EuropaGospodarka

Wpływ kryzysu gospodarczego na młode osoby [BADANIA]

Brytyjska organizacja charytatywna Samaritans zbadała wpływ kryzysu gospodarczego na młode osoby w wieku 18-24 lat w czasie pandemii. Wyniki nie napawają optymizmem. Prawie, co trzecia osoba wśród badanej grupy miała myśli samobójcze.

Wpływ kryzysu gospodarczego na młode osoby. Najważniejsze wyniki

Badanie zostało przeprowadzone na podstawie ankiety. Jak wskazuje organizacja Samaritans, wielkość próby wynosiła 2766 osób w wieku 18-24 lat. Ankiety przeprowadzane były w okresie od 30 kwietnia do 26 maja 2021 roku. Ponadto badanie zostało przeprowadzone na młodych osobach mieszkających w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii.

Zobacz także: Pandemia wywarła spory wpływ na dobrobyt w Polsce

Jak wskazują wyniki badań 29 proc. osób w wieku 18-24 lat w czasie pandemii miało myśli samobójcze. Ponadto w przypadku osób poszkodowanych przez czynniki gospodarcze (utrata pracy, mniejsze dochody, potrzeba pobierania zasiłków itp.) wskaźnik ten wzrasta aż do 36 procent. Co więcej, co piąta osoba w przedziale wiekowym 18-24 przestała pracować w okresie pandemicznym. Dla porównania, w grupie wiekowej 25-54 jest to zaledwie 4 procent osób (co 25 osoba). Julie Bentley, dyrektor generalna Samaritans tak komentuje wyniki badań:

Chociaż samobójstwo jest złożone i rzadko ma jedną przyczynę, wiemy, że istnieje związek między spowolnieniem gospodarczym a samobójstwem. Mimo że nie widzieliśmy dowodów na wzrost krajowego wskaźnika samobójstw podczas pandemii, rynek pracy został dotknięty w inny sposób niż poprzednie wstrząsy gospodarcze, a młodsi ludzie płacą najwyższą cenę.

Zobacz także: Pandemia pogłębiła różnice pomiędzy biednymi a bogatymi na rynku pracy

Co kryje się za wynikami raportu?

Młode osoby w analizowanych wieku są jedną z grup najbardziej narażonych na rynku pracy w wyniku zakłóceń gospodarczych. Bierze się to z faktu, iż najczęściej nie posiadają jeszcze doświadczenia i odpowiednich kompetencji. Osoby młode również często pracują w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią, tj. turystyka, hotelarstwo oraz handel detaliczny. Ponadto przeważnie takie osoby nie mają większych oszczędności, a chcą wnieść wkład finansowy w życie rodziny. Jak wynika z raportu, właśnie z powodu niemożności pomocy finansowej dla swojej rodziny w czasie pandemii, młode osoby miały poczucie, że zawiodły. Respondenci przeprowadzanych wywiadów i ankiet często wskazywali na poczucie porażki, uwięzienia, wstydu oraz beznadziei.

Z raportu wynika również, że badane osoby nagminnie miały problem z uregulowaniem rachunków czy, w skrajnych przypadkach, zaspokojeniem potrzeb żywnościowych. Wpływało to na niskie poczucie własnej wartości oraz brak emocjonalnej energii, aby uporać się z problemami. Z racji, iż badania przeprowadzane były głównie na młodzieży z Wielkiej Brytanii, organizacja Samaritans wezwała rząd do większego wsparcia młodych osób w zakresie sprawiedliwie płatnej pracy, pomocy finansowej oraz wsparcia zdrowia psychicznego.

Zobacz także: WHO: Pandemia się przeciągnie, bo bogate kraje zabrały szczepionki Afryce

Ten problem jest jednak zauważalny na całym świecie. W początkowym etapie pandemii 17 proc. osób na świecie poniżej 25 roku życia straciła pracę. Natomiast w Unii Europejskiej bezrobocie w sierpniu 2020 r. w grupie wiekowej 15-24 osiągnęło 18,5 procent. Oczywiście wszystko wskazuje na to, że skutki społeczne oraz gospodarcze dla młodych osób w wyniku obecnego kryzysu są i tak mniejsze aniżeli po kryzysie finansowym w 2008 roku. Niemniej jednak rządy na całym świecie powinny wykazywać inicjatywę wsparcia dla młodzieży. Młode osoby bowiem są grupą zarazem najbardziej poszkodowaną, jak i najbardziej istotną w perspektywie kolejnych lat.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker