Gospodarka

Gospodarka Meksyku odbudowuje się po pandemii

Meksyk to kraj charakteryzujący się relatywnie wysokim poziomem ubóstwa. Szacuje się, że 44 proc. populacji żyje poniżej krajowej granicy ubóstwa. Ponadto Meksykanie zostali silnie dotknięci przez pandemię COVID-19. Zmarło ok. pół miliona ludności. Mimo to gospodarka Meksyku powoli się ożywia. Natomiast głównym stymulatorem wzrostu gospodarki są i będą Stany Zjednoczone.

Gospodarka Meksyku się ożywia. Jednak do poziomu USA wiele brakuje

Gospodarka Meksyku doświadczyła największej recesji od dziesięcioleci. Jak wskazuje poniższy wykres, w 2020 roku PKB skurczyło się o 8,3 procent. Natomiast wartość eksportu towarów spadła o 9,5 proc. a importu o 15,9 procent. Jednakże w roku 2021 produkcja, eksport i import przekroczyły już poziom sprzed pandemii. Zatem można mówić o znaczącym ożywieniu gospodarczym. W roku 2021 według szacunków MFW wzrost gospodarczy Meksyku wyniósł 6,2 procent. Według prognoz w bieżącym roku wzrost PKB wyniesie 4,4 proc. W kolejnych latach aktywność gospodarcza nieco przyhamuje, a PKB będzie rosnąć w tempie ok. 2 procent.

Wykres 1. Prognozy wzrostu PKB dla Meksyku (%).

Opracowanie własne na podstawie danych MFW

Należy podkreślić, że głównym stymulatorem odbudowywania się gospodarki meksykańskiej są Stany Zjednoczone oraz [w mniejszym stopniu] Kanada. Mianowicie kraje te mają podpisane między sobą umowę o wolnym handlu (UMSCA). Wobec tego zniesione są stawki celne w wymianie handlowej krajów wspólnotowych. Według najnowszych danych Stany Zjednoczone stanowią aż 81 proc. eksportu Meksyku. W związku z tym rosnący popyt konsumpcyjny w USA będzie kluczowy dla Meksyku.

Wykres 2. PKB per capita Meksyku w relacji do USA (%).

Opracowanie własne na podstawie danych MFW

Gdyby porównać mocarstwową gospodarkę USA oraz Meksyku nasila się proces dywergencji. Mianowicie w ostatnich latach PKB per capita Meksyku staje się coraz mniejszy w relacji do USA. Jak wskazuje MFW, przy obecnych założeniach politycznych dywergencja ta może się jeszcze nasilić w najbliższych latach.

Zobacz także: Eksport ropy w Meksyku zostanie wstrzymany w 2023 roku!

Inflacja będzie stabilna, dług publiczny jest pod kontrolą

Inflacja w Meksyku w listopadzie 2021 rok do roku była na najwyższym poziomie od dwóch dekad (7,37 proc.). Natomiast średnioroczna inflacja wyniosła 5,4 procent. Dynamika wzrostu cen zdecydowanie odbiegała od celu inflacyjnego Banku Centralnego Meksyku, który jest na poziomie 3 proc. (+/- 1 pkt proc.). Mimo to poziom cen nie będzie kulą u nogi gospodarki meksykańskiej. Relatywnie wysoka główna stopa procentowa (5,5 proc.) pozwoli utrzymywać inflację w ok. celu inflacyjnego w perspektywie najbliższych lat.

Wykres 3. Prognoza poziomu inflacji w Meksyku (%).

Opracowanie własne na podstawie danych MFW

Zobacz także: Meksykańscy handlarze heroiną są nie do zatrzymania [FELIETON]

Meksykański rząd podobnie jak inne kraje w czasie pandemii stymulował aktywność gospodarczą oraz wydatki konsumpcyjne. W ten sposób dług publiczny brutto wzrósł w okresie 2020-2021 o 7,7 pkt proc. Mimo to zadłużenie publiczne pozostaje wciąż na stabilnym poziomie. Z kolei ożywienie gospodarcze wpływa obecnie na redukcje środków fiskalnych rządu.

Wykres 4. Dług publiczny brutto Meksyku (jako % PKB).

Opracowanie własne na podstawie danych MFW

MFW podkreśla, że aby Meksyk mógł się rozwijać, musi zreorganizować gospodarkę w trzech aspektach. Pierwszym aspektem jest zabezpieczenie ożywienia gospodarczego poprzez szybkie szczepienia ludności oraz zapewnienie wystarczającego dostępu do szczepionek. Kluczowe będzie również pobudzenie wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Aby tak się stało, rząd musi zwiększyć wydatki na wysokiej jakości inwestycje publiczne oraz wprowadzić progresywne reformy podatkowe, aby zmniejszać nierówności. Ostatnich aspektem jest podniesienie wydajności. Ten proces wspomagany powinien być poprzez poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Zobacz także: Kolej łącząca Meksyk, USA i Kanadę staje się faktem. Rekordowy koszt

 

 

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker