Uncategorized

Ilu europejskim krajom uda się osiągnąć neutralność klimatyczną?

Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) w swoim najnowszym raporcie “Foresight energetyczny Unii Europejskiej” postanowili zadać następujące pytanie ekspertom, „Ilu europejskim krajom uda się osiągnąć neutralność klimatyczną”. Eksperci uznali, że taki cel jest nie tylko możliwy, ale zdecydowanie warty osiągnięcia. Choć jednocześnie wskazali oni na istnienie wielu barier, które mogą utrudnić zrealizowanie wspomnianego planu. 


Unijny Zielony Ład odmieni europejskie gospodarki

Komisja Europejska od jakiegoś czasu dąży do wprowadzenia Unijnego Zielonego Ładu. Jak informują analitycy PIE jego główne założenia to:

„Zero emisji netto gazów cieplarnianych do 2050 r., oddzielnie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów oraz równość społeczna i regionalna”.

W jego ramach transformację mają przejść najważniejsze sektory europejskich gospodarek. Z danych zaprezentowanych przez redaktorów PIE wynika, że w najbliższych dekadach poważne reformy czekają między innymi przemysł, transport, sektor ciepłowniczo-chłodniczy, mieszkalnictwo oraz rolnictwo. Wprowadzenie Unijnego Zielonego Ładu ma na celu zatrzymanie wzrostu globalnych temperatur, zanim klimat ociepli się o 2 stopnie Celsjusza. 

Ilu europejskim krajom uda się osiągnąć neutralność klimatyczną?

Analitycy PIE postanowili przeprowadzić badanie oparte na metodzie delfickiej, w którym zapytano 27 ekspertów z różnych dziedzin odnośnie możliwości osiągnięcia przez przynajmniej 10 krajów UE neutralności klimatycznej. Eksperci uznali, że taki cel jest nie tylko możliwy, ale zdecydowanie warty osiągnięcia. Analitycy wskazali, że zrealizowanie opisywanego planu dałoby dobry przykład innym państwom. Stanowiłoby to mocny sygnał, że neutralność klimatyczna nie jest tylko zapisana na papierze, ale faktycznie się dzieje.

Z drugiej strony warto zaznaczyć, że eksperci przewidują, że państwa osiągną opisywany cel najwcześniej po 2045 roku. Jak informują analitycy PIE:

„Według połowy ekspertów osiągnięcie neutralności klimatycznej przez przynajmniej 10 krajów UE będzie miało miejsce nie wcześniej niż w 2045 r. Największa część ekspertów uważała, że nastąpi to w latach 2041-2045 (37 proc.) lub w latach 2046-2050 (37 proc.). Jedynie niewielka część (4 proc.) uznała, że nie nastąpi to nigdy”.

Co ułatwi, a co utrudni zrealizowanie celu KE?

Eksperci wskazują, że najbardziej w realizacji opisywanego planu pomogą wysokie nakłady państw członkowskich UE na obszar wskazany w tezie oraz wysokie nakłady na zielone inwestycje w ramach funduszy UE. Eksperci za mniej ważne czynniki sprzyjające osiągnięciu zamierzonego przez KE celu uznali: wysoki poziom świadomości ekologicznej mieszkańców UE-27, wysokie finansowanie B+R w państwach członkowskich UE oraz wysoki poziom kapitału ludzkiego w UE. 

Eksperci za główne bariery w realizacji opisywanego planu uznali niskie nakłady publiczne w państwach członkowskich UE na obszar wskazany w tezie, wysokie koszty wdrożeń technologii innowacyjnych oraz niski poziom wsparcia dla ekologicznych inwestycji w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Eksperci za mniej ważne czynniki utrudniające osiągnięcie zamierzonego przez KE celu uznali: niska świadomość ekologiczna społeczeństwa, niski poziom inwestycji na B+R w państwach członkowskich UE oraz niski poziom kapitału ludzkiego 

Zobacz także: Czy Unia Europejska odpowiada za zmiany klimatu?

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker