Polska

Polska w trakcie pandemii poradziła sobie lepiej od Niemiec i Japonii!

Pandemia silnie uderzyła w najbogatsze gospodarki. W związku z zablokowaniem branży turystycznej kryzys odczuły szczególnie silnie kraje na południu Europy. Jak poradziła sobie Polska w trakcie pandemii na tle innych krajów?

Polska w trakcie pandemii – bardzo dobre wyniki

The Economist stworzył ranking uwzględniający pięć wskaźników. Na ich podstawie powstało zestawienie krajów, które poradziły sobie najlepiej w okresie pandemii. Uwzględniono: PKB, dochody gospodarstw domowych, wyniki giełdowe, wydatki kapitałowe i zadłużenie publiczne w przypadku 23 najbogatszych krajów.

Powyższa tabela uwzględnia wskaźniki oraz wynik podany w nawiasie. W czołówce krajów, które najlepiej poradziły sobie w trakcie trwania pandemii, znajdują się Dania, Norwegia i Szwecja. Sporo bogatych europejskich krajów nie dopasowało systemów zarządzania kryzysowego do nieoczekiwanego rozprzestrzeniania się wirusa, więc ich miejsce w rankingu może zaskakiwać. Według badania najgorzej wypadła Hiszpania, zajmując tym samym ostatnie miejsce w zestawieniu.

The Economist

Zobacz także: Pandemia Covid-19 cofnęła rozwojowo Włochów o 25 lat. Nas o rok

Istotne wskaźniki gospodarcze w trakcie pandemii

Pierwszym wskaźnikiem oddającym obraz sytuacji gospodarczej jest zmiana PKB od końca 2019 roku. Jak podkreślają analitycy The Economist, niektóre kraje zawsze były bardziej podatne na zakazy podróżowania. Zmiany w turystyce odbiły się głównie na gospodarkach południowej Europy. W krajach takich jak Wielka Brytania czy Belgia odnotowano wysoki poziom inflacji, co doprowadziło do ograniczenia wydatków konsumenckich.

Zmiana dochodów gospodarstwa domowego pozwala oszacować, jak w tym trudnym okresie poradziły sobie rodziny. Wskaźnik obejmuje nie tylko zarobki członków rodziny, ale również świadczenia socjalne. Podano miarę realną, która uwzględnia zmniejszenie siły nabywczej w wyniku ostatnich gwałtownych wzrostów inflacji. Rynek pracy w krajach takich jak Japonia czy Polska ucierpiał w trakcie pandemii w mniejszym stopniu niż w Hiszpanii, gdzie odnotowano wzrost stopy bezrobocia o trzy punkty procentowe między lutym a sierpniem 2020 roku. Niektóre rządy natomiast decydowały się na podniesienie świadczeń. Jak stwierdzono w opisie badania, taką taktykę przyjęły Stany Zjednoczone. Pomimo że po zamknięciu gospodarki bezrobocie gwałtownie wzrosło, gospodarstwa domowe otrzymały świadczenia wynoszące ok. 2 biliony dolarów w 2020 i 2021 roku (czeki stymulujące, zasiłki dla bezrobotnych).

Wyniki giełdowe pozwalają natomiast określić atrakcyjności kraju dla inwestorów zagranicznych. W tym przypadku Polska znajduje się w samym środku zestawienia. Trzy z dziesięciu największych firm pod względem kapitalizacji rynkowej na rynku duńskim są w sektorze opieki zdrowotnej. Wydatki kapitałowe określają miernik optymizmu firm co do przyszłości. W USA trwa obecnie boom na inwestycje. Amerykańscy przedsiębiorcy inwestują głównie w technologię, która ma polepszyć jakość pracy z domu. W Norwegii w trakcie pandemii zmalały natomiast inwestycje przeznaczane na wydobycie ropy i gazu. Polska również odnotowała spadek wydatków, jednak nie w takiej skali jak choćby Irlandia.

Ostatnim wskaźnikiem jest wysokość długu publicznego. W tym przypadku autorzy zestawienia zwracają uwagę na Szwecję. Ich zdaniem kraj uniknął zadłużenia głównie ze względu na wstrzymywanie się z obostrzeniami. Najmniej wzrósł jednak w Irlandii, Danii oraz Polsce.

Zobacz także: Z powodu COVID umierają w Polsce tysiące. Więcej zgonów tylko w USA i Rosji

Polska w trakcie pandemii pod względem ekonomicznym poradziła sobie lepiej od większości europejskich krajów. Jednakże analiza The Economist nie uwzględnia jednej z najważniejszych miar – liczby nadmiarowych zgonów, a w tym przypadku Polska znajduje się na szarym końcu zestawienia w Europie. W ostatnich tygodniach z powodu COVID umiera w Polsce średnio ponad 400 osób dziennie. Dlatego zaprezentowana synteza gospodarcza nie powinna wzbudzać zbyt dużego entuzjazmu, gdyż ochrona zdrowia przeżywa  obecnie poważny kryzys, który jest dodatkowo spotęgowany bardzo niskim wskaźnikiem wyszczepienia populacji.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker