gwarancyjny Spółka Akcyjna”, nigdy nie był i nie jest w żaden sposób powiązany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Produkty oferowane za pośrednictwem ww. spółki nie są i nie były objęte gwarancjami BGK.

Zapytaliśmy przedstawiciel BGK o to, czy zostaną w związku z powyższym podjęte jakiekolwiek kroki wobec Spółki. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że takie kroki zostały już podjęte.

Bank Gospodarstwa Krajowego skierował  do Krajowego Funduszu Gwarancyjnego Spółki Akcyjnej (dalej: „Spółka”), pismo, w którym zażądał niezwłocznego zaprzestania przez Spółkę wszelkich działań wprowadzających w błąd. Bank zażądał od Spółki natychmiastowego zaprzestania posługiwania się nazwą „Krajowy Fundusz Gwarancyjny” oraz treści sugerujących, że Spółka jest „Krajowym Funduszem Gwarancyjnym”, o którym mowa w ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. 2021 poz. 442), bądź z Funduszem tym powiązana, a także umieszczenia odpowiedniego sprostowania na stronie Spółki. Bank powiadomił również o swoim stanowisku  m.in. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zobacz także: UOKiK nałożył na Gazprom 29 mld złotych kary

Sprawą zainteresował się również Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który poinformował na swojej stronie:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) informuje, że na ogólnodostępnej stronie internetowej pod adresem https://krajowyfunduszgwarancyjny.pl/ podmiot określający się jako Krajowy Fundusz Gwarancyjny S.A., opublikował logotyp Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, co może wprowadzać potencjalnych odbiorców komunikatów strony internetowej w błąd, co do wzajemnych relacji KFG S.A. z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Krajowy Fundusz Gwarancyjny Spółka Akcyjna (KFG Spółka Akcyjna wg danych w KRS) nie jest w żaden sposób powiązany z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Produkty inwestycyjne oferowane za pośrednictwem ww. strony internetowej przez Krajowy Fundusz Gwarancyjny S.A. nie są i nigdy nie były objęte gwarancjami BFG.

Postanowiliśmy potwierdzić te słowa u źródła pytając o tę kwestię BFG. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że:

Logotyp BFG był na stronie https://krajowyfunduszgwarancyjny.pl/, co mogło wprowadzać potencjalnych odbiorców komunikatów strony internetowej w błąd, co do wzajemnych relacji KFG S.A. z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Należy podkreślić, że produkty inwestycyjne oferowane za pośrednictwem ww. strony internetowej przez Krajowy Fundusz Gwarancyjny S.A. nie są i nigdy nie były objęte gwarancjami BFG. […] Fundusz wysłał pismo z żądaniem usunięcia logotypu, opublikowaliśmy też stosowny komunikat na naszej stronie. Dodam, że zastosowaliśmy rozwiązanie, dzięki któremu osoby klikające w nasze logo na stronie https://krajowyfunduszgwarancyjny.pl/ były od razu kierowane do naszego komunikatu dot. KFG w formie pop-up. Stosowny komunikat opublikowała również KNF. Logotypy zostały później usunięte ze strony KFD S.A. – komentuje sprawę Filip Dutkowski, rzecznik prasowy KFG.

Sprawa jest rozwojowa. W przypadku kolejnych ustaleń będziemy Państwa informować na bieżąco.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Filip Lamański

Dziennikarz, założyciel i redaktor naczelny portalu Obserwator Gospodarczy z wykształcenia ekonomista specjalizujący się w demografii i systemie emerytalnym. W 2020 roku nagrodzony w konkursie NBP na dziennikarza ekonomicznego roku 2020 w kategorii felieton lub analiza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker