GospodarkaPolska

Pandemia wywarła spory wpływ na dobrobyt w Polsce

Analitycy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) ocenili wpływ pandemii na dobrobyt społeczeństwa w krajach najbardziej rozwiniętych. Z badań wynika, że dobrobyt w Polsce i krajach OECD zmalał. Co ciekawe, na spadek jakości życia niekoniecznie miały wpływ czynniki ekonomiczne.

Jak zmieniła się sytuacja materialna Polaków w czasie pandemii?

Poniższy wykres przedstawia zmianę sytuacji materialnej Polaków oraz społeczeństw w krajach OECD. Wykres po lewej stronie dotyczy dochodu rozporządzalnego per capita gospodarstw domowych (2007=100). Natomiast wykres po prawej stronie określa ich zadłużenie jako procent w relacji do dochodu rozporządzalnego. Co ciekawe pandemia nie wpłynęła negatywnie na sytuację materialną Polaków. Z wykresu wynika nawet, że w niektórych aspektach się polepszyła [sytuacja materialna]. Wszakże dochód rozporządzalny de facto pozostał na tym samym poziomie, jednak zadłużenie w stosunku do owego dochodu spadło. W państwach OECD również COVID-19 nie zachwiał sytuacją finansową gospodarstw domowych. Średnia dla krajów OECD w kontekście zadłużenia pozostała na tym samym poziomie. Z kolei w aspekcie dochodu rozporządzalnego stosunkowo mocno wzrosła. Analitycy wskazują, że na dobre warunki ekonomiczne w czasie pandemii wpłynęły liczne programy osłonowe wprowadzane przez rządy w wielu krajach. W związku z tym wzrosła dystrybucja transferów pieniężnych do gospodarstw domowych.Sytuacja materialna w Polsce i krajach OECD mierzona dochodem rozporządzalnym gospodarstw domowych oraz ich zadłużeniem.

Źródło: PIE

Zobacz także: PKB i dobrobyt społeczny – czy to tożsame pojęcia?

Dlaczego dobrobyt w Polsce zmalał?

Analitycy OECD zbadali poziom dobrobytu w Polsce i krajach OECD mierzony subiektywną oceną swojego życia (wykres po lewej) oraz poczuciem wykluczenia społecznego (wykres po prawej). Niestety w tych aspektach wyniki nie są już tak optymistyczne. Podczas pandemii wzrosła liczba Polaków, która deklaruje niską jakość swojego życia. Od lata 2020 r. do wiosny 2021 r. odsetek respondentów wskazujący na niską jakość życia w Polsce wzrósł z 13 proc. do 16 procent. Średnia dla krajów OECD dotycząca tego pomiaru również wzrosła, jednak w zdecydowanie mniejszym stopniu niż w Polsce (z 11 proc. do 12 proc.). Jeszcze gorzej wypada odsetek osób, które czują się wykluczone społecznie lub, innymi słowy, opuszczone przez społeczeństwo. W tej kwestii znaczący wzrost takich osób jest zauważalny zarówno w Polsce, jak i dla średniej krajów OECD. Podczas pierwszego roku pandemii odsetek respondentów w Polsce zdecydowanie zgadzających się bądź zgadzających się ze stwierdzeniem „Czuje się opuszczony/a przez społeczeństwo” wzrósł z 22 proc. do 34 procent. Natomiast w grupie państw OECD średni odsetek tych osób wzrósł z 19 proc. do 27 proc.

Wykres przedstawia dobrobyt w Polsce i krajach OECD mierzony subiektywną oceną jakości życia przez gospodarstwa domowe.

Źródło: PIE

Wyniki badań wskazują, że pandemia nie wpływa negatywnie tylko i wyłącznie na warunki ekonomiczne. Co więcej, z punktu widzenia gospodarstw domowych owe warunki się nie pogorszyły. Niestety COVID-19 wpłynął głównie na aspekty psychologiczne bądź dokładniej mówiąc psychospołeczne. Home office, liczne obostrzenia, niepewność co do rozwoju pandemii odcisnęły i wciąż odciskają piętno niezależnie od państwa.

Zobacz także: Dobrowolne odroczenie pensji przez pracowników zwiększa ich dobrobyt

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker