Gospodarka

Czy znajomości ułatwiają życie? Tak, zwiększają dochód i umożliwiają awans społeczny [BADANIE]

Czy znajomości ułatwiają życie? Od lat intuicja podpowiada nam, że tak. Co mówi jednak praktyka naukowa? Aż 22 ekonomistów podjęło się trudnego zadania, aby zbadać wpływ miar kapitału społecznego na mobilność dochodową w Stanach Zjednoczonych. Wyniki badania dowodzą, że intuicja nas nie zawiodła. Znajomości zwiększają mobilność dochodową i społeczną, tj. ułatwiają spinanie się w górę po drabinie społeczno-ekonomicznej. 

Kapitał społeczny w badaniach naukowych

Ekonomiści, wykorzystując dane o 21 mld znajomych z Facebooka, zbadali miary kapitału społecznego pod względem ich wpływu na status społeczno-ekonomiczny. Wszak pojęcie kapitału społecznego coraz częściej jest głównym obszarem badań socjologicznych, społecznych i ekonomicznych. Wiemy już, że niski status społeczno-ekonomiczny rodziców danego dziecka wpływa na późniejszą jakość edukacji i poziom dochodów, a to zaś prowadzi do obniżonego ogólnego poziomu dobrobytu w przyszłości względem dzieci rodziców z wyższych decyli dochodu. W ten sposób nawarstwiają się problemy nierówności ekonomicznych, społecznych, edukacyjnych czy zdrowotnych, co szczególnie zauważalne jest w Stanach Zjednoczonych.

Zobacz także: Ten rok może być dla gospodarstw domowych gorszy niż pandemia. Realne dochody spadną w wielu krajach

Atrybuty badanych

Badanie opracowane zostało na podstawie chronionych danych z Facebooka. Ekonomiści skupili się na użytkownikach w przedziale wiekowym 25-44 lat, mieszkających w Stanach Zjednoczonych, aktywnych na platformie Facebook co najmniej raz w ciągu ostatnich 30 dni i posiadających co najmniej 100 znajomych na Facebooku z USA. Jak zaznaczają amerykańscy badacze, próba analityczna jest reprezentatywna dla populacji krajowej.

Od teorii do praktyki

Badania teoretyczne wykazują, że kontakty/znajomości z osobami wysoce wykształconymi lub zamożnymi są cenne, gdyż prowadzić mogą do przekazywania niezbędnych informacji, rekomendacji do pracy czy zapewniania realnego mentoringu/wsparcia w przezwyciężaniu trudności w pokonywaniu kolejnych celów w ścieżce zawodowej. Uformował się więc w naszej intuicji taki przekaz: znajomości ułatwiają życie, gdyż zwiększają możliwości na rozwój. Choć – jak dotąd – nie było żadnych większych badań na ten temat, byliśmy de facto przekonani o istnieniu takiej korelacji. W końcu, aż 22 amerykańskich uczonych postanowiło przeprowadzić badanie empiryczne, którego jednym z celów było znalezienie odpowiedzi na pytanie: czy znajomości uławiają życie?

Zobacz także: Czy bilet za 9 euro w Polsce to realna perspektywa? Pojawiają się pierwsze pomysły

Czy znajomości ułatwiają życie?

Ekonomiści w badaniu dokonują próby określenia wskaźników mobilności dochodów w górę – szanse dzieci na zwiększenie dochodów w zależności od dorastania w rodzinach o niskich dochodach. Określają ów szanse w odniesieniu do różnych miar kapitału społecznego: intensywność znajomości między ludźmi o różnych dochodach (economic connectedness), intensywność znajomości między ludźmi mówiącymi różnymi językami (language connectedness), intensywność relacji między ludźmi w różnym wieku (age connectedness), intensywność klastrowania znajomości (clustering), nasycenie organizacjami pozarządowymi (civil organization).

Zaznaczam, że przytoczyłem tylko niektóre miary kapitału społecznego analizowanych w badaniu. Znaczniki czerwone na poniższym wykresie oznaczają korelację ujemną, zielone zaś korelację dodatnią. Wykres „a” pokazuje korelację między miarami kapitału społecznego a mobilnością dochodową w hrabstwach, wykres „b” zaś pokazuje to samo, lecz z większą precyzją za pomocą standaryzacji wyników i zmiennych objaśniających. Opisowe przedstawienie wyników badań będę więc opierał na wykresie „b”.

Źródło: Chetty R., Jackson O.M., Kuchler T., Stroebel J., Hendren N., Fluegge R.B., Gong S., Gonzalez F., Grondin F., Jacob M., Johnston D., Koenen M., Laguna-Muggenburg E., Mudekereza F., Rutter T., Thor N., Townsend W., Zhang R., Bailey M., Barbera P., Bhole M., Wernerfelt N. (2022) Social Capital I: measurement and associations with economic mobility

Zobacz także: Miary dobrobytu na XXI wiek: czy należy odejść od produktu krajowego brutto?

W większości badanych miar nie ukazuje się istotna korelacja z mobilnością dochodową. Można wskazać jedynie na korelację nieznacznie dodatnią (dana miara kapitału przyczynia się do nieznacznego wzrostu dochodu w przyszłości) bądź nieznacznie ujemną (dana miara kapitału społecznego nie przyczynia się do wzrostu dochodu w przyszłości). Co więcej, większość miar jest skorelowana ujemnie, a więc nie wpływa na zwiększenie dochodów. Skorelowane dodatnio są miary kapitału społecznego takie jak: znajomości związane z dochodami (znam osoby o wyższych dochodach), znajomości związane z wiekiem (znam osoby starsze) i znajomości związane z klasteryzacją (znam osoby z renomą).

Z tychże miar najbardziej znikomy wpływ na mobilność dochodów ma klasteryzacja (wynik korelacji na poziomie ok. 0,05, gdzie korelacja może przyjąć wartości od -1 do 1). Większy wpływ mają znajomości związane z wiekiem. W tym przypadku wskaźnik korelacji wynosi ponad 0,2. Natomiast największa korelacja jest w znajomościach związanych z dochodami. Korelacja wynosi niemal 0,8! To oznacza, że młoda osoba znająca kogoś o wysokim statusie ekonomicznym ma bardzo wysokie szanse na zwiększenie dochodów mimo obecnie niskiego statusu ekonomicznego. W gruncie rzeczy główny wniosek płynący z tego badania to, że: dobre znajomości osób uboższych umożliwiają im osiąganie sukcesów zawodowych i znaczny wzrost dochodów.

Czy grozi nam kataklizm finansów publicznych? Ocena stabilności długu publicznego [RAPORT OG]

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker