Gospodarka

Według ONZ wciąż można zatrzymać zmiany klimatyczne. 5 wskazówek dla rządów

Według najnowszego raportu ONZ katastrofa naturalna wciąż nie jest przesądzona. Portal Politico sformułował pięć wniosków na podstawie raportu, które są dowodem na to, że można zatrzymać zmiany klimatyczne. 

ONZ – wciąż można zatrzymać zmiany klimatyczne

Przedstawiciele ONZ podkreślają, że należy zacząć już teraz, aby móc realnie wpłynąć na zmiany klimatyczne. Przewodniczący Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu Hoesung Lee powiedział:

Jesteśmy na rozdrożu. Decyzje, które podejmujemy teraz, mogą zapewnić bezpieczną przyszłość.

Zobacz także: Zmiany klimatyczne uderzą najmocniej w biedne kraje

Najnowszy raport dotyczy łagodzenia zmian klimatu. Publikacja jest częścią trzeciego rozdziału szóstego raportu IPCC. Jest to wynik badań dotyczących stan nauk o klimacie publikowanych średnio co siedem lat. Już na początku autorzy stwierdzają, że obecnie nie ma szans na zatrzymanie globalnego ocieplenia w graniach porozumienia paryskiego, a więc dążenia do ograniczenia wzrostu temperatury na Ziemi do 1,5 st. C. bez radykalnej redukcji emisji gazów cieplarnianych i elektryzowania wielu rzeczy, które obecnie są napędzane paliwami kopalnymi. ONZ ostrzega, że infrastruktura węglowa, naftowa i gazowa o wartości nawet 4 bln dolarów może stać się bezwartościowa do połowy stulecia.

Wskazówki dla rządów na najbliższe lata

Raport końcowy zawiera pięć przesłań na najbliższe lata:

  1. Decyzja o zatrzymaniu na 1,5 stopnia zostanie podjęta w Pekinie.

Zatrzymanie globalnego ocieplenia na niższym limicie określonym w porozumieniu paryskim jest mrzonką, chyba że emisje osiągną szczyt w ciągu najbliższych trzech lat i spadną niemalże o połowę w porównaniu z poziomem z 2019 roku do 2030 roku. Co więcej, według badaczy nawet osiągnięcie celu 2 st. C staje się mało prawdopodobne bez osiągnięcia szczytu do 2025 roku. Pomimo że raport nie wskazuje bezpośrednio na żadne państwo, eksperci są zgodni, że decyzja Chiny są odpowiedzialne za prawie 1/3 rocznych emisji, a więc mogą zrobić więcej, niż jakikolwiek kraj, aby zatrzymać postępujące zmiany:

Wpływ Chin na emisje jest tak duży, że dyktują trajektorię. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej w latach 2019-2021 całkowita emisja CO2 spoza Chin spadła o 570 milionów ton, ale emisje w Chinach wzrosły o 750 milionów ton i doprowadziły do ​​najwyższego poziomu w historii w 2021 roku. Przeciętny obywatel Chin emituje teraz więcej CO2 niż Europejczyk – choć znacznie mniej niż Amerykanin.

2. Wychwytywanie węgla jest koniecznością.

Naukowcy wskazują, że wyzwaniem na najbliższe lata powinno być przede wszystkim wychwytywanie CO2 z atmosfery, co ma pozwolić na utrzymanie globalnego ocieplenia w ryzach. Metody powinny obejmować procesy naturalne (m.in. sadzenie drzew), jak i rozwiązania technologiczne.

3. Brak działania oznacza trudne wybory w przyszłości.

Naukowcy wyznaczyli konkretne daty, w których osiągnięcie celu 1,5 st. C będzie możliwe. Według IPCC konieczne jest osiągnięcie zerowego poziomu CO2 netto do 2050-2055. W przypadku innych gazów cieplarnianych (w tym metanu, tlenków azotu i f-gazów), jeśli wysiłki na rzecz ograniczenia emisji gwałtownie przyśpieszą, mogą być emitowane w niewielkich ilościach nawet do 2100 roku, a więc dużo dłużej, niż  wskazywały wcześniejsze szacunki.

4. Rządy powinny wspierać ludzi w ograniczaniu konsumpcji.

Naukowcy wskazują, że rządy powinny inwestować w rozwiązania technologiczne zwiększające efektywność energetyczną i poprawę infrastruktury. Jednak może wiąząć się to z koniecznością zmiany nawyków, obejmujących m.in. przejście na dietę roślinną. Oprócz tego poprawy wymaga termoizolacja mieszkań i budynków. Kluczowa jest również rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej, ograniczenie przemieszczania się pojazdami spalinowymi w miastach.

5. Akumulatory są odpowiedzią na czyste pojazdy.

Naukowcy są zdania, że elektryczne pojazdy to wciąż lepsze rozwiązanie dla klimatu, nawet jeśli produkcja baterii nie jest zeroemisyjna. Raport pokazuje, że opcja paliwowe takie jak wodór czy paliwa syntetyczne są lepszym rozwiązaniem w przypadku statków i samolotów, w których rozmiar akumulatorów uniemożliwia obecnie przejście na energię elektryczną.

Pojazdy elektryczne zasilane energią elektryczną o niskiej emisji oferują największy potencjał w zakresie dekarbonizacji dla transportu lądowego.  (…) Elektryfikacja może odegrać niszową rolę dla lotnictwa i żeglugi w przypadku krótkich podróży.

Zobacz także: Danish Shipping: Środki klimatyczne UE w „Fit for 55” są sprzeczne

Na podstawie raportu ONZ można zatrzymać zmiany klimatyczne. Jednak wciąż nie ma jednolitej polityki klimatycznej na arenie międzynarodowej. W minionym roku UE, USA i Wielka Brytania wywierały presję na Pekin, aby zobowiązał się do ustalenia sztywnej daty osiągnięcia szczytu emisji. Również amerykański wysłannik ds. klimatu John Kerry przyznał, że niektóre państwa powinny zwiększyć swoje ambicje w zakresie celów klimatycznych. Chiny odpowiedziały, że inni emitenci jak USA i UE, których emisje były ogromne w przeszłości, powinny wziąć obecnie odpowiedzialność za postępujące zmiany i zobowiązać się do większej i szybszej redukcji.

Ilu europejskim krajom uda się osiągnąć neutralność klimatyczną?

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker